Анонси захистів

На засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11.170.02 в Державній установі «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України» 

за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 60, конференц-зал на 11 поверсі

 

ВІДБУДУТЬСЯ ЗАХИСТИ ДИСЕРТАЦІЙ

за спеціальністю 12.00.04 – господарське право; господарсько-процесуальне право:

16 лютого 2024 року

об 1100 годині

ДОРОШЕНКО ЛІНИ МИКОЛАЇВНИ

 на тему: «Договори в корпоративному праві»

ПОДАНУ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА ЮРИДИЧНИХ НАУК

ОПОНЕНТИ:

БЕЛЯНЕВИЧ ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри цивільного права і процесу Донецького національного університету імені Василя Стуса МОН України (м. Вінниця),

ПОДЦЕРКОВНИЙ ОЛЕГ ПЕТРОВИЧ, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, в.о. завідувача кафедри господарського права і процесу Національного університету «Одеська юридична академія» МОН України (м. Одеса),

СМІТЮХ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри адміністративного та господарського права, проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародного співробітництва Одеського національного університету імені І.І. Мечникова МОН України (м. Одеса).

17 лютого 2024 року 

об 1100 годині

СЄРЄБРЯКА СТАНІСЛАВА ВАДИМОВИЧА

 на тему: «Концептуальні засади спеціального режиму господарювання у сучасних умовах розвитку держави»

ПОДАНУ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА ЮРИДИЧНИХ НАУК

НАУКОВИЙ КОНСУЛЬТАНТ –  УСТИМЕНКО ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ,

доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії наук України, член-кореспондент Національної академії правових наук України, Заслужений юрист України, директор Державної установи «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України» (м. Київ).

ОПОНЕНТИ:

КОВАЛЬ ІРИНА ФЕДОРІВНА, доктор юридичних наук, професор, декан юридичного факультету Донецького національного університету імені Василя Стуса МОН України (м. Вінниця);

 ПОДЦЕРКОВНИЙ ОЛЕГ ПЕТРОВИЧ, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, в.о. завідувача кафедри господарського права і процесу Національного університету «Одеська юридична академія» МОН України (м. Одеса);

 ПОЄДИНОК ВАЛЕРІЯ ВІКТОРІВНА, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри економічного права та економічного судочинства Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ).

Із дисертаціями та рефератами  можна ознайомитися в бібліотеці Державної установи «Інститут економіко-правових досліджень імені В. К. Мамутова Національної академії наук України» за адресою:

м. Київ, вул. Марії Капніст, 2, прим. № 323 та на офіційному сайті інституту: https://www.iepd.kiev.ua/?page_id=14253.