Перший захід у рамках проекту Міжнародного Вишеградського фонду «Розвиток транскордонного співробітництва для європеїзації українських кордонів»

Visegrad

24 листопада 2020 року відбувся семінар з нагоди початку проекту Міжнародного Вишеградського фонду «Розвиток транскордонного співробітництва для європеїзації українських кордонів», що виконуватиметься консорціумом установ за участю ДУ «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова НАН України».

Партнерами ДУ «ІЕПД імені В.К. Мамутова НАН України» в цьому проекті є ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Центральноєвропейська служба сприяння транскордонним ініціативам (CESCI, Угорщина), Інститут географії та просторового планування Польської академії наук,  Університет м. Пряшів (Словаччина) та Технічний університет м. Ліберець (Чехія).

Під час заходу, в якому взяло участь понад 60 осіб, докладно обговорювалися питання про законодавчо-правове забезпечення, поточний стан, виклики і перспективи розвитку транскордонного співробітництва між Україною та країнами-членами Вишеградської четвірки – Польщею, Словаччиною, Чехією та Угорщиною. Акцентувалася увага на актуальності транскордонного співробітництва в рамках нової політики Східного партнерства ЄС. Окреслювалися особливості європеїзації країн Вишеграду через транскордонну співпрацю упродовж останніх 15-ти років.

З вступними та тематичними доповідями від України виступили Устименко В.А., член Президії НАН України, директор ДУ «ІЕПД імені В.К. Мамутова НАН України», член-кореспондент НАН України, член-кореспондент НАПрН України, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України; Кинщак А.В., начальник Головного управління координації та оцінки ефективності регіональної політики Директорату регіональної політики Міністерства громад та територій України; Лазур Я.В., декан юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет», доктор юридичних наук, професор.

Думки та досвід Європейського Союзу і країн-членів Вишеградської четвірки щодо транскордонного співробітництва представили С. Похлова, співробітниця Генерального директорату з питань сусідства та переговорів щодо розширення (NEAR) Європейської Комісії; Д. Очкаі, виконавчий директор Центральноєвропейської служби сприяння транскордонним ініціативам (CESCI, Угорщина); М. Гілермо-Рамерес, генеральний секретар Асоціації європейських прикордонних регіонів; Є. Банські, директор Інституту географії та просторової організації імені С. Лещицького Польської академії наук, професор, доктор наук,  м. Варшава; М. Фотек-Кулак, представниця Урядового офісу Люблінського воєводства та д-р Л. Левковіч з Університету імені М. Кюрі-Склодовської, Інституту Центральної Європи, м. Люблін (Польща); д-р Г. Бьом з Технічного університету м. Ліберець (Чехія); д-р О. Дулеба, професор Університету м. Пряшів директор Словацької асоціації зовнішньої політики.

Координатор проекту від CESCI М. Бенці виступила з публічною презентацією проекту, який буде реалізовуватися упродовж наступних півтора років. Основною метою проекту є посилення співпраці через кордони шляхом сприяння удосконаленню української законодавчої бази для транскордонного співробітництва на основі вивчення досвіду країн-членів Вишеградської четвірки, а також підвищення обізнаності та спроможності органів влади і органів місцевого самоврядування та інших українських суб’єктів транскордонного співробітництва.

Координатором та одним із експертів проекту з боку ДУ «ІЕПД імені В.К. Мамутова НАН України» є Санченко А.Є., кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу проблем модернізації господарського права та законодавства, керівник Центру перспективних досліджень і співробітництва з прав людини в сфері економіки.

З огляду на те, що ДУ «ІЕПД імені В.К. Мамутова НАН України» вже тривалий час у рамках НДР розробляє проблематику транскордонного та міжрегіонального співробітництва, у цьому семінарі взяли участь близько 10-ти співробітників різних відділів Інституту.

Семінар проведено з використанням технічних засобів Ресурсного Центру соціально-правової та професійної підтримки співробітників переміщених ЗВО/наукових установ.

Без заголовка