Співпраця у сфері наукових публікації

Відповідно до Меморандуму про співробітництво між Інститутом економіко-правових досліджень ім. В. К. Мамутова НАН України та Європейською організацією публічного права (EPLO), директор Інституту В.А. Устименко має статус члена Ради редакторів журналу «Центрально- та Східноєвропейські правові дослідження» (Central and Eastern European Legal StudiesCEELS), одного з трьох наукових видань EPLO (https://eplopublications.eu/publications/central-and-eastern-european-legal-studies/all-editions).

Метою цього журналу, що публікується двічі на рік, є надання можливості вченим із країн Центральної та Східної Європи, а також вченим із інших країн, які спеціалізуються в цій сфері знань, обмінюватися думками з питань розвитку публічного права в цих країнах.

Умовами подання статей для публікації в CEELS є наступні:

 1. Статті повинні висвітлювати теми, які автори вважають сучасними і важливими для галузі публічного права їхньої країни.
 2. Статті мають бути академічно орієнтованими та об’єктивно висвітлювати охоплювані ними теми.
 3. Подання рукопису має означати, що ця робота містить оригінальний матеріал, погоджений усіма співавторами (за умов співавторства), та не подана на розгляд для публікації до жодного іншого видання. Якщо рукопис або його інша версія поданий на розгляд для публікації в іншому виданні або був надрукований в інших виданнях, автор зобов’язаний заявити про це під час подання роботи.

Після того, як матеріал буде прийнятий до публікації в журналі, він не повинен без згоди редакторів надсилатися для публікації в іншому друкованому або електронному виданні.

У таких випадках автор повинен надіслати повідомлення до Офісу видань ЄОПП.

 1. Статті приймаються англійською, французькою, російською, німецькою та італійською мовами, а також рідними мовами авторів із країн Центральної та Східної Європи (включаючи турецьку та грецьку мови) з метою розширення кола читачів.
 2. Обсяг статті не повинен перевищувати 15 000 слів.
 3. Усі бібліографічні посилання слід оформлювати як посторінкові виноски.
 4. Статті повинні супроводжуватися короткою анотацією обсягом до 150 слів. Анотація має бути написана мовою статті. Водночас, якщо стаття написана іншою мовою, ніж англійська, анотація має бути надана як мовою оригіналу, так і англійською мовою.
 5. Усі статті підлягають рецензуванню та публікуються лише після затвердження для публікації, про що автор повідомлятиметься.
 6. Статті від українських авторів повинні надсилатися на рецензування проф. В.А. Устименку, в його статусі члена Ради редакторів, та у випадку позитивної рецензії супроводжуватися також його рекомендаційним листом.
 7. Публікація статей в CEELS є безоплатною.
 8. Автори отримуватимуть копії їхніх статей у форматі PDF та безкоштовний примірник відповідного номеру CEELS.

Журнал «Центрально- та Східноєвропейські правові дослідження» зареєстрований у міжнародній базі даних наукових журналів EBSCO, що  має досвід понад 70 років і є провідним провайдером наукових баз даних, електронних журналів, підписок на журнали, електронних книг і служб доступу для бібліотек усіх видів (https://www.ebsco.com/about).

Кінцевий термін подання статей до випуску № 1 журналу в 2020 році – середина червня 2020 року.

Шановні науковці та дослідники, запрошуємо вас долучитися до співпраці Інституту економіко-правових досліджень ім. В.К. Мамутова та Європейської організації публічного права в сфері наукових публікацій!

Контактна особа з боку Інституту: Санченко Алевтина Євгенівна, к.ю.н., с.н.с.,  ел. адреса:alla.sanchenko@gmail.com, тел. +38 097 378 52 36