Інформаційний ресурс

1. Керівні принципи ООН з питань бізнесу та прав людини: Реалізація Рамкової програми ООН «Захист, повага і засоби захисту» (схвалені резолюцією Ради ООН з прав людини № 17/4 від 16 червня 2011 р.) (Завантажити файл);

2. Рекомендація CM/Rec(2016)3 Комітету міністрів Ради Європи державам-членам про права людини та бізнес (прийнята Комітетом міністрів 2 березня 2016 р. на 129-му засіданні Заступників міністрів) (Завантажити файл);

3. Доповідь Джона РАҐҐІ, Спеціального представника Генерального секретаря ООН з питань прав людини і транснаціональних корпорацій та інших підприємств «Захищати, дотримуватися та відновлювати в правах: основні положення, що стосуються бізнесу і прав людини» (Завантажити файл).