Установи, з якими Інститутом укладено договори про співпрацю

З набуттям незалежності і реформуванням економічної системи зросла актуальність проблематики правового забезпечення економіки та соціально-економічного розвитку. Зросла і необхідність рішення цих проблем власними силами на базі аналізу вітчизняного досвіду та досвіду зарубіжних країн щодо державного регулювання у сфері господарської діяльності.
Дослідження, орієнтовані на вдосконалення господарського законодавства України, зумовили необхідність вивчення господарського права інших країн та привернення особливої уваги до вивчення сформованого та інкорпорованого до кінця ХХ століття наднаціонального господарського права Європейського Союзу. Підвищення рівня вивчення і удосконалення господарського права України створило необхідну наукову базу вирішення задачі зближення законодавства України з Господарським правом ЄС. Це завдання потрібно вирішувати незалежно від прийняття нашої країни до ЄС, оскільки вивчення досвіду ЄС, який створив досить ефективну правову основу для забезпечення розумного поєднання державного регулювання економіки з ринковою саморегуляцією в умовах змішаної економіки, саме по собі представляє інтерес для вдосконалення законодавства України.

Угоди, укладені Інститутом у рамках співробітництва:

1. Договір про наукове та науково-організаційне співробітництво з Інститутом держави і права імені В.К. Корецького Національної академії наук України (27.03.2024 р.)

2. Про співпрацю з ТОВ “АНТИПЛАГІАТ” (18.07.2022 р.)

3. Про співпрацю між Донецьким національним університетом імені Василя Стуса (14.06.2022 р.)

4. Про співпрацю з Національним аерокосмічним університетом ім. М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут” (03.09.2021 р.)

5. Про співпрацю між Навчально-науковим інститутом економіки та бізнесу державного закладу “Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” Міністерства освіти і науки України та Луганською філією державної установи “Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України” (22.06.2021 р.)

6. Про співпрацю з Черкаським державним технологічним університетом (від 14.04.2021 р.)

7. Про наукове співробітництво з Приватним вищим навчальним закладом “Донецький університет економіки та права” ( від 11.12.2020 р.)

8. Про співробітництво з Дніпропетровським науково-дослідним експертно-криміналістичним центром МВС України (від 15.06.2020 р.)

9. Договір про співпрацю з Університетом державної фіскальної служби України (від 12.05.2020 р.);

10. Про співробітництво у науковій та освітній сферах з Київським національним університетом імені Тараса Шевченка (від 25.06.2019 р.);

11. Про співробітництво з Національним університетом «Києво-Могилянка» (від 05.09.2018 р.);

12. Про наукове співробітництво з ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України» (від 12.11.2018 р.);

13. Про наукове співробітництво з ДУ «Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук» (від 15.11.2018 р.);

14. Про співпрацю у науково-освітній сфері з Національним Університетом “Острозька академія” (03.10.2017 р. – 03.10.2022 р.);

15. Про наукове співробітництво з Науково-дослідним інститутом інтелектуальної власності НАПрН України (від 2017 р.);

16. Про співпрацю у науково-освітній сфері з ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”  (17.05.2016 р. – 17.05.2021 р.);

17. Про співпрацю у науково-освітній сфері з Інститутом демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи (08.06.2016 р. – 08.06.2021 р.);

18. Про співробітництво Луганської філії ІЕПД НАНУ з Інститутом економіки і управління Східноукраїнскього національного університету імені Володимира Даля (від 20.10.2014 р.);

19. Про наукове співробітництво з Державною установою “Інститут економіки природокористуання та сталого розвитку НАН України” (від 24.06.2011 р.);

20. Про співробітництво з Київським університетом права Національної академії наук України (від 19.06.2009 р.);

Меморандуми про співробітництво

1. Меморандум про співробітництво між Луганською філією Інституту економіко-правових досліджень НАН України та Районною громадською організацією “Кремінська бізнес асоціація” (від 08.05.2018 р.);

2. Меморандум про співробітництво у сфері наукового експертного та аналітичного забезпечення заходів з проблем боротьби з організованою злочинністю у сфері економіки між Міжвідомчим науково-дослідним центром з проблем боротьби з організованою злочинністю при Раді національної безпеки і оборони України та Інститутом економіко-правових досліджень НАН України (від 23.07.2019 р.);

3. Меморандум про співпрацю між Секретаріатом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та Інститутом економіко-правових досліджень НАН України (25.06.2019 р.);

4. Меморандум про співпрацю між Інститутом економіко-правових досліджень Національної академії наук України та Громадською організацією “Міжнародна академія інформації” (04.05.2020 р.);

5. Меморандум порозуміння про співробітництво з Державною навчально-науковою установою “Академія фінансового управління” (ДННУ “Академія фінансового управління”) (2022 р.);

6. Меморандум про співробітництво з Громадською організацією “Українська сучасна цифрова наука” (03.02.2023 р.);

7. Меморандум про співпрацю та взаємодію з Гірською міською військовою адміністрацією Сєвєродонецького району Луганської області (07.07.2023 р.);

8. Меморандум про співпрацю і партнерство між Інститутом, Національною академією наук України, Інститутом демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, Старобільською районною державною адміністрацією Луганської області, Громадською організацією “Центр спільного розвитку “Дієва громада” (16.01.2024 р.);

9. Меморандум про співпрацю з Європейською Школою Соціальної Інтеграції “ТЕРРА НОВА” (Польща) (19.02.2024 р.).

Міжнародне співробітництво

1. Угода про співробітництво між Луганською філією Інституту економіко-правових досліджень НАН України та Національним інститутом економічних досліджень Академії наук Молдови (21.07.2015 р.)

2. Меморандум про взаєморозуміння між Інститутом економіко-правових досліджень Національної академії наук України та Європейською організацією публічного права (м. Афіни, Греція) (15.12.2016 р.).

3. Меморандум про взаєморозуміння між Інститутом економіко-правових досліджень Національної академії наук України та Ресурсним центром з питань бізнесу та прав людини щодо співробітництва у сфері сприяння забезпеченню дотримання прав людини у процесі економічної (підприємницької) діяльності (23.03.2018 р.).

4. Меморандум про співробітництво між Інститутом економіко-правових досліджень Національної академії наук України, Юридичним факультетом ДВНЗ «Ужгородський національний університет» та Центральноєвропейською службою сприяння транскордонним ініціативам (Угорщина) (10.02.2019 р.).

__________________________