Відділ господарсько-правових досліджень проблем економічної безпеки

Відділ господарсько-правових досліджень проблем економічної безпеки 

Сфера дослідницьких інтересів відділу

Господарське право;

Правове регулювання ціноутворення;

Конкурентне право;

Енергетичне право;

Правовий статус суб’єктів господарювання;

Природоресурсне, екологічне право

Завідувач відділом

Єремєєва Наталія Валеріївна –  кандидат юридичних наук.

Наукові співробітники відділу

Олюха Віталій Георгійович – провідний науковий співробітник, доктор юридичних наук, доцент;

Овчаренко Руслан Вячеславович – в.о. провідного наукового співробітника, доктор наук з державного управління, доцент;

Сидоренко Вікторія Володимирівна – старший науковий співробітник відділу, кандидат юридичних наук;

Токунова Анастасія Володимирівна – старший науковий співробітник відділу, кандидат юридичних наук;

Ілларіонов Олександр Юрійович – старший науковий співробітник відділу;

Рєзнікова Вікторія Вікторівна – провідний науковий співробітник (за сумісництвом), доктор юридичних наук, професор;

Ліллемяе Олена Едуардівна – молодший науковий співробітник (за сумісництвом), кандидат юридичних наук;

Мінгела Олег Андрійович – провідний юрист.

У складі Відділу господарсько-правових досліджень проблем економічної безпеки  функціонує Сектор проблем сприяння розвитку економіко-правових досліджень:

Грудницька Світлана Миколаївна – завідувач сектором, доктор юридичних наук, професор;

Герасименко Наталія Олександрівна – науковий співробітник, кандидат юридичних наук;

Трегуб Олександр Андрійович – молодший науковий співробітник, кандидат юридичних наук;

Слоква Марина Григорівна – старший науковий співробітник, кандидат економічних наук.

Основні наукові роботи відділу

1) Правове регулювання зовнішньоторговельної діяльності в умовах реалізації інтеграційних прагнень України : монографія / за ред. О.О. Ашуркова ; НАН України, Ін-т економіко-правових досліджень. – Чернігів : Десна Поліграф, 2015. – 392 с. 

2) Реалізація інтеграційного вибору України: правові проблеми, можливі ризики та наслідки (частина друга): брошура / за ред. О.О.Ашуркова; НАН України, Інститут економіко-правових досліджень. – Чернігів: Десна Поліграф, 2015. – 80 с. 

3) Реалізація інтеграційного вибору України: правові проблеми, можливі ризики та наслідки: брошура / за ред. О.О. Ашуркова; НАН України, Інститут економіко-правових досліджень. – Донецьк: ІЕП НАН України, 2013. – 186 с.

4) Економічний суверенітет держави та напрями його правового забезпечення : монографія / за ред. О. О. Ашуркова ; НАН України, Ін-т економіко-правових досліджень. – До­нецьк : Юго-Восток, 2012. – 406 с.