Керівництво

Устименко В.А.Директор

Устименко Володимир Анатолійович, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, Заслужений юрист України.
Народився 21 травня 1962 року в селі Верхня Хава Воронезької області. З 1983 р. навчався на вечірньому відділенні Донецького державного університету за спеціальністю «Правознавство», який закінчив з відзнакою 1989 р.
1989 р. вступив до аспірантури Інституту економіки промисловості АН УРСР, а 1995 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 12.00.04 на тему «Правове регулювання взаємовідносин міської ради із суб’єктами підприємництва».
2002 р. присвоєно звання доцента.
2007 р. присвоєно звання «Заслужений юрист України».
2008 р. захистив докторську дисертацію за спеціальністю 12.00.04 на тему «Власність територіальної громади міста (господарсько-правові аспекти)».
З 2008 р. обіймав посаду заступника директора з наукової роботи Інституту економіко-правових досліджень НАН України.
2011 р. присвоєно звання професора кафедри спеціально-правових дисциплін.
2013 р. присвоєно звання члена-кореспондента Національної академії правових наук України.
З жовтня 2013 р. призначений директором Інституту економіко-правових досліджень НАН України.

Нагороджений грамотами та подяками Кабінету Міністрів України, асоціації міст і громад України, Союзу юристів України, Донецької обласної державної адміністрації, Донецької обласної ради, Донецької міської ради, Донецького міського голови.

Наукові праці Устименка В.А.

Мамутов В.К.Радник при дирекції

Мамутов Валентин Карлович,

професор, доктор юридичних наук, академік Національної академії наук України та Національної академії правових наук України.
Валентин Карлович Мамутов народився 30 січня 1928 р. у м. Одесі. Після закінчення 1949 р. Свердловського юридичного інституту розпочав свою професійну діяльність у Державному арбітражі при виконкомі Свердловської обласної ради. За шість років роботи на цій ділянці, де довелося розглянути не менше 10 тисяч спорів між підприємствами, будівельними та іншими організаціями, він всебічно використав можливість поглибити пізнання в законодавстві, вникаючи в суть причин цих суперечок – передусім, причин економічних, організаційних і юридичних. Свою першу наукову статтю вчений опублікував 1954 р. в журналі «Радянська держава і право», а 1956 р. успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук.
Валентин Карлович очолював юридичні відділи Міністерства будівництва підприємств вугільної промисловості УРСР (1956 – 1957 рр.), Донецької Ради народного господарства (1957 – 1965 рр.), Міністерства вугільної промисловості УРСР (1965 – 1966 рр.). Під його керівництвом (1958 – 1965 рр.) працювала правова секція техніко-економічної ради Донецького Раднаргоспу. Більше 10 років було присвячено дослідженню проблем поліпшення взаємовідносин підприємств з вищими господарськими органами управління, правового регулювання «горизонтальних» і «вертикальних» відносин, реалізації норм права – його результати Валентин Карлович узагальнив у своїй докторській дисертації, яку захистив 1965 р.
Протягом усіх цих років Валентин Карлович поєднував наукову роботу з практичною. З 1966 р. він працює заступником керівника і завідувачем економіко-правового сектора Донецького відділення Інституту економіки АН УРСР, а також директором Громадського інституту економіко-соціологічних досліджень Донецької обласної ради профспілок. 1969 р. стає заступником директора з наукової роботи і завідувачем відділу економіко-правових проблем Інституту економіки промисловості АН УРСР, створеного на базі відділення Інституту.
1972 р. вченого обирають членом-кореспондентом, а в 1988 р – дійсним членом Академії наук УРСР. У січні 1992 р., згідно з постановою Президії АН УРСР, він організував і очолив Інститут економіко-правових досліджень.
Наукові дослідження Валентина Карловича Мамутова складають принципово новий, міждисциплінарний напрям у сучасному суспільствознавстві, що було розвинуто на основі теорії господарського права. Отримавши заслужене визнання, господарське законодавство стало однією з провідних галузей, і в справі його систематизації вагомий внесок був зроблений Валентином Карловичем Мамутовим. За дорученням Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України 1991 – 2002 рр. під його керівництвом було підготовлено проект Господарського кодексу України, який було прийнято 2003 р.
Валентин Карлович – автор понад 650 наукових праць і визнаний засновник Донецької школи господарського права, яка стверджує нерозривний зв’язок юридичних досліджень з господарською практикою. Під його керівництвом були захищені понад 40 кандидатських і докторських дисертацій.
1992 – 1993 рр. Валентин Карлович входив до складу Соціально-економічної ради при Президентові України та Комісії Кабінету Міністрів України з економічної реформи. Надалі він стає арбітром Міжнародного комерційного арбітражного суду, членом Координаційного комітету з питань здійснення ринкових реформ і подолання економічної кризи; очолює Координаційне бюро з господарського права Академії правових наук України, є членом Президії товариства «Знання» України, ради Союзу юристів України, бюро Відділення економіки НАН України, Конституційної Асамблеї України, заступником голови Донецького наукового центру НАН України, почесним професором Ужгородського національного університету, входить до Наглядової ради Київського національного економічного університету, а також до складу редколегій багатьох наукових журналів.
Високі наукові результати і плідна науково-організаторська діяльність академіка Валентина Карловича Мамутова відзначені високими державними нагородами СРСР і України: орденом Дружби народів, медаллю «За доблесну працю», орденом князя Ярослава Мудрого V, IV і III ступенів, Почесними грамотами Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, Почесним знаком Міністерства вугільної промисловості України «Шахтарська слава», Державною премією за наукові праці в галузі регіональних досліджень. 2002 р. Донецький міська рада присвоїла вченому звання «Почесний громадянин міста Донецька», а 2008 р. він був удостоєний звання «Почесний громадянин Донецької області».

Наукові праці Мамутова В.К. 

 

Фото_Джабраілов Р.А.

Заступник директора з наукової роботи

Джабраілов Руслан Аятшахович,

доктор юридичних наук, доцент

Закінчив економіко-правовий факультет Донецького національного університету МОН України за спеціальністю «правознавство» (2002 р.). У 2005 р. захистив кандидатську дисертацію за темою «Правове забезпечення ефективного використання об’єктів комунальної власності» (спеціальність 12.00.04 – господарське право; господарсько-процесуальне право). У 2011 р. захистив докторську дисертацію за темою «Господарська правосуб’єктність міста» (спец. 12.00.04 – господарське право; господарсько-процесуальне право). У Інституті економіко-правових досліджень НАН України – з 2002 р. З 2011 р. виконує обов’язки ученого секретаря Донецького регіонального наукового центру Національної академії правових наук України, а з 2012 р. – додатково виконує обов’язки ученого секретаря Координаційного Бюро з проблем правових основ підприємницької діяльності, господарського та комерційного права Національної академії правових наук України. Стипендіат стипендії Президента України для молодих учених (2005-2007 рр.). Стипендіат іменної стипендії Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених (2013 р.). Є автором понад 200 наукових праць.

Vesta (128)Вчений секретар 

Малолітнева Веста Костянтинівна,

кандидат юридичних наук.

Народилася 06 квітня 1989 р. у м. Горлівка, Донецької області. У 2011 р. з відзнакою закінчила економіко-правовий факультет Донецького національного університету за спеціальністю “Правознавство”. З 2011 по 2014 рр. навчалася у аспірантурі (денна форма навчання) Інституту економіко-правових досліджень НАН України. У 2015 р. захистила кандидатську дисертацію за темою “Правове регулювання державних закупівель” за спеціальністю 12.00.04 – господарське право, господарсько-процесуальне право.

У грудні 2013 р. була прийнята на посаду юриста І категорії у відділ економіко-правових проблем попередження економічних правопорушень Інституту економіко-правових досліджень НАН України. У січні 2014 р. переведена у відділ проблем модернізації господарського права та законодавства на посаду провідного юриста.

У березні 2015 р. за результатами конкурсу обрана на посаду наукового співробітника відділу проблем модернізації господарського права та законодавства.

З вересня 2016 р. призначена на посаду виконуючої обов’язки старшого наукового співробітника відділу проблем модернізації господарського права та законодавства.

З 11 жовтня призначена на посаду виконуючої обов’язки вченого секретаря Інституту економіко-правових досліджень НАН України.

Є автором (співавтором) понад 45 наукових праць, у тому числі наукових статтей (у т.ч. у зарубіжних виданнях у Сінгапурі, Німеччині, Латвії та ін.), доповідей конференцій, наукової доповіді та ін.

З 2014 по 2016 рр. – стипендіат стипендії Президента України для молодих вчених.

У 2015 р. – переможець конкурсу “Молодий правник року 2015″ у номінації “молодий вчений року”, який проводився Координаційною радою молодих юристів при Міністерстві юстиції України.

Наукові праці Малолітневої В.К.