Тематика науково-дослідних робіт

Планом науково-дослідних робіт Інституту на 2018 рік передбачено дослідження за 4 науково-дослідними темами:

Тема 3.1.10.54

номер державної реєстрації 0117U002307

Економіко-правове забезпечення розвитку сфери житлово-комунальних послуг міста (І кв. 2017 р. – ІV кв. 2019 р.), науковий керівник – к.е.н., в.о. завідувача відділом економіко-правових проблем містознавства Тарасевич О.В.

Тема 3.1.10.53

номер державної реєстрації 0117U002308

Модернізація господарського законодавства як передумова сталого розвитку України (І кв. 2017 р. – ІІ кв. 2019 р.), науковий керівник – директор Інституту, д.ю.н., професор, чл.-кор. НАПрН України Устименко В.А.

Тема 3.1.10.52

номер державної реєстрації 0117U002306

Економіко-правове забезпечення розвитку новоутворених територіальних громад (І кв. 2017 р. – ІІ кв. 2019 р.), науковий керівник – директор Луганської філії д.е.н., професор Заблодська І.В.

Тема 3.1.10.51

номер державної реєстрації 0117U002309

Розвиток правової моделі енергетичного простору України (І кв. 2017 р. – ІV кв. 2019 р.), науковий керівник – доктор юридичних наук, с.н.с., завідувач відділом проблем господарсько-правового забезпечення економічної безпеки держави Джумагельдієва Г.Д.