Установи, з якими Інститутом укладено договори про співпрацю

З набуттям незалежності і реформуванням економічної системи зросла актуальність проблематики правового забезпечення економіки та соціально-економічного розвитку. Зросла і необхідність рішення цих проблем власними силами на базі аналізу вітчизняного досвіду та досвіду зарубіжних країн щодо державного регулювання у сфері господарської діяльності.
Дослідження, орієнтовані на вдосконалення господарського законодавства України, зумовили необхідність вивчення господарського права інших країн та привернення особливої уваги до вивчення сформованого та інкорпорованого до кінця ХХ століття наднаціонального господарського права Європейського Союзу. Підвищення рівня вивчення і удосконалення господарського права України створило необхідну наукову базу вирішення задачі зближення законодавства України з Господарським правом ЄС. Це завдання потрібно вирішувати незалежно від прийняття нашої країни до ЄС, оскільки вивчення досвіду ЄС, який створив досить ефективну правову основу для забезпечення розумного поєднання державного регулювання економіки з ринковою саморегуляцією в умовах змішаної економіки, саме по собі представляє інтерес для вдосконалення законодавства України.

Угоди, укладені Інститутом у рамках співробітництва:

1. Про співробітництво з Дніпропетровським науково-дослідним експертно-криміналістичним центром МВС України (15.06.2020 р.)

2. Договір про співпрацю з Університетом державної фіскальної служби України (12.05.2020 .)

3. Про співробітництво з Національним університетом «Києво-Могилянка» (05.09.2018 р.);

4. Про наукове співробітництво з ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України» (від 12.11.2018 р.);

5. Про наукове співробітництво з ДУ «Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук» (від 15.11.2018 р.);

6. Про співпрацю у науково-освітній сфері з Національним Університетом “Острозька академія” (03.10.2017 р. – 03.10.2022 р.);

7. Про наукове співробітництво з Науково-дослідним інститутом інтелектуальної власності НАПрН України (від 2017 р.);

8. Про співпрацю у науково-освітній сфері з ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”  (17.05.2016 р. – 17.05.2021 р.);

9. Про співпрацю у науково-освітній сфері з Інститутом демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи (08.06.2016 р. – 08.06.2021 р.);

10. Про співробітництво Луганської філії ІЕПД НАНУ з Інститутом економіки і управління Східноукраїнскього національного університету імені Володимира Даля (від 20.10.2014 р.);

11. Про наукове співробітництво з Державною установою “Інститут економіки природокористуання та сталого розвитку НАН України” (від 24.06.2011 р.);

12. Про співробітництво з Київським університетом права Національної академії наук України (від 19.06.2009 р.);

Меморандуми про співробітництво

1. Меморандум про співробітництво між Луганською філією Інституту економіко-правових досліджень НАН України та Районною громадською організацією “Кремінська бізнес асоціація” (від 08.05.2018 р.);

2. Меморандум про співробітництво у сфері наукового експертного та аналітичного забезпечення заходів з проблем боротьби з організованою злочинністю у сфері економіки між Міжвідомчим науково-дослідним центром з проблем боротьби з організованою злочинністю при Раді національної безпеки і оборони України та Інститутом економіко-правових досліджень НАН України (від 23.07.2019 р.);

3. Меморандум про співпрацю між Секретаріатом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та Інститутом економіко-правових досліджень НАН України (25.06.2019 р.);

4. Меморандум про співпрацю між Інститутом економіко-правових досліджень Національної академії наук України та Громадською організацією “Міжнародна академія інформації” (04.05.2020 р.).

Міжнародне співробітництво

1.  Про співробітництво Луганської філії ІЕПД НАНУ та Національного інституту економічних досліджень Академії наук Молдови (м. Кишинів) (21.07.2015 р. – 21.07.2020 р.);

2. Меморандум про взаєморозуміння між Інститутом економіко-правових досліджень Національної академії наук України та Європейською організацією публічного права (м. Афіни, Греція) (15.12.2016 р.).

3. Меморандум про взаєморозуміння між Інститутом економіко-правових досліджень Національної академії наук України та Ресурсним центром з питань бізнесу та прав людини щодо співробітництва у сфері сприяння забезпеченню дотримання прав людини у процесі економічної (підприємницької) діяльності (23.03.2018 р.).

4. Меморандум про співробітництво між Інститутом економіко-правових досліджень Національної академії наук України, Юридичним факультетом ДВНЗ «Ужгородський національний університет» та Центральноєвропейською службою сприяння транскордонним ініціативам (Угорщина) (10.02.2019 р.).

__________________________