Науковий журнал “Економіка та право”

cover2021-1

Науковий журнал Економіка та право (eng. Economics and Law)

Посилання на офіційну сторінку: http://economiclaw.kiev.ua/index.php/economiclaw/index

Архів (починаючи з 2007 року): http://economiclaw.kiev.ua/index.php/economiclaw/issue/archive

Вимоги до публікації: http://economiclaw.kiev.ua/index.php/economiclaw/about/submissions

Заснований у 2000 році. Видається з серпня 2001 року

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: серія КВ №24584-14524 від 21.12.2019

Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України з економічних наук (“051”, Категорія “Б”) (наказ Міністерства освіти і науки України від 02.07.2020 № 886), та з юридичних наук (“081”, Категорія “Б”) (наказ Міністерства освіти і науки України від 24.09.2020 № 1188)

Індекс міжнародного центру періодичних видань: ISSN 1681–6277 (print), ISSN 2523–4838 (online)

Мова видання: українська, англійська

Засновники: Національна академія наук України, Державна установа “Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України”, Донецький національний технічний університет Міністерства освіти і науки України (нова редакція Установчого договору між Засновниками від 02.12.2019)

Індексується в: DOAJ (Directory of Open Access Journals), ERIH PLUS (The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences), OAJI (Open Academic Journals Index), Ulrichsweb (Ulrich’s Periodicals Directory), Наукометрична система Dimensions, Google.Академія, PBN (Polska Bibliografia Naukowa), OCLC WorldCat, Eurasian Scientific Journal Index, Directory of Research Journals Indexing, CiteFactor (directory indexing of international research journals), GeneralImpactFactor (Universal Digital Object Information), MIAR (Information Matrix for the Analysis of Journals), Index Copernicus International (ICV 2019: 63.07)

Науковим публікаціям журналу агентством CrossRef надаються цифрові ідентифікатори DOI(Digital Object Identifier) (починаючи з 2013 року). Журналу присвоєно індекс DOI 10.15407/econlaw

Періодичність: журнал видається за розділами: розділ «Право» та розділ «Економіка», 4 рази на рік (з 2019 року).

Тематична спрямованість: публікація наукових статей з теоретичних і прикладних проблем економіки та права, оглядових і дискусійних статей, рецензій наукових праць та підручників з економічної і юридичної тематики

Публікація в журналі – безкоштовна. Автори несуть витрати тільки на пересилку 1 безкоштовного авторського примірника за вказаною адресою в анкеті. Передплата на журнал (друковану версію) здійснюється виключно через Передплатне Агентство “Укрінформнаука”

Редакційна колегія журналу “Економіка та право” керується у своїй роботі міжнародними етичними правилами наукових публікацій і дотримується політики відкритого доступу. Редакційна колегія підтримує ініціативу асоціації Science Europe “Plan S” щодо публікації результатів наукових досліджень у виданнях відкритого доступу з ліцензією CC BY

Редакційною колегією наукового журналу “Економіка та право” підтримується позиція НАН України та Науково-видавничої ради НАН України щодо видавничої діяльності в умовах російсько-українського конфлікту (стосовно недопущення публікацій статей авторів, місцем роботи яких є створені окупаційними адміністраціями ВНЗ та наукові установи на території АР Крим, м. Севастополя та окремих районів Донецької та Луганської областей)

Застереження! Редакція не практикує розсилку запрошень авторам опублікуватися в науковому журналі “Економіка та право”. Редакція також не співпрацює з посередниками, а співпрацює тільки безпосередньо з авторами наукових статей.

Рубрики журналу:

– Від головного редактора

– Теорія і історія господарського права та процесу

– Проблеми модернізації господарського законодавства

– Питання співвідношення господарського законодавства з іншими галузями

– Господарсько-правові порівняльні дослідження

– Правове регулювання господарських відносин в окремих сферах і галузях економіки

– Проблеми земельного, екологічного та природоресурсного права

– Теоретико-практичні питання розвитку правової системи України

– Соціально-економічні проблеми регіонального розвитку

– Економіко-правові проблеми регіонального розвитку

– Економіко-правові проблеми міжрегіонального співробітництва

– Економіко-правові проблеми розвитку міста

– Економіка праці та соціальна політика

– Проблеми управління підприємством

– Економіко-правові проблеми сталого розвитку

– Запрошуємо до дискусії

– Рецензії, відгуки, повідомлення

Відповідальний секретар – редактор

Краснова Юлія Андріївна

Тел. +(38) 099-321-64-20

+(38) 067-423-34-83

econom.law.journal@gmail.com