Відділ господарсько-правових досліджень проблем економічної безпеки

Відділ господарсько-правових досліджень проблем економічної безпеки 

Сфера дослідницьких інтересів відділу

  • Господарське право;
  • Правове регулювання ціноутворення;
  • Конкурентне право;
  • Енергетичне право;
  • Правовий статус суб’єктів господарювання;
  • Природоресурсне, екологічне право

Завідувач відділом

Єремєєва Наталія Валеріївна –  кандидат юридичних наук.

Наукові співробітники відділу

Олюха Віталій Георгійович провідний науковий співробітник, доктор юридичних наук, професор;

Рєзнікова Вікторія Вікторівна – провідний науковий співробітник відділу, доктор юридичних наук, професор;

Деревянко Богдан Володимирович – провідний науковий співробітник відділу, доктор юридичних наук, професор;

Ніколенко Людмила Миколаївна – в.о. провідного наукового співробітника відділу, доктор юридичних наук, професор;

Гаврилюк Олександр Олександрович – старший науковий співробітник відділу, кандидат юридичних наук;

Токунова Анастасія Володимирівна – старший науковий співробітник відділу, кандидат юридичних наук;

Ілларіонов Олександр Юрійович – старший науковий співробітник відділу;

Ліллемяе Олена Едуардівна – науковий співробітник відділу, кандидат юридичних наук;

Семенишин Артем Вікторович – старший науковий співробітник відділу, кандидат юридичних наук;

Радченко Даніїл Володимирович – юрист 1 категорії відділу.

У складі Відділу господарсько-правових досліджень проблем економічної безпеки функціонує сектор проблем сприяння розвитку економіко-правових досліджень:

Грудницька Світлана Миколаївна – завідувач сектором, доктор юридичних наук, професор;

Герасименко Наталія Олександрівна – старший науковий співробітник, кандидат юридичних наук;

Трегуб Олександр Андрійович – старший науковий співробітник, кандидат юридичних наук;

Основні наукові роботи відділу 

1) Правове регулювання зовнішньоторговельної діяльності в умовах реалізації інтеграційних прагнень України : монографія / за ред. О.О. Ашуркова ; НАН України, Ін-т економіко-правових досліджень. – Чернігів : Десна Поліграф, 2015. – 392 с.

2) Реалізація інтеграційного вибору України: правові проблеми, можливі ризики та наслідки (частина друга): брошура / за ред. О.О.Ашуркова; НАН України, Інститут економіко-правових досліджень. – Чернігів: Десна Поліграф, 2015. – 80 с.

3) Реалізація інтеграційного вибору України: правові проблеми, можливі ризики та наслідки: брошура / за ред. О.О. Ашуркова; НАН України, Інститут економіко-правових досліджень. – Донецьк: ІЕП НАН України, 2013. – 186 с.

4) Економічний суверенітет держави та напрями його правового забезпечення : монографія / за ред. О. О. Ашуркова ; НАН України, Ін-т економіко-правових досліджень. – До­нецьк : Юго-Восток, 2012. – 406 с.