Установи, з якими Інститутом укладено договори про співпрацю

З набуттям незалежності і реформуванням економічної системи зросла актуальність проблематики правового забезпечення економіки та соціально-економічного розвитку. Зросла і необхідність рішення цих проблем власними силами на базі аналізу вітчизняного досвіду та досвіду зарубіжних країн щодо державного регулювання у сфері господарської діяльності.
Дослідження, орієнтовані на вдосконалення господарського законодавства України, зумовили необхідність вивчення господарського права інших країн та привернення особливої уваги до вивчення сформованого та інкорпорованого до кінця ХХ століття наднаціонального господарського права Європейського Союзу. Підвищення рівня вивчення і удосконалення господарського права України створило необхідну наукову базу вирішення задачі зближення законодавства України з Господарським правом ЄС. Це завдання потрібно вирішувати незалежно від прийняття нашої країни до ЄС, оскільки вивчення досвіду ЄС, який створив досить ефективну правову основу для забезпечення розумного поєднання державного регулювання економіки з ринковою саморегуляцією в умовах змішаної економіки, саме по собі представляє інтерес для вдосконалення законодавства України.

Угоди, укладені Інститутому рамках співробітництва:

1. Про співробітництво з Національним університетом «Києво-Могилянка» (05.09.2018 р.);

2. Про наукове співробітництво з ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України» (від 12.11.2018 р.);

3. Про наукове співробітництво з ДУ «Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук» (від 15.11.2018 р.).

4. Про співпрацю у науково-освітній сфері з Національним Університетом “Острозька академія” (03.10.2017 р. – 03.10.2022 р.);

5. Про наукове співробітництво з Науково-дослідним інститутом інтелектуальної власності НАПрН України (від 2017 р.);

6. Про співробітництво Луганської філії ІЕПД НАНУ та Національного інституту економічних досліджень Академії наук Молдови (м. Кишинів) (21.07.2015 р. – 21.07.2020 р.);

7. Про наукове співробітництво з державною установою “Інститут законодавства Республіки Казахстан” (м. Астана) (11.03.2014 р. – 11.03.2019 р.);

8. Про співпрацю у науково-освітній сфері з ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”  (17.05.2016 р. – 17.05.2021 р.);

9. Про співпрацю у науково-освітній сфері з Інститутом демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи (08.06.2016 р. – 08.06.2021 р.);

10. Про співробітництво Луганської філії ІЕПД НАНУ з Інститутом хімічних технологій Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля  (01.02.2016 р. – 01.02.2019 р.);

11. Про співробітництво Луганської філії ІЕПД НАНУ з Інститутом економіки і управління Східноукраїнскього наіонального університету імені Володимира Даля (від 20.10.2014 р.);

12. Про наукове співробітництво з Державною установою “Інститут економіки природокористуання та сталого розвитку НАН України” (від 24.06.2011 р.);

13. Про співробітництво з Київським університетом права Національної академії наук України (від 19.06.2009 р.).

14. Меморандум про співпрацю між Інститутом економіко-правових досліджень НАН України та Громадською спілкою “Програма сприяння відродженню та інтеграції Сходу України “Донбас” (19.03.2018 р. – 01.01.2020 р.).

15. Меморандум про співробітництво між Луганською філією Інституту економіко-правових досліджень НАН України та Районною громадською організацією “Кремінська бізнес асоціація” (від 08.05.2018 р.).

__________________________