Анонси захистів

22 грудня 2017 року  

на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11.170.02
  в Інституті економіко-правових досліджень НАН України
          за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 60,
конференц-зал на 11 поверсі

ВІДБУДЕТЬСЯ ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ

НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА ЮРИДИЧНИХ НАУК
за спеціальністю 12.00.04 – «господарське право, господарсько-процесуальне право»:

об 1100 годині

З А Х А Р Ч Е Н К А  А Н Д Р І Я  М И К О Л А Й О В И Ч А 

 на тему: « УПРАВЛІННЯ ОБ’ЄКТАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ (ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ) »

 

НАУКОВИЙ КОНСУЛЬТАНТ – БОБКОВА АНТОНІНА ГРИГОРІЇВНА,

доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, завідувач кафедри господарського права, декан юридичного факультету (Донецький національний університет імені Василя Стуса МОН України, м. Вінниця)

ОФІЦІЙНІ ОПОНЕНТИ:

ПОДЦЕРКОВНИЙ ОЛЕГ ПЕТРОВИЧ – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, завідувач кафедри господарського права і процесу (Національний університет «Одеська юридична академія» МОН України, м. Одесса) України (м. Київ)

БЕЛЯНЕВИЧ ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА доктор юридичних наук, професор, завідувач відділу правового забезпечення ринкової економіки Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН

 

ПАШКОВ ВІТАЛІЙ МИХАЙЛОВИЧдоктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільного, господарського та екологічного права Полтавського юридичного інституту (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого МОН України, м. Полтава) 

 

З дисертацією та авторефератом можна ознайомитись у бібліотеці

Інституту демографії та соціальних досліджень ім. Птухи НАН України (к. 202)