Наукова рада з економіко-правових проблем розвитку міст України Відділення економіки НАН України

IMG_2852

Прапор УкраїниПрапор ВБ

Інститут є провідною в Україні установою, що досліджує проблеми економіки міст. Згідно з постановою Президії НАН України № 174 від 29.06.94 р. «Про розвиток економіко-правових досліджень у НАН України» постановою бюро Відділення економіки НАН України № 3 від 22.06.1994 р. в інституті створено Наукову Раду з економіко-правових проблем розвитку міст України. Зміни до персонального складу Наукової Ради з економіко-правових проблем розвитку міст України були затверджені протоколом № 1 засідання Бюро Відділення економіки НАН України від 21.01.2010 р.

Основною функцією Ради є координація досліджень наукових установ, проектних інститутів, навчальних закладів, міських рад, обласних і районних адміністрацій для вирішення організаційно-правових та соціально-економічних проблем розвитку міст України. Члени Наукової ради входять до складу робочих груп при Донецькій обласній державній адміністрації (розпорядження голови Облдержадміністрації № 95 від 27.02.2003 р.) та Бердянській міській раді. На засіданнях робочих груп згідно поданих до Донецької обласної та Бердянської міської рад пропозицій визначаються напрями вирішення місцевих і регіональних проблем.

У межах координаційної діяльності налагоджено плідну співпрацю з Асоціацією шахтарських міст Донбасу, Асоціацією міст України, профільними комітетами Верховної Ради України, на адресу яких направлялися наукові матеріали та методичні рекомендації, підготовлені за результатами наукових досліджень.

Співпраця з Асоціацією шахтарських міст Донбасу здійснюється в межах роботи Науково-методичного центру. Діяльність Науково-методичного центру Асоціації шахтарських міст Донбасу спрямована на забезпечення інтеграції науки та практики, розробку науково-методичного інструментарію, який сприяє вирішенню численних проблем економічного розвитку міст України. Важливими напрямами у роботі Науково-методичного центру виступають постійний моніторинг стану соціально-економічного розвитку міст України, розробка відповідних пропозицій і рекомендацій з вдосконалення нормативно-правової бази у сфері місцевого самоврядування, наукове консультування органів місцевого самоврядування тощо. Низка пропозицій Науково-методичного центру щодо посилення матеріально-фінансової бази територіальних громад, вдосконалення системи обліку та управління об’єктами комунальної власності, міського тарифоутворення отримали практичне використання в діяльності органів місцевого самоврядування та комунальних підприємств міст-членів Асоціації.