Анонси захистів

8 лютого 2019 року  

на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11.170.02
  в Інституті економіко-правових досліджень НАН України
          за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 60,
конференц-зал на 11 поверсі

ВІДБУДЕТЬСЯ ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ

за спеціальністю 12.00.04 – господарське право, господарсько-процесуальне право:

о 1000 годині

КАБЕНОК ЮЛІЄЮ ВАЛЕРІЇВНОЮ

 на тему: «ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ АРБІТРАЖНОГО УПРАВЛІННЯ В ПРОЦЕДУРІ БАНКРУТСТВА В УКРАЇНІ»

ПОДАНУ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА ЮРИДИЧНИХ НАУК

НАУКОВИЙ КЕРІВНИК – ПОЛЯКОВ БОРИС МУСІЙОВИЧ

доктор юридичних наук, професор, суддя Київського апеляційного господарського суду (Київський апеляційний господарський суд, м.Київ).

ОФІЦІЙНІ ОПОНЕНТИ:

ПОДЦЕРКОВНИЙ ОЛЕГ ПЕТРОВИЧ доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, завідувач кафедри господарського права і процесу (Національний університет «Одеська юридична академія» МОН України, м. Одеса);

СЕЛІВАНОВА ІРИНА АНАТОЛІЇВНА –  кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри господарського права (Національний юридичний університет ім. Я.Мудрого МОН України, м. Харків).

 

З дисертацією та авторефератом можна ознайомитись у бібліотеці

Інституту демографії та соціальних досліджень ім. Птухи НАН України (к. 202)