Завершила роботу конкурсна комісія з оцінювання наукових робіт ІІ-го Всеукраїнського конкурсу наукових робіт здобувачів вищої освіти та молодих вчених «Бізнес і права людини в Україні: проблеми та рішення під час війни та повоєнного відновлення»з нагоди 25-річчя заснування інституції Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

22 листопада 2022 року під керівництвом співголови Оргкомітету та Конкурсної комісії, директора Інституту економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова НАН України, члена-кореспондента НАН України, доктора юридичних наук, професора Володимира Устименка відбулося підсумкове засідання Конкурсної комісії з оцінювання наукових робіт, поданих для участі в Конкурсі.

На засіданні представлено загальний огляд результатів оцінювання 108-ми конкурсних робіт. Володимир Устименко повідомив про заходи Оргкомітету щодо забезпечення незалежного оцінювання у відповідності до Положення про Конкурс і Регламенту роботи Конкурсної комісії та підкреслив, що оцінювання здійснено членами Конкурсної комісії самостійно, незалежно, з дотриманням вимог щодо встановлених 6-ти критеріїв та на підставі особистої професійної кваліфікації. При цьому до Оргкомітету не надходило заяв від її членів про конфлікт інтересів; Оргкомітет здійснив перерозподіл робіт та прийняв до уваги рекомендації щодо критеріїв оцінювання наукових робіт за заявами двох членів Комісії. Відомості про оцінювання кожної роботи кожним з трьох членів Конкурсної комісії систематизовано Оргкомітетом і внесено до таблиць. На підставі узагальнення даних Оргкомітетом встановлено середній бал щодо кожної наукової роботи та сформовано рейтинговий показник конкурсантів. У підсумку виявлено, що найменша застосована оцінка склала 0 балів, найбільша – 60 балів, найнижчий середній бал конкурсної роботи склав 15 балів, найвищий – 53,6 балів з 60-ти можливих. Також встановлено 13 закладів вищої освіти, з яких надійшли конкурсні роботи, що претендують на відзначення дипломами, та найбільша кількість якісних конкурсних робіт. 

Члени Оргкомітету Конкурсу, експерти Центру перспективних досліджень і співробітництва з прав людини в сфері економіки, старші наукові співробітники Інституту, кандидати юридичних наук Антон Сошников та Анастасія Токунова представили огляди результатів оцінювання наукових робіт здобувачів вищої освіти та молодих вчених. Ними повідомлено про результати рейтингування за обома номінаціями, названо претендентів на перемогу та узагальнено основні коментарі, рекомендації й зауваження членів Конкурсної комісії щодо оцінених робіт. 

Cпівголова Оргкомітету та Конкурсної комісії, Представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з соціальних та економічних прав Олена Колобродова провела узгодження та ухвалення рішення щодо визначення переможців Конкурсу з врахуванням встановленого рейтингування і результатів обговорення під час засідання. Переможцями визначено 8 здобувачів вищої освіти та 3 молодих вчених. 

Координаторка Оргкомітету, керівниця Центру перспективних досліджень і співробітництва з прав людини в сфері економіки, провідний науковий співробітник Інституту, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник Алевтина Санченко та спеціалістка з питань бізнесу і прав людини проєкту ПРООН «Належна обачність щодо прав людини в глобальних ланцюгах постачання: впровадження Керівних принципів ООН з питань бізнесу та прав людини для справедливого відновлення», доктор філософії у галузі права Олена Митник представили учасникам засідання інформацію про завершальні заходи Конкурсу – підсумкову науково-практичну конференцію та підготовку до друку Збірника матеріалів за результатами Конкурсу. 

Науково-практичну конференцію планується провести у першій половині грудня 2022 року, у змішаному (оф-лайн та онлайн) форматі. Більш детальна інформація про підготовку проведення Конференції буде поширена додатково.

В обговореннях організаційних питань взяв участь президент видавництва «Юрінком Інтер», доктор юридичних наук, член Союзу юристів України Віктор Ковальський, який привітав ініціативу проведення Конкурсу, його учасників і переможців та відзначив важливість таких заходів для прогресивного розвитку освіти і науки в Україні. 

Володимир Устименко, Олена Колобродова та Олена Митник від імені установ співорганізаторів Конкурсу подякували членам Конкурсної комісії за їх професійну роботу та привітали переможців Конкурсу. 

Представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з соціальних та економічних прав Олена Колобродова високо оцінила роботу з організації Конкурсу та роль Інституту економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова НАН України у вивченні проблематики та сприянні поширенню знань у сфері бізнесу та прав людини в Україні.

На завершення Володимир Устименко підкреслив, що робота з впровадження Керівних принципів ООН з питань бізнесу та прав людини в законодавство та практику України є ознакою цивілізаційного вибору нашої держави, який нині доводиться захищати усіма можливими способами у протистоянні з озброєним ворогом.

Детальна інформація про переможців Конкурсу, удостоєних відзнак учасників і заклади вищої освіти подається в окремому повідомленні.

Склад Конкурсної комісії:

Олена Колобродова, представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з дотримання соціальних та економічних прав, співголова Конкурсної комісії;

Володимир Устименко, директор Інституту економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова НАН України, член-кореспондент НАН України, голова Донецького наукового центру МОН України та НАН України,  доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України,  співголова Конкурсної комісії

Ольга Бойко, менеджерка Комітету промислової екології та сталого розвитку Європейської Бізнес Асоціації; 

Єлизавета Градобоєва, старший науковий співробітник Інституту економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова НАН України, кандидат економічних наук;

Олександр Грибан, заступник Міністра економіки України, кандидат економічних наук; 

Юлія Гришина,  народний депутат України, голова підкомітету з питань вищої освіти Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій, доктор юридичних наук, професор; 

Ія Дегтярьова, професор кафедри публічного управління і проєктного менеджменту Університету менеджменту освіти, доктор наук з державного управління, професор;

Богдан Деревянко,  головний науковий співробітник Науково-дослідного інституту приватного права та підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України, доктор юридичних наук, професор; 

Олена Долгальова, завідувачка кафедри менеджменту Донбаської національної академії будівництва і архітектури, доктор наук з державного управління, професор; 

Інна Заблодська, директорка Луганської філії Інституту економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова НАН України, доктор економічних наук, професор, Заслужений економіст України; 

Олег Зайчук, академік НАПрН України, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України; 

Деніс Каплунов, радник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини; 

Ірина Коваль, професор кафедри цивільного права і процесу, декан юридичного факультету, Донецького національного університету імені Василя Стуса, доктор юридичних наук, професор; 

Вадим Коверзнев, заступник голови Деснянського районного суду м. Чернигів, доктор юридичних наук, професор;

Світлана Колишко, керівниця групи ініціатив з прав людини, координаторка проєкту «Права людини для України», програмний напрям «Демократичне врядування» ПРООН в Україні; 

Валерія Коломієць, заступниця Міністра юстиції України з питань європейської інтеграції;

Володимир Крейденко, народний депутат України, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури, кандидат наук з державного управління;

Веста Малолітнева,  учений секретар Інституту економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова НАН України, член Правління Офісу аналітики та консультацій з питань сталого розвитку,  доктор юридичних наук;

Олександра Мандич, професор кафедри фінансів, банківськоі справи та страхування Державного біотехнологічного університету, доктор економічних наук, професор, голова Ради молодих вчених при Харківській ОДА; 

Олена Митник, спеціалістка з питань бізнесу та прав людини Проєкту ПРООН «Належна обачність щодо прав людини в глобальних ланцюгах постачання: впровадження Керівних принципів ООН з питань бізнесу та прав людини для справедливого відновлення», докторка філософії у галузі права;

В’ячеслав Писаренко, професор кафедри управління охороною здоров’я та публічного адміністрування Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, доктор наук з державного управління,  професор; 

Вікторія Резнікова, завідувачка кафедри економічного права та економічного судочинства Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор юридичних наук, професор;

Вадим Рошканюк, завідувач кафедри господарського права юридичного факультету Ужгородського національного університету, кандидат юридичних наук, доцент;

Алевтина Санченко, керівниця Центру перспективних досліджень і співробітництва з прав людини в сфері економіки, провідний науковий співробітник Інституту економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова НАН України, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник;

Марина Саприкіна, голова правління Центру «Розвиток корпоративної соціальної відповідальності», сертифікована експертка з КСВ;

Інна Cеменець-Орлова, директор Навчально-наукового інституту управління, економіки та фінансів, завідувач кафедри публічного адміністрування Міжрегіональної академії управління персоналом, доктор наук з державного управління, професор, член Ради молодих учених при Міністерстві освіти та науки України;

Елеонора Скибенко, старша дослідниця і Представниця в регіоні Східної Європи та Центральної Азії Ресурсного центру з питань бізнесу та прав людини (Велика Британія);

Антон Сошников, експерт Центру перспективних досліджень і співробітництва з прав людини в сфері економіки, старший науковий співробітник, Інституту економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова НАН України, член Правління Офісу аналітики та консультацій з питань талого розвитку, кандидат юридичних наук

Микола Стефанчук, народний депутат України, голова підкомітету з питань адаптації законодавства України до положень права Європейського Союзу (acquis ЄС), виконання міжнародно-правових зобов’язань України у сфері європейської інтеграції Комітету Верховної Ради України з питань правової політики, доктор юридичних наук, Заслужений юрист України;

Анастасія Токунова, експертка Центру перспективних досліджень і співробітництва з прав людини в сфері економіки, cтарший науковий співробітник Інституту економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова НАН України, кандидат юридичних наук;

Олена Трифонова, доцент кафедри природничих наук і методик їх навчання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, доктор педагогічних наук; 

Олена Уварова, голова Міжнародної лабораторії з бізнесу та прав людини НЮУ імені Ярослава Мудрого, кандидат юридичних наук, доцент;

Євгеній Шакотько, заступник Виконавчого директора UkraineInvest;

Олексій Шкуратов, заступник Міністра освіти і науки України з питань європейської інтеграції,  доктор економічних наук, професор.