Міжнародний науково-практичний семінар «Зміцнення засад у сфері бізнесу і прав людини: драйвери для України»

13 листопада 2018 рокув Інституті економіко-правових досліджень НАН України відбувся міжнародний науково-практичний семінар «Зміцнення засад у сфері бізнесу і прав людини: драйвери для України».

Захід організовано та проведено за ініціативою Центру перспективних досліджень і співробітництва з прав людини у сфері економіки ІЕДП НАН України у співпраці з Ресурсним центром з питань бізнесу та прав людини (Великобританія) й Мережею Глобального договору ООН в Україні.

У 2017 році на базі Інституту економіко-правових досліджень НАН України створено Центр перспективних досліджень і співробітництва з прав людини у сфері економікиз метою сприяння вдосконаленню економіко-правового регулювання розвитку економічних відносин в Україні на засадах верховенства права, прав людини та соціальної відповідальності суб’єктів господарювання у контексті євроінтеграційних і глобалізаційних процесів. У 2018 році між Інститутом і Ресурсним центром з питань бізнесу та прав людини (Велика Британія) було укладено Меморандум про взаєморозуміння та розпочато Спільний науково-прикладний проект «Зміцнення засад у сфері бізнесу і прав людини: драйвери для України / AdvancingBusiness and Human Rights Framework: Drivers for Ukraine». Його  метою є сприяння підвищенню обізнаності та розвитку прав людини у сфері економіки в Україні через поширення відповідних знань і вироблення науково-обґрунтованої аргументації для політико-правових і законодавчих удосконалень.

Проблематика семінару об’єднала значну кількість зацікавлених слухачів, у т.ч. зарубіжних, та 27 спікерів, серед яких разом із співробітниками Інституту були академік-секретар відділення економіки НАН України, директор Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України, академік НАН України, доктор економічних наук, професор Лібанова Елла Марленівна; старший аналітик та представник Ресурсного центру з питань бізнесу та прав людини в регіонах Східної Європи та Центральної Азії Елла Скибенко й аналітик і представник цього Центру у Західноєвропейському регіоні Йоханнес Бланкенбах (м. Берлін, Німеччина); голова Федерації профспілок, Заслужений працівник соціальної сфери України ОсовийГригорій Васильович, Представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з дотримання соціальних та економічних прав Степаненко Олена Анатоліївна; Урядова уповноважена з питань гендерної політики Левченко Катерина Борисівна, голова правління Мережі Глобального договору ООН в Україні Сахарук Тетяна Валеріївна, а також представники Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства юстиції України,  Міністерства соціальної політики України, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Академії праці і соціальних відносин ФПУ, Мережі НУО Центральної та Східної Європи «Бенквоч», компанії «ДТЕК Енерго», юридичних компаній «A.S.A. Group», «Правова група «Юста-Експерт» та «Правозахист», підрозділів Федерації профспілок України та ін.

Програма науково-практичного семінару передбачала комплексний огляд питань забезпечення прав людини у сфері бізнесу в Україні, що стає дедалі важливішим протягом останніх десятиліть, у т.ч. з огляду на інтенсифікацію глобалізаційних, євроінтеграційних і міграційних контекстів, а також поточних складних викликів, що постали перед нашою державою. Тож, головні акценти семінару стосувалися міжнародно-правових засад сталого розвитку у площині прав людини, а також політики, законодавства та практики у сфері прав людині в сучасних умовах господарювання в Україні.

У ході семінару наголошувалося, що міжнародно прийнятою основою діяльності в цій площині для органів влади, соціальних партнерів – профспілок і роботодавців, наукового й експертного середовища, фахівців різних галузей та суспільства в цілому є Керівні принципи ООН з питань бізнесу та прав людини 2011 р., що операціонізують Рамкову програму ООН «Захист, повага та засоби правового захисту» для бізнесу і прав людини 2008 р. та співвідносяться одразу з декількома Цілями сталого розвитку 2015 р. Керівні принципи, базуючись на універсальних міжнародно-правових актах, закріплюють три постулати – обов’язок держави захищати права людини, відповідальність бізнес-структур щодо дотримання прав людини та забезпечення доступу до засобів правового захисту. Щодо кожного з них  визначені конкретні кроки, які можуть бути застосовані урядами та бізнес-структурами для реалізації їхніх обов’язків та відповідальності стосовно запобігання порушень прав людини в підприємницькій діяльності і надання засобів захисту, якщо такі зловживання відбуваються.

Зміст положень Керівних принципів та їх імплементація предметно й у різних аспектах булі розкриті доповідачами протягом двох сесій семінару. Так, йшлося про захист прав людини у бізнес-діяльності світового рівня в рамках Глобального договору ООН, у контексті права Ради Європи, ЄС і Організації економічного співробітництва та розвитку, про роль Угоди про асоціацію між Україною та ЄС у сприянні утвердженню захисту прав людини у сфері бізнес-діяльності держави та підприємницького середовища, про ухвалення на виконання вимог міжнародних організацій  Національних планів дій для імплементації Керівних принципів ООН з питань бізнесу і прав людини, про виклики щодо дотримання економічних прав людини в Україні у контексті реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року, про ґендерний вимір сталого розвитку і прав людини у сфері економіки тощо.

Увагу учасників також привернули питання втілення принципу справедливості у сферу правового регулювання економіки України як передумови для сталого розвитку, засобів здійснення державного керівництва щодо забезпечення поваги до прав людини у процесі провадження підприємницької діяльності, реалізації норм і стандартів гідної праці у сучасних умовах господарювання в Україні, дотримання українським бізнесом міжнародних стандартів щодо захисту прав людини, регулювання інвестиційної діяльності в аспекті прав людини, політики Міжнародних банків розвитку в Україні в площині відповідальності підприємців за соціально-екологічні наслідки реалізації інвестиційних проектів, безпеки праці як запоруки економічного успіху та соціальної стабільності, міжнародно-правових засад і української практики судового захисту прав людини в підприємницькій діяльності, ролі і діяльності неурядових організацій з питань захисту прав споживачів у попередженні, оскарженні та усуненні порушень прав людини у сфері бізнесу та ін.

У виступах висловлювалися думки, що державні політика, законодавство і практика управління державою та господарювання в Україні повинні відповідати сучасним міжнародним тенденціям, стандартам і вимогам та бути узгодженими у рамках емпірично- та науково- обґрунтованих програмних і операційних документів. Потреби українського суспільства в прогресивному розвитку, що мають реалізовуватися, у т.ч. через належну імплементацію міжнародних зобов’язань нашої держави, є драйверами одночасно для всіх національних і зарубіжних стейкхолдерів на шляху до потужних інновацій у царині управління та підприємництва, примноження потенціалу для гідного та заможного життя.

Учасники міжнародного науково-практичного семінару отримали сертифікати, видані спільно Інститутом економіко-правових досліджень НАН України та Ресурсним центром з питань бізнесу та прав людини (Великобританія).

Сертификат_ГерасименкоМатеріали проекту будуть опубліковані у першій збірці міжнародних науково-практичних досліджень із тематичної серії видань Центру перспективних досліджень і співробітництва з прав людини у сфері економіки ІЕПД НАН України.

Подію також було висвітлено на офіційному веб-порталі Федерації професійних спілок України – http://www.fpsu.org.ua/news/61-nasha-borotba/14928-aktualno-biznes-i-prava-lyudini-pozitsiya-profspilok, Союзу юристів України – https://lawyersunion.org.ua/vidpovidalnyj-sekretar-rady-syuu-v-yatsenko-vzyav-uchast-u-vidkrytti-mizhnarodnogo-naukovo-praktychnogo-seminaru/.