Анонси захистів

На засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11.170.02

  в Державній установі “Інститут економіко-правових досліджень
імені В.К. Мамутова Національної академії наук України” 
          за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 60,
конференц-зал на 11 поверсі

ВІДБУДУТЬСЯ ЗАХИСТИ ДИСЕРТАЦІЙ

за спеціальністю 12.00.04 – господарське право; господарсько-процесуальне право:

27 вересня 2021 року 

о 1200 годині

ДЕРКАЧ ЕЛЛИ МИХАЙЛІВНИ

 на тему: «Правове регулювання господарської діяльності в сфері транспорту: теоретичні та прикладні проблеми»

ПОДАНУ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА ЮРИДИЧНИХ НАУК

НАУКОВИЙ КОНСУЛЬТАНТ – ГРИНЮК РОМАН ФЕДОРОВИЧ

доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України, ректор Донецького національного університету імені Василя Стуса МОН України (м. Вінниця).

ОФІЦІЙНІ ОПОНЕНТИ:

НІКОЛЕНКО ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА   доктор юридичних наук, професор, завідувачка кафедри господарсько-правових дисциплін та економічної безпеки факультету № 3 Донецького державного університету внутрішніх справ МВС України (м. Маріуполь, Донецька обл.);

ДЕРЕВЯНКО БОГДАН ВОЛОДИМИРОВИЧ   доктор юридичних наук, професор, головний науковий співробітник відділу правового забезпечення ринкової економіки Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України (м. Київ);

КЛЕПІКОВА ОЛЬГА ВІКТОРІВНАдоктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри господарського права та господарського процесу (Інститут права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ).

 

28 вересня 2021 року 

об 1100 годині

ПАВЛЮЧЕНКО ЮЛІЇ МИКОЛАЇВНИ

 на тему: «Господарсько-правове забезпечення аграрного ринку»

ПОДАНУ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА ЮРИДИЧНИХ НАУК

НАУКОВИЙ КОНСУЛЬТАНТ – КОВАЛЬ ІРИНА ФЕДОРІВНА

доктор юридичних наук, професор, декан юридичного факультету Донецького національного університету імені Василя Стуса МОН України (м. Вінниця).

ОФІЦІЙНІ ОПОНЕНТИ:

РЄЗНІКОВА ВІКТОРІЯ ВІКТОРІВНА   доктор юридичних наук, професор, завідувачка кафедри господарського права та господарського процесу Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ);

НИКИТЧЕНКО НАТАЛІЯ ВАЛЕРІЇВНА – доктор юридичних наук, професор, завідувачка кафедри господарського права та процесу Навчально-наукового інституту права Університету державної фіскальної служби України (м. Ірпінь, Київська обл.);

КОВЕРЗНЕВ ВАДИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ – доктор юридичних наук, професор, заступник Голови Деснянського районного суду міста Чернігова (м. Чернігов).

З дисертаціями та авторефератами можна ознайомитись у бібліотеці

Інституту демографії та соціальних досліджень ім. Птухи НАН України (к. 202)