Оголошення про проведення ІІІ-го Всеукраїнського конкурсу наукових робіт здобувачів вищої освіти та молодих учених «Бізнес і права людини в Україні: проблеми та рішення під час війни і повоєнного відновлення» з нагоди 75-річчя Загальної декларації прав людини

Державна установа «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України» з її Центром перспективних досліджень і співробітництва з прав людини в сфері економіки (Інститут), Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (Уповноважений), Донецький  науковий центр НАН України та МОН України, Офіс аналітики та консультацій з питань сталого розвитку у співпраці та за підтримки Програми розвитку ООН в Україні оголошують проведення ІІІ-го Всеукраїнського конкурсу наукових робіт здобувачів вищої освіти та молодих учених «БІЗНЕС І ПРАВА ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА РІШЕННЯ ПІД ЧАС ВІЙНИ ТА ПОВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ» з нагоди 75-річчя Загальної декларації прав людини (Конкурс).

Конкурс спрямовано на популяризацію серед здобувачів вищої освіти і молодих учених України людиноцентричного підходу ООН до розвитку, Керівних принципів ООН з питань бізнесу та прав людини, Глобального договору ООН, Європейської соціальної хартії, Рекомендації Rec/CM(2016)3 Комітету міністрів Ради Європи з прав людини та бізнесу; на сприяння активізації та підтримку їх науково-дослідної роботи за складних обставин воєнного стану, вироблення ними пропозицій щодо науково-практичних рішень для забезпечення, дотримання і захисту соціальних та економічних прав людини у сфері господарської діяльності в умовах війни і повоєнного відновлення, включно шляхом реалізації Цілей сталого розвитку України, Національної стратегії у сфері прав людини, Національної економічної стратегії, Плану відновлення України, ін., розроблення майбутньої Української доктрини.

До участі в Конкурсі запрошуються:

– здобувачі вищої освіти (студенти, які здобувають вищу освіту ступеня молодшого бакалавра, бакалавра чи магістра; курсанти; аспіранти; ад’юнкти);

– молоді вчені (вчені віком до 35 років включно, у т. ч. кандидати наук, доктора філософії) та вчені віком до 40 років, які мають науковий ступінь доктора наук або навчаються в докторантурі).

До Конкурсу допускатимуться якісні наукові роботи, які: 

– підготовлено суто індивідуально, без співавторства;

– повністю відповідають вимогам академічної доброчесності;

– раніше не подавались на конкурси наукових робіт і не отримували нагород; 

– не опубліковано та не подано для публікації;

– відповідають технічним і структурним вимогам, встановленим Оргкомітетом Конкурсу.

         Кожен учасник може направити на Конкурс лише 1 (одну) наукову роботу. Учасники, чиї роботи буде допущено до Конкурсу, отримають сертифікати. Участь у Конкурсі є безкоштовною

До 22 жовтня 2023 р. (включно) на електронну адресу Оргкомітету Конкурсу – Contest.BHR.2023@gmail.com – необхідно надіслати

  • заявку щодо участі в Конкурсі (формат Word), 
  • конкурсну наукову роботу (формат Word), 
  • скановану копію підписаної рецензії наукового керівника (для здобувачів вищої освіти).

Результати Конкурсу буде оголошено в грудні 2023 р. до Міжнародного дня прав людини.

Переможців буде відзначено дипломами І-го, ІІ-го та ІІІ-го ступенів. Їх наукові роботи та обрані кращі наукові роботи учасників Конкурсу буде опубліковано в Збірнику.

Положення про Конкурс, інформація про його хід і результати розміщуються на Інтернет-сайтах Інституту (http://www.iepd.kiev.ua) та Уповноваженого (http://www.ombudsman.gov.ua).

Контакти Оргкомітету для консультацій: Санченко Алевтина Євгенівна – координатор Оргкомітету (ел.адреса: alla.sanchenko@gmail.com), Заблодська Інна Володимирівна (тел. +3804764030, ел. адреса: zablodin@gmail.com) – із загальних питань; Ромахова Оксана Олександрівна (тел. +380668546755, ел. адреса: romakhova_oksana@ukr.net) та Міщенко Вікторія Сергіївна (тел. +380952101185, ел. адреса: viktoriiia.mishchenko@gmail.com) – з питань оформлення, подачі, допуску до участі та перевірки наукових робіт. 

Інформаційний лист про проведення Конкурсу. 

Форма заявки на участь в Конкурсі.

ЗАПРОШУЄМО ДО УЧАСТІ В КОНКУРСІ ТА БАЖАЄМО УСПІХУ!