Захист дисертацій у 2017 році

ДАТА 
ПІБ
дисертанта
ТЕМА
дисертації
Здобуття
наукового
ступеня
СПЕЦ-НІСТЬ
НАУКОВИЙ КЕРІВНИК (КОНСУЛЬТАНТ)
Оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів
 14.02

 

 Ліллемяе  Олена  Едуардівна
ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ СУБ’ЄКТАМ ГОСПОДАРЮВАННЯ
 кандидат  юридичних  наук
12.00. 04 – господарське право, господарсько-процесуальне право
Джабраілов Руслан Аятшахович, д.ю.н., доцент
АВТОРЕФЕРАТ 
ДИСЕРТАЦІЯ
ВІДГУК 1
ВІДГУК 2
 14.02
 Череднікова  Тетяна  Миколаївна
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПОСТАВКИ      НАФТИ ТА НАФТОПРОДУКТІВ
 кандидат  юридичних  наук
12.00. 04 – господарське право, господарсько-процесуальне право
Устименко Володимир Анатолійович, член-кор. НАПрН України, д.ю.н., професор
АВТОРЕФЕРАТ 
ДИСЕРТАЦІЯ
ВІДГУК 1
ВІДГУК 2
 02.06
 Хрімлі  Олександр  Геннадійович
ІНСТИТУТ ЗАХИСТУ ПРАВ ІНВЕСТОРІВ
 доктор   юридичних  наук
12.00. 04 – господарське право, господарсько-процесуальне право
Зельдіна Олена Романівна, доктор юридичних наук, професор
АВТОРЕФЕРАТ 
ДИСЕРТАЦІЯ
ВІДГУК 1
ВІДГУК 2
ВІДГУК 3
 06.07
Бутирська Ірина Анатоліївна
УЧАСНИКИ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ ПРО БАНКРУТСТВО
 кандидат  юридичних  наук
12.00. 04 – господарське право, господарсько-процесуальне право
Поляков Борис Мусійович, доктор юридичних наук, професор, суддя
АВТОРЕФЕРАТ 
ДИСЕРТАЦІЯ
ВІДГУК 1
ВІДГУК 2
 22.12
Захарченко Андрій Миколайович
УПРАВЛІННЯ ОБ’ЄКТАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ (ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ)
доктор  юридичних наук
12.00. 04 – господарське право, господарсько-процесуальне право
Бобкова Антоніна Григоріївна, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України
АВТОРЕФЕРАТ 
ДИСЕРТАЦІЯ
ВІДГУК 1
ВІДГУК 2
ВІДГУК 3