Анонси захистів

27 квітня 2018 року  

на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11.170.02
  в Інституті економіко-правових досліджень НАН України
          за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 60,
конференц-зал на 11 поверсі

ВІДБУДЕТЬСЯ ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ

за спеціальністю 12.00.04 – «господарське право, господарсько-процесуальне право»:

об 1100 годині

С Т Е П А Н О В О Ї  Т Е Т Я Н И  В А Л Е Р І Ї В Н И

 на тему: «ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО СТАТУСУ УЧАСНИКІВ ПОЗОВНОГО ПРОВАДЖЕННЯ У ГОСПОДАРСЬКОМУ СУДОЧИНСТВІ »

ПОДАНУ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА ЮРИДИЧНИХ НАУК

НАУКОВИЙ КОНСУЛЬТАНТ –  ВАСИЛЬЄВ АНАТОЛІЙ СЕМЕНОВИЧ,

доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України (Одеський національний університет імені І.І. Мечникова МОН України, м. Одеса)

ОФІЦІЙНІ ОПОНЕНТИ:

ПОДЦЕРКОВНИЙ ОЛЕГ ПЕТРОВИЧ доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, завідувач кафедри господарського права і процесу (Національний університет «Одеська юридична академія» МОН України, м. Одеса);

БЕЛЯНЕВИЧ ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА доктор юридичних наук, професор, завідувач відділу правового забезпечення ринкової економіки (Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України, м. Київ);

НІКОЛЕНКО ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА доктор юридичних наук, професор, професор кафедри господарсько-правових дисциплін (Донецький юридичний інститут МВС України, м. Кривий Ріг). 

о 1400 годині

К О Л Е С Н И К А  Р О М А Н А  М И К О Л А Й О В И Ч А

 на тему: «ПІДСТАВИ ПЕРЕГЛЯДУ РІШЕНЬ ГОСПОДАРСЬКИХ СУДІВ ЗА НОВОВИЯВЛЕНИМИ ОБСТАВИНАМИ»

ПОДАНУ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА ЮРИДИЧНИХ НАУК

НАУКОВИЙ КЕРІВНИК –  ЗЕЛЬДІНА ОЛЕНА РОМАНІВНА,

доктор юридичних наук, професор, завідувачка сектором проблем реалізації господарського законодавства  (Інститут економіко-правових досліджень Національної академії наук України, м. Київ).

ОФІЦІЙНІ ОПОНЕНТИ:

НІКОЛЕНКО ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри господарсько-правових дисциплін (Донецький юридичний інститут МВС України, м. Кривий Ріг);

ПЕТРОВ ВОЛОДИМИР СТЕПАНОВИЧкандидат юридичних наук, доцент, голова суду, суддя (Господарський суд Одеської області, м. Одеса). 

 

З дисертаціями та авторефератами можна ознайомитись у бібліотеці

Інституту демографії та соціальних досліджень ім. Птухи НАН України (к. 202)