Захист дисертацій у 2016 році

ДАТА 
ПІБ
дисертанта
ТЕМА
дисертації
Здобуття
наукового
ступеня
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ
НАУКОВИЙ КЕРІВНИК (КОНСУЛЬТАНТ)
Оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів
29.01.
2016
Сухоставець 
Інна 
Василівна
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРЕНДИ     ДЕРЖАВНОГО МАЙНА
кандидат юридичних
наук
12.00. 04 – господарське право, господарсько-процесуальне право
Титова Олена Віталіївна, к.ю.н., доцент
АВТОРЕФЕРАТ 
ДИСЕРТАЦІЯ
ВІДГУК 1
ВІДГУК 2
27.04.
2016 
Кірін Роман
Станіславович 
КОДИФІКАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО НАДРА
доктор 
юридичних  наук
 12.00.06 – земельне право;  аграрне право; екологічне право;  природоресурсне право
Андрейцев Володимир Іванович, д.ю.н., професор
АВТОРЕФЕРАТ 
ДИСЕРТАЦІЯ
ВІДГУК 1
ВІДГУК 2
ВІДГУК 3
27.04.
2016
Борщевська 
Олена Миколаївна 
СТРОКИ  У  ГОСПОДАРСЬКОМУ  СУДОЧИНСТВІ
кандидат юридичних наук
12.00. 04 – господарське право, господарсько-процесуальне право
Степанова Тетяна Валеріївна, к.ю.н., доцент 
АВТОРЕФЕРАТ 
ДИСЕРТАЦІЯ 
ВІДГУК 1
ВІДГУК 2
25.05. 
2016
Гаркуша 
Євгенія 
Олександрівна 
Господарсько-правове забезпечення виробництва та торгівлі виробами медичного призначення та медичною технікою
кандидат юридичних наук
12.00. 04 – господарське право, господарсько-процесуальне право
Джабраілов Руслан Аятшахович, д.ю.н., доцент
АВТОРЕФЕРАТ
ДИСЕРТАЦІЯ
ВІДГУК 1
ВІДГУК 2
25.05. 
2016
Дучал Олег Федорович
Правове регулювання обігу заставної в сфері господарювання
кандидат юридичних наук
12.00. 04 – господарське право, господарсько-процесуальне право
Джумагельдієва Гульнара Джумадурдіївна, д.ю.н., старший науковий співробітник
АВТОРЕФЕРАТ
ДИСЕРТАЦІЯ
ВІДГУК 1
ВІДГУК 2