Про проведення заключного засідання Конкурсної комісії щодо оцінювання наукових робіт, поданих для участі у Всеукраїнському конкурсі наукових робіт здобувачів вищої освіти та молодих вчених «Соціально відповідальне ведення бізнесу – складова сталого розвитку»

29 жовтня 2021 року відбулось заключне засідання Конкурсної комісії щодо оцінювання наукових робіт, поданих для участі у Всеукраїнському конкурсі наукових робіт студентів та молодих вчених «Соціально відповідальне ведення бізнесу – складова сталого розвитку» з нагоди 30-ї річниці Незалежності України.

На засіданні розглянуто наступні питання:

1)  Про загальний огляд результатів оцінювання конкурсних робіт;

2) Про затвердження переможців Конкурсу в номінаціях студентських/аспірантських  робіт та робіт молодих вчених;

3)  Про проведення науково-практичної конференції як підсумкового заходу Всеукраїнського конкурсу та підготовку друкованого видання – збірки матеріалів Конкурсу.

Конкурс викликав значний інтерес серед потенційних учасників та закладів вищої освіти, які вони представляють.

На Конкурс подано 153 конкурсні роботи з понад 60-ти закладів вищої освіти України. Найбільш активними серед них виявилися: Поліський національний університет; Університет банківської справи; Національний університет «Львівська політехніка»; Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна; Вінницький національний аграрний університет; Національний університет водного господарства та природокористування; Національний юридичний університет  імені Ярослава Мудрого; Вінницький національний аграрний університет; Миколаївський національний аграрний університет.

Конкурсні роботи були присвячені проблематиці державно-приватного партнерства, корпоративної соціальної відповідальності, екологізації господарської діяльності, публічних закупівель, соціального підприємництво, розвитку соціальної відповідальності в окремих галузях економіки та ін.

З метою забезпечення незалежності та об’єктивності роботи Конкурсної комісії Організаційний комітет Конкурсу здійснив шифрування наукових робіт для здійснення «сліпого оцінювання» їх якості. Конкурсні роботи розподілялися між членами Конкурсної комісії рандомно. Кожну роботу оцінювали від 2 до 3 членів Конкурсної комісії.

У ході розгляду конкурсних робіт та за його результатами до Оргкомітету не надійшло жодної заяви від членів Конкурсної комісії про можливий конфлікт інтересів та академічну недоброчесність.

Члени Конкурсної комісії оцінювали роботи за наступними критеріями: відповідність заявленої назви конкурсної роботи її суті; актуальність дослідження та його суспільна значущість; якість дослідження; наукова новизна, практична цінність запропонованих висновків.

Після отримання від членів Конкурсної комісії форм оцінювання Організаційний комітет узагальнив дані та вивів середній бал для кожної конкурсної роботи, що дозволило сформувати рейтинговий показник конкурсантів.

За підсумками результатів оцінювання виявлено, що найнижчий середній бал конкурсної роботи склав 1,8 бали, найвищий – 5,0 балів. Відповідно обговорювалося питання про визначення та відзначення переможців серед здобувачів вищої освіти та молодих вчених.

До складу Конкурсної комісії входять:

Устименко Володимир Анатолійович, Голова Конкурсної комісії, Директор Інституту економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова НАН України, член Президії НАН України, директор Донецького наукового центру НАН України та МОН України, член-кореспондент НАН України, член-кореспондент НАПрН України, докт. юрид. наук, професор, Заслужений юрист України;

Степаненко Олена Анатоліївна, Представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з дотримання соціальних та економічних прав;

Шкуратов Олексій Іванович, Заступник Міністра освіти і науки України з питань європейської інтеграції, докт. екон. наук, професор;

Новікова Ірина Юріївна, заступниця Міністра економіки України;

Совгиря Ольга Володимирівна, докт. юрид. наук, народний депутат України, заступниця голови Комітету, голова підкомітету з питань політичної реформи та конституційного права Комітету Верховної Ради України з питань правової політики;

Овчинникова  Юлія Юріївна, канд. біол. наук,  голова підкомітету Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування;

Клименко Олександр Ігорович, канд. юрид. наук, генеральний директор Директорату територіального та місцевого розвитку, Секретаріат Кабінету Міністрів України;

Малолітнева Веста Костянтинівна, докт. юрид. наук, учений секретар Інституту економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова НАН України;

Санченко Алевтина Євгенівна, канд. юрид. наук, старша наукова співробітниця, керівниця Центру перспективних досліджень і співробітництва з прав людини в сфері економіки, провідна наукова співробітниця Інституту економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова НАН України;

Сошников Антон Олександрович, канд. юрид. наук, експерт Центру перспективних досліджень і співробітництва з прав людини в сфері економіки, старший науковий співробітник Інституту економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова НАН України, виконавчий директор Українського координаційного центру з підвищення правової освіти населення;

Токунова Анастасія Олександрівна, канд. юрид. наук, експерт Центру перспективних досліджень і співробітництва з прав людини в сфері економіки, старша наукова співробітниця Інституту економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова НАН України;

Градобоєва Єлизавета Сергіївна, канд. екон. наук, старша наукова співробітниця Інституту економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова НАН України;

Ляшенко Павло Андрійович, канд. екон. наук, мол. науковий співробітник Інституту економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова НАН України;

Ващук Олеся Петрівна, докт. юрид. наук, доцентка, Національний університет «Одеська юридична академія», голова Ради молодих учених при  МОН України;

Шепітько Михайло Валерійович, докт. юрид. наук, професор, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, член Ради молодих учених при  МОН України;

Торбас Олександр Олександрович, докт. юрид. наук, доцент, Національний університет «Одеська юридична академія», член Ради молодих учених при  МОН України;

Уварова Олена  Олександрівна, канд. юрид. наук, доцентка, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, голова Міжнародної лабораторії з бізнесу і прав людини;

Колишко Світлана Юріївна, менеджерка Проекту ПРООН «Права людини для України»;

Ступницька Наталія Анатоліївна, регіональна менеджерка Програми верховенства права та прав людини Координатора проектів ОБСЄ в Україні;

Скибенко Елеонора Миколаївна, представниця Ресурсного центру з питань бізнесу та прав людини в регіонах Східної Європи та Центральної Азії, старший аналітик.

 Організатори Конкурсу: Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Державна установа «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України», Донецький науковий центру НАН України та МОН України, Український координаційний центр з підвищення правової освіти населення, Офіс аналітики та консультацій з питань сталого розвитку.

Проведення заходів у межах Конкурсу підтримується Програмою розвитку ООН в Україні.

Партнерами з проведення Конкурсу є:  Міністерство освіти і науки України, Міністерство економіки України, Міністерство культури та інформаційної політики України, Київська міська державна адміністрація, Міжнародна лабораторія з бізнесу та прав людини Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Ресурсний центр з питань бізнесу і прав людини (Великобританія), Раді молодих учених при Міністерстві освіти і науки України, Раді молодих вчених НАН України, Державному підприємству «Центр захисту інформаційного простору України».

Інформація про рішення Конкурсної комісії щодо визначення та відзначення переможців Конкурсу серед здобувачів вищої освіти та молодих вчених і подальші заходи в рамках Конкурсу буде опублікована 01 листопада 2021 року.