Анонси захистів

5 липня 2019 року  

на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11.170.02
  в Інституті економіко-правових досліджень НАН України
          за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 60,
конференц-зал на 11 поверсі

ВІДБУДЕТЬСЯ ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ

за спеціальністю 12.00.04 – господарське право, господарсько-процесуальне право:

о 1000 годині

СОШНИКОВИМ АНТОНОМ ОЛЕКСАНДРОВИЧЕМ

 на тему: «ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ»

ПОДАНУ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА ЮРИДИЧНИХ НАУК

НАУКОВИЙ КЕРІВНИК – Устименко Володимир Анатолійович

доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, член-кореспондент НАПрН України, директор (Інститут економіко-правових досліджень НАН України, м.Київ).

ОФІЦІЙНІ ОПОНЕНТИ:

Поєдинок Валерія Вікторівна   доктор юридичних наук, професор, професор кафедри господарського права (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ);

Петруненко Ярослав Вікторович – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри господарського права і процесу (Національний університет «Одеська юридична академія» МОН України, м. Одеса).

 

З дисертацією та авторефератом можна ознайомитись у бібліотеці

Інституту демографії та соціальних досліджень ім. Птухи НАН України (к. 202)