Склад вченої ради

СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ

ІНСТИТУТУ ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НАН УКРАЇНИ

П.І.Б.

Науковий ступінь,

вчене звання

Посада

1

Устименко Володимир Анатолійович

доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, Заслужений юрист України

директор; голова вченої ради

2

Мамутов

Валентин Карлович

доктор юридичних наук, професор, академік НАН і НАПрН України

консультант при дирекції

3

Заблодська

Інна Володимирівна

доктор економічних наук, професор, Заслужений економіст України

директор Луганської філії ІЕПД НАН України; 

заступник голови вченої ради

4

Джабраілов

Руслан Аятшахович

доктор юридичних наук, доцент

заступник директора з наукової роботи;

заступник завідуючого відділом;

заступник голови вченої ради

5

Малолітнева

Веста Костянтинівна

кандидат юридичних наук

вчений секретар

ІЕПД НАН України

6

Бойченко

Еліна Борисівна

доктор економічних наук

старший науковий співробітник

7

Васильчук

Наталія Олександрівна

кандидат економічних наук

старший науковий співробітник

8

Герасименко

Наталія Олександрівна

кандидат юридичних наук

науковий співробітник

9

Градобоєва Єлизавета Сергіївна

кандидат економічних наук

старший науковий співробітник

10

Гречана

Світлана Іванівна

кандидат економічних наук, доцент

старший науковий співробітник

11

Грудницька Світлана Миколаївна

доктор юридичних наук, професор

завідуюча сектором

12

Гудіма

Тетяна Степанівна

кандидат юридичних наук

старший науковий співробітник

13

Дутов

Михайло Михайлович

кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник

старший науковий співробітник

14

Єремєєва

Наталія Валеріївна

кандидат юридичних наук

в.о. завідувча відділом; 

вчений секретар вченої ради

15

Зельдіна

Олена Романівна

доктор юридичних наук, професор

завідуюча сектором

16

Ілларіонов Олександр Юрійович

старший науковий співробітник

17

Мельникова

Марина Віталіївна

доктор економічних наук, доцент

провідний науковий співробітник

18

Попова

Ірина Анатоліївна

кандидат економічних наук, старший науковий співробітник

старший науковий співробітник

19

Рогозян

Юлія Сергіївна

кандидат економічних наук

заступник завідувача відділу

20

Тарасевич

Олена Вікторівна

кандидат економічних наук, доцент

в.о. завідувча відділом