Первинна профспілкова організація

ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ
ІНСТИТУТУ ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

Відповідно до Протоколу звітно-виборних зборів №1 від 02.04.2018, члени Первинної профспілкової організації обрали своїх представників до керівного органу – комітету.

Членами комітету обрано:

1. ЄРЕМЄЄВА Наталія Валеріївна, кандидат юридичних наук, учений секретар Ученої ради Інституту;

2. НЕСТЕРОВ Геннадій Геннадійович, юрист у відділі економіко-правових проблем містознавства;

3. РОГОЗЯН Юлія Сергіївна, доктор економічних наук, старший дослідник, учений секретар Луганської філії Інституту;

Адреса місцезнаходження Первинної профспілкової організації:

01032, м. Київ, бульв. Тараса Шевченка, буд. 60 (каб. 201)

Адреса місцезнаходження комітету Первинної профспілкової організації:
03057, м. Київ, вул. Желябова, 2, оф.323, кімната 5

Email: Profkom.iepd@gmail.com

Вступ до профспілки:

Для вступу до Первинної профспілкової організації, працівник Інституту подає до комітету заяву про вступ до профспілки, та заяву про відрахування членських внесків.

Права члена профспілки:

 1. одержувати від профспілки захист своїх трудових, професійних, соціально-економічних прав та інтересів;
 2. одержувати безкоштовну юридичну допомогу з питань, що віднесені до компетенції профспілки; брати участь у підготовці, укладанні колективного договору;
 3. користуватися пільгами, що надає профспілка, спільним майном профспілки, отримувати матеріальну допомогу за рахунок коштів профспілки на підставі рішення комітетів профспілки або їх президій;
 4. висловлювати особисту думку з усіх питань діяльності профспілки на зборах, конференціях, з`їздах, засіданнях комітетів, в яких він бере участь, на сторінках профспілкових видань та у засобах масової інформації; мати додаткові гарантії, передбачені  законодавством України, в разі обрання до складу комітету профспілки;
 5. звертатися до профспілкових органів з пропозиціями, заявами, скаргами і отримувати відповіді на них;
 6. бути присутнім на зборах, конференціях, засіданнях профспілкових органів при розгляді питання, що стосується його персонально;
 7. оскаржувати рішення профспілкового органу до вищого за підпорядкуванням профспілкового органу;
 8. одержувати інформацію про діяльність профспілки, знайомитись з постановами та рішеннями профспілкових органів;
 9. обирати профспілкові органи у встановленому Статутом порядку;
 10. бути обраним до їх складу (за винятком осіб, що є роботодавцями).
 11. член профспілки за активну участь в діяльності профспілки може бути нагороджений, премійований.

 Обов`язки члена профспілки:

 1. виконувати вимоги Статуту профспілки та  рішення профспілкових органів;
 2. брати участь у роботі первинної організації;
 3. виконувати профспілкові доручення;
 4. сплачувати профспілкові внески.

Член профспілкової організації має і інші передбачені законодавством України права та обов’язки.

Зразок заяви на вступ до профспілки і відрахування внесків (завантажити)