Анонси захистів

15 червня 2018 року  

на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11.170.02
  в Інституті економіко-правових досліджень НАН України
          за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 60,
конференц-зал на 11 поверсі

ВІДБУДЕТЬСЯ ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ

за спеціальністю 12.00.04 – «господарське право, господарсько-процесуальне право»:

об 1100 годині

К О В Е Р З Н Е В А   В А Д И М А  О Л Е К С А Н Д Р О В И Ч А

 на тему: «ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ     КООПЕРАЦІЇ В УКРАЇНІ»

ПОДАНУ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА ЮРИДИЧНИХ НАУК

НАУКОВИЙ КОНСУЛЬТАНТ –  ВІХРОВ ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ

доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри правових дисциплін (Навчально-науковий Інститут історії, етнології та правознавства імені О.М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету ім.Т.Г. Шевченка МОН України, м. Чернігів).

ОФІЦІЙНІ ОПОНЕНТИ:

ПОДЦЕРКОВНИЙ ОЛЕГ ПЕТРОВИЧ доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, завідувач кафедри господарського права і процесу (Національний університет «Одеська юридична академія» МОН України, м. Одеса);

ШАПОВАЛОВА ОЛЬГА ВІКТОРІВНА доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри господарського права (Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля МОН України, м. Сєвєродонецьк);

ПОЄДИНОК ВАЛЕРІЯ ВІКТОРІВНА доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри господарського права (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ). 

 

З дисертацією та авторефератом можна ознайомитись у бібліотеці

Інституту демографії та соціальних досліджень ім. Птухи НАН України (к. 202)