Проект Вишеградського фонду з розвитку транскордонного співробітництва

Снимок экрана 2020-11-18 в 10.11.03

Стисло про проект

Міжнародний проект

«РОЗВИТОК ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

ДЛЯ ЄВРОПЕЇЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ КОРДОНІВ»

(здійснюється за підтримки Міжнародного Вишеградського фонду)

 Актуальність проекту та контекст

Відповідно до статей 446–448 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, початок реалізації якої відбувся в 2016 році (з тимчасового застосування розділу IV щодо Зони вільної торгівлі), її Сторони зобов’язуються сприяти транскордонному співробітництву (далі – ТКС) та вдосконалити відповідні правові рамки. У випадку України, ТКС регулюється, зокрема, Конституцією (1996 р.), нормами Європейської рамкової конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями (Мадридська конвенція, 1980 р.) з трьома Протоколами до неї (1995, 1998 та 2009 рр.), законами про місцеве самоврядування (1997 р.), про місцеві державні адміністрації (1999 р.), про транскордонне співробітництво (2004 р., із змінами 2018 р. після прийняття 3-го Протоколу до Мадридської конвенції) та ін. Чинна законодавча база разом із новими нормативно-правовими актами, прийнятими у процесі розпочатої у 2014 р. реформи децентралізації, в цілому створює основу для транскордонній діяльності місцевих органів влади та громадянського суспільства. Однак окремі нормативно правові акти не узгоджені повною мірою, деякі прогалини та суперечливі положення, а також недостатня обізнаність про законодавство та можливості ТКС послаблюють готовність місцевих суб’єктів ТКС брати в ньому участь.

Водночас, як доводять приклади інших європейських країн, ТКС може сприяти адаптації європейських цінностей і політики, поширенню застосування дорадчих технік у процесі прийняття рішень на місцях і покращити середовище для побудови взаємної довіри завдяки так званій парадипломатії місцевих стейкхолдерів, тобто ТКС може сприяти «європеїзації кордонів». Через недостатню гармонізацію законодавства та брак інформації рівень активності у сфері ТКС між країнами Вишеградської четвірки (V4) та Україною є дуже низьким.

Основною метою проекту є посилення співпраці через кордони шляхом:

 • сприяння удосконаленню української законодавчої бази для ТКС;
 • вивчення досвіду країн V4 та навчання місцевих стейкхолдерів в Україні.

Заходи:

У рамках Проекту планується:

 1. вивчити повноваження місцевих і регіональних органів влади п’яти європейських країн з точки зору їх ролі у здійсненні ТКС;
 2. розробити рекомендації з метою вдосконалення українського законодавства з питань ТКС;
 3. розробити навчальний матеріал з питань ТКС для місцевих та регіональних суб’єктів з України;
 4. провести семінар-тренінг з використанням розроблених матеріалів на базі ДВНЗ «Ужгородський національний університет»;
 5. представити результати проекту на заключному міжнародному форумі в м. Пряшів (Словаччина).

Організації-партнери проекту / члени консорціуму:

 • Центральноєвропейська служба сприяння транскордонним ініціативам (CESCI) (м. Будапешт, Угорщина) – лідер консорціуму,
 • ДУ «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова НАН України» (м. Київ, Україна),
 • ДВНЗ «Ужгородський національний університет» (м. Ужгород, Україна),
 • Інститут географії та просторового планування імені Станіслава Лещицького Польської академії наук (м. Варшава, Республіка Польща),
 • Інститут політології Університету м. Пряшів (Словацька Республіка),
 • Технічний університет м. Ліберець (Чеська Республіка).

Період реалізації проекту: 01 листопада 2020 р. – 31 березня 2022 р.

 

Visegrad

Проект спів-фінансується урядами Чехії, Угорщини, Польщі та Словаччини у рамках Вишеградських грантів Міжнародного Вишеградського фонду.

Місія фонду – просувати ідеї сталого регіонального співробітництва в Центральній Європі.

Для отримання додаткової інформації відвідайте Інтернет-сайт: www.visegradfund.org.