Month – Жовтень 2014

Представники Інституту взяли участі у роботі вченої ради ІЕП НАН України

29 жовтня 2014 р. відбулося чергове засідання вченої ради Інституту економіки промисловості НАН України. На засіданні від Інституту економіко-правових досліджень НАН України були присутніми д.ю.н. доцент Джабраілов Руслан Аятшахович та аспірант і юрист відділу проблем господарсько-правового забезпечення економічної безпеки держави Малолітнева Веста Костянтинівна. На засіданні вченої ради було розглянуто низку дуже актуальних проблемних питань, які […]

Планування як один із засобів соціально-економічної модернізації

Враховуючи те, що Інститут економіко-правових досліджень НАН України давно і плідно співпрацює з науковими установами та вищими навчальними закладами зарубіжних країн, вивченню їхнього досвіду правового регулювання господарських відносин приділяється особлива увага. Передусім, для українських учених становить науковий інтерес питання про роль планування соціально-економічного розвитку на прикладі практики Китайської народної республіки та Республіки Казахстан. У системі […]

Підсумки засідання вченої ради ІЕПД НАН України від 27 жовтня 2014 р.

27 жовтня 2014 р. відбулося чергове (виїзне) засідання вченої ради Інституту економіко-правових досліджень НАН України, що проходило цього разу в Державному вищому навчальному закладі «Національний гірничий університет» (м. Дніпропетровськ». На засіданні вченої ради було розглянуто низку питань наукового та організаційного характеру. У форматі відео-конференції на зв’язку протягом всього засідання були також і ті члени ради […]

Відбувся захист кандидатської дисертації Є.О. Жарікової

27 жовтня 2014 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11.170.02 відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.04 «Господарське право; господарсько-процесуальне право» Жарікової Євгенії Олександрівни за темою «Правовий статус суб’єкта підприємництва – громадянина». Захист проходив у форматі виїзного засідання, що проводилося у Державному вищому навчальному закладі «Національний гірничий університет» […]

Окремі принципи оцінювання для малих територій: корисний досвід від колег з Литви

Тематика науково-дослідних робіт Інституту економіко-правових досліджень НАН України, а також окремі напрями здійснюваних його колективом розроблень тісно пов’язані з використанням математичних методів моделювання в економіці, а також спрямовані на розв’язання певного кола питань, які потребують проведення статистичних спостережень. Саме тому для співробітників Інституту, котрі безпосередньо здійснюють наукові розроблення у відповідному напрямі, завжди є цікавим і […]

Директор ІЕПД НАН України В.А. Устименко взяв участь в обговоренні Проекту моніторингової доповіді «Цілі розвитку тисячоліття. Україна. 2014»

У вересні 2000 року Україна серед 189 країн-членів ООН підписала Декларацію Тисячоліття ООН, якою визначено глобальні Цілі Розвитку Тисячоліття (ЦРТ) до 2015 року. Сформована на глобальному рівні система ЦРТ містить 8 цілей, 21 завдання розвитку та 60 індикаторів для кількісної оцінки прогресу. Цілі Розвитку Тисячоліття є орієнтирами розвитку на довгострокову перспективу, вони є узагальненими та […]

27 жовтня відбудеться захист кандидатської дисертації Жарикової Є.О.

27 жовтня 2014 року в залі засідань ДВНЗ «Національний гірничий університет» МОН України на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11.170.02 Інституту економіко-правових досліджень НАН України   ВІДБУДЕТЬСЯ ЗАХИСТ КАНДИДАТСЬКОЇ ДИСЕРТАЦІЇ:   о 1000 –  ЖАРІКОВОЮ Є.О.   на тему: «ПРАВОВИЙ СТАТУС СУБ’ЄКТА ПІДПРИЄМНИЦТВА – ГРОМАДЯНИНА»   Офіційні опоненти: доктор юридичних наук, старший науковий співробітник І.Є. Замойський   […]

Представники Інституту взяли участь у V Міжнародній науково-практичній коференції “Актуальні проблеми публічного та приватного права”

17 жовтня у Класичному приватному університеті (м. Запоріжжя) відбулася V Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми публічного та приватного права». Співорганзаторами цього заходу виступили Uszelnia Lazarskiego (Warszawa, Poland), Асоціація правників України, Асоціація адвокатів України, Асоціація кримінального права, Асоціація адміністративного права, Кримінологічна Асоціація України, Союз юристів України, Запорізька обласна громадська організація вчених, Запорізька обласна організація Асоціації українських […]

27 жовтня – чергове (виїзне) засідання вченої ради Інституту

Місце проведення: Державний вищий навчальний заклад “Національний гірничий університет”. Адреса: м. Дніпропетровськ, просп. К. Маркса, 19, зала засідань спеціалізованих рад (корп. 1, ауд. 102). Початок засідання – о 14-00 год. ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Заслуховування й обговорення наукової доповіді «Законодавчі пропозиції щодо вдосконалення чинної нормативно-правової бази активізації міжрегіонального (прикордонного) співробітництва в Україні»  Доповідач: к.ю.н. С.М. Андросов […]

Інститути конституційного права в діяльності адвокатів та інших фахівців у галузі права

Асоціацією правників України 7 жовтня 2014 року у конференц-центрі  Premier Hall було проведено круглий стіл Комітету АПУ з конституційного права, адміністративного права та прав людини за темою «Інститути конституційного права в діяльності адвокатів та інших фахівців у галузі права» для обговорення актуальних питань щодо ролі конституційного права в діяльності адвокатів та інших фахівців права. Участь […]