Захист дисертацій у 2021 році

Дата
ПІБ дисертанта
Тема дисертації
Здобуття наукового ступеня
Спец-ність
Науковий керівник (консультант)
 
Оприлюднення дисертації, автореферата, відгуків офіційних опонентів
25 січня
 
Гудіма Тетяна Степанівна
 
Господарсько-правове забезпечення реалізації грошово-кредитної політики держави на засадах сталого розвитку
доктор юридичних наук
12.00.04 – господарське право, господарсько-процесуальне право
Устименко Володимир Анатолійович. д.ю.н., проф., член-кор. НАН України
АВТОРЕФЕРАТ
МОНОГРАФІЯ
ВІДГУК 1
ВІДГУК 2 
ВІДГУК 3
Апанасенко Катерина Іванівна
Дозвільні правовідносини у сфері господарювання: проблеми теорії і практики
доктор юридичних наук
12.00.04 – господарське право, господарсько-процесуальне право
Устименко Володимир Анатолійович. д.ю.н., проф., член-кор. НАН України
АВТОРЕФЕРАТ
МОНОГРАФІЯ
ВІДГУК 1
ВІДГУК 2 
ВІДГУК 3
26 квітня
Малолітнева Веста Костянтинівна
Господарсько-правовий інститут публічних закупівель
доктор юридичних наук
12.00.04 – господарське право, господарсько-процесуальне право
Джабраілов Руслан Аятшахович, д.ю.н., проф.
АВТОРЕФЕРАТ
МОНОГРАФІЯ
ВІДГУК 1
ВІДГУК 2 
ВІДГУК 3