Етапи реалізації проекту

Етапи реалізації спільного проекту Інституту економіко-правових досліджень НАН України та Регіонального Представництва Фонду ім. Ф. Еберта в Україні

Частина 1. «Польові дослідження»

1. Візит співробітників Інституту економіко-правових досліджень НАН України до Лиманської територіальної громади та підписання меморандуму про співпрацю

2. Візит співробітників Інституту економіко-правових досліджень НАН України до Білокуракинської і Чмирівської обєднаних територіальних громад Луганської області та підписання меморандуму про співробітництво з головою Білокуракинської та Чмирівської обєднаних територіальних громад

3. Квантифікація результатів анкетування фахівців об’єднаних територіальних громад на Сході України

4. Розробка та презентація методичних рекомендацій щодо проведення моніторингу реалізації Стратегії розвитку Білокуракинської об’єднаної територіальної громади на період до 2020 року

Частина 2. «Кабінетні дослідження»

1. Проведення круглого столу «Досвід об’єднання територіальних громад на сході України: економіко-правові аспекти»

2. Проведення міжнародної науково-практичної конференції «Досвід обєднання територіальних громад на сході України: економіко-правові аспекти»

Анотації науково-дослідних робіт співробітників Інституту економіко-правових досліджень НАН України, представлених на міжнародній науково-практичній конференції «Досвід обєднання територіальних громад на сході України: економіко-правові аспекти» (26-27 вересня 2017 р.):

1) Бойченко Е.Б., Васильчук Н.О., Перепелюкова О.В. Децентралізація та об’єднання територіальних громад як фактори економічного і соціального розвитку регіонів України. Приклади Луганської і Донецької областей

2) Гречана С.І. Фіскальна децентралізація об’єднаних територіальних громад: теоретичні основи та емпіричні дані Сходу України

3) Гудіма Т.С., Малолітнева В.К. Особливості реалізації правових засад децентралізації на Сході України

4) Заблодська І.В., Ахромкін Є.М., Саєнко П.О. Визначення та оцінка ключових індикаторів розвитку об’єднаних територіальних громад Луганської області

5) Заблодська І.В., Галгаш Р.А., Кіріллова Т.Ю. Визначення та систематизація поточних проблем розвитку об’єднаних територіальних громад на Сході України за умов децентралізації та шляхи їх вирішення

6) Рогозян Ю.С. Соціально-економічні передумови для формування об’єднаних територіальних громад на Сході України

7) Тарасевич О.В., Нестеров Г.Г., Волкова А.О. Місцева децентралізація і вплив регулювання цінової політики та субсидування у сфері комунальних послуг у східних регіонах України

8) Устименко В.А., Джабраілов Р.А. Правове забезпечення впровадження принципів сталого розвитку у процеси децентралізації в східних регіонах України

За підсумками доповідей та плідних дискусій під час роботи конференції учасники напрацювали низку рекомендацій для органів державної та місцевої влади, що знайшло своє відображення в резолюційному документі.

Текст Резолюції міжнародної науково-практичної конференції “Досвід об’єднання територіальних громад на сході України: економіко-правові аспекти”