Світовий досвід у додержанні Керівних принципів ООН з бізнесу та прав людини

Триває Тиждень прав людини у сфері бізнесу, присвячений 10-річчю Керівних принципів ООН з бізнесу і прав людини, ініційований Уповноваженим ВРУ з прав людини.

У центрі уваги Тижня – поширення інформації про Керівні принципи ООН з питань бізнесу та прав людини та інші пов’язані з ними міжнародні документи ООН, Ради Європи, Організації економічного співробітництва та розвитку, Європейського Союзу, а також питання їх імплементації в законодавство і практику України шляхом реалізації § 16 «Забезпечення дотримання прав людини в процесі ведення господарської діяльності» Національної стратегії у сфері прав людини, затвердженої Указом Президента України від 24 березня 2021 року № 119/2021.

Міжнародна спільнота здійснює практичні кроки до імплементації Керівних принципів ООН з бізнесу та прав людини.

Зокрема, 11 червня 2021 року Парламент Німеччини ухвалив закон про «Due diligence» (належну обачність) у ланцюгу поставок, який зобов’язує німецькі компанії слідкувати за тим, щоб їхні прямі та непрямі постачальники додержувалися прав людини. Закон вступає в силу з 2023 року і буде поширюватись на компанії, що мають більше 3 тисяч співробітників, а з 2024 – більше тисячі.

«Due diligence» чи «належна обачність» ‑ це основний механізм включення прав людини до бізнес-процесів компаній. Належна обачність зобов’язує враховувати та дотримуватись прав людини під час ведення підприємницької діяльності.

Німеччина – не перша держава, яка законодавчо зобов’язала підприємців додержуватися Керівних принципів ООН. Лідером є Франція, яка почала цей процес з 2017 року.

У зв’язку з активізацією багатьох країн світу у розробці законів, що зобов’язуватимуть бізнес дотримуватися Керівних принципів, готується нова Директива ЄС.

Ці процеси ще раз підкреслюють, важливість поширення інформації про Керівні принципи ООН в Україні, здійснення конкретних кроків ‑ внесення змін до законодавства та впровадження належної обачності до ведення бізнесу в Україні, розробки Національного плану дій щодо їх імплементації.

Інформацію опубліковано на сайті Уповноваженого ВРУ з прав людини – https://ombudsman.gov.ua/ua/all-news/pr/svіtovij-dosvіd-u-doderzhannі-kerіvnix-princzipіv-oon-z-bіznesu-ta-prav-lyudini/