Анонси захистів

На засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11.170.02

  в Державній установі “Інститут економіко-правових досліджень
імені В.К. Мамутова Національної академії наук України” НАН України
          за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 60,
конференц-зал на 11 поверсі

ВІДБУДЕТЬСЯ ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ

за спеціальністю 12.00.04 – господарське право, господарсько-процесуальне право:

25 січня 2021 року 

о 1200 годині

Г У Д І М И  Т Е Т Я Н И  С Т Е П А Н І В Н И

 на тему: «ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
РЕАЛІЗАЦІЇ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ
НА ЗАСАДАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
»

ПОДАНУ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА ЮРИДИЧНИХ НАУК

НАУКОВИЙ КОНСУЛЬТАНТ – УСТИМЕНКО ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ

доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, член-кореспондент НАПрН України, директор (Державна установа «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України» НАН України, м. Київ).

ОФІЦІЙНІ ОПОНЕНТИ:

ПОДЦЕРКОВНИЙ ОЛЕГ ПЕТРОВИЧ   доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, завідувач кафедри господарського права і процесу (Національний університет «Одеська юридична академія» МОН України, м. Одеса);

ПОЄДИНОК ВАЛЕРІЯ ВІКТОРІВНА   доктор юридичних наук, професор, професор кафедри господарського права та господарського процесу (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ);

АТАМАНОВА ЮЛІЯ ЄВГЕНІВНАдоктор юридичних наук, доцент, керівник наукового Центру правового забезпечення розвитку науки і технологій (Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, м. Київ).

 

З дисертацією (у формі монографії) та авторефератом можна ознайомитись у бібліотеці

Інституту демографії та соціальних досліджень ім. Птухи НАН України (к. 202)