Анонси захистів

27 вересня 2018 року  

на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11.170.02
  в Інституті економіко-правових досліджень НАН України
          за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 60,
конференц-зал на 11 поверсі

ВІДБУДУТЬСЯ ЗАХИСТИ ДИСЕРТАЦІЙ

за спеціальністю 12.00.04 – господарське право, господарсько-процесуальне право:

о 1000 годині

ЧУБАР ТЕТЯНИ МИКОЛАЇВНИ

 на тему: «ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЛІКУ  ВЗАЄМНИХ ОДНОРІДНИХ ВИМОГ У ВІДНОСИНАХ НЕСПРОМОЖНОСТІ (БАНКРУТСТВА)»

ПОДАНУ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА ЮРИДИЧНИХ НАУК

НАУКОВИЙ КЕРІВНИК –  ПОЛЯКОВ БОРИС МУСІЙОВИЧ

доктор юридичних наук, професор, суддя Вищого господарського суду України(Вищий господарський суд України, м. Київ).

ОФІЦІЙНІ ОПОНЕНТИ:

БЕЛЯНЕВИЧ ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА доктор юридичних наук, професор, завідувач відділу правового забезпечення ринкової економіки (Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України, м. Київ);

ГРАБОВАН ЛІЛІЯ ІВАНІВНА кандидат юридичних наук, суддя Господарського суду Одеської області (Господарський суд Одеської області, м. Одеса).

о 1300 годині

ЧОРНОЇ ЮЛІЇ ВІКТОРІВНИ

 на тему: «СВІТОВІ СИСТЕМИ БАНКРУТСТВА:

ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ»

ПОДАНУ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА ЮРИДИЧНИХ НАУК

НАУКОВИЙ КЕРІВНИК –  ПОЛЯКОВ БОРИС МУСІЙОВИЧ

доктор юридичних наук, професор, суддя Вищого господарського суду України(Вищий господарський суд України, м. Київ).

ОФІЦІЙНІ ОПОНЕНТИ:

БЕЛЯНЕВИЧ ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА – доктор юридичних наук, професор, завідувач відділу правового забезпечення ринкової економіки (Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України, м. Київ);

ВАСЬКОВСЬКИЙ ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ – кандидат юридичних наук, Голова суду, суддя Господарського суду Закарпатської області (Господарський суд Закарпатської області, м. Ужгород).

 

28 вересня 2018 року  

на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11.170.02
  в Інституті економіко-правових досліджень НАН України
          за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 60,
конференц-зал на 11 поверсі

ВІДБУДУТЬСЯ ЗАХИСТИ ДИСЕРТАЦІЙ

за спеціальністю 12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право:

о 1000 годині

КРАСНОВОЇ ЮЛІЇ АНДРІЇВНИ

 на тему: «ПРАВО ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ»

ПОДАНУ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА ЮРИДИЧНИХ НАУК

НАУКОВИЙ КОНСУЛЬТАНТ –  ЄРМОЛЕНКО ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ

доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри аграрного, земельного та екологічного права імені академіка В.З. Янчука Національного університету біоресурсів і природокористування України МОН України, м. Київ).

ОФІЦІЙНІ ОПОНЕНТИ:

АНДРЕЙЦЕВ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, професор кафедри цивільного, господарського та екологічного права (Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» МОН України, м. Дніпро);

МАЛИШЕВА НАТАЛІЯ РАФАЕЛІВНА доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, завідувачка відділу проблем аграрного, земельного, екологічного та космічного права (Інститут держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України, м. Київ);

КОСТИЦЬКИЙ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, професор кафедри теорії права та держави (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ).  

о 1400 годині

ТРЕГУБА ОЛЕКСАНДРА АНДРІЙОВИЧА

 на тему: «ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ»

ПОДАНУ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА ЮРИДИЧНИХ НАУК

НАУКОВИЙ КЕРІВНИК –  БОБКОВА АНТОНІНА ГРИГОРІЇВНА

доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, завідувач кафедри господарського права (Донецький національний університет імені Василя Стуса МОН України, м. Вінниця).

ОФІЦІЙНІ ОПОНЕНТИ:

КОМАРНИЦЬКИЙ ВІТАЛІЙ МАР’ЯНОВИЧ доктор юридичних наук, професор, ректор (Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка Міністерства внутрішніх справ України, м. Сєвєродонецьк, Луганської області);

ЗУЄВ ВІТАЛІЙ АНАТОЛІЙОВИЧкандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри цивільного, господарського та екологічного права (Університет митної справи та фінансів Міністерства освіти і науки України, м. Дніпро).

 

З дисертаціями та авторефератами можна ознайомитись у бібліотеці

Інституту демографії та соціальних досліджень ім. Птухи НАН України (к. 202)