Тематика науково-дослідних робіт

Планом науково-дослідних робіт Інституту на 2022 рік передбачено дослідження за 9 науково-дослідними темами:

номер державної реєстрації 0121U111844

Концепція правового забезпечення сталого розвитку біоенергетики (ІІІ кв. 2021 р. – ІV кв. 2022 р.) науковий керівник – науковий співробітник відділу господарсько-правових досліджень проблем економічної безпеки, к.ю.н. О.А. Трегуб

Програмно-цільова та конкурсна тематика НАН України «Науково-дослідні роботи молодих учених НАН України 2021-2022 рр.»

номер державної реєстрації 0122U002148

 

Інституціоналізація ринку віртуальних активів в умовах глобалізації (1-ий етап, 2022 р.) науковий керівник – заступник завідувача відділу проблем модернізації господарського права та законодавства, д.ю.н., ст. дослід. Т.С. Гудіма.

Підтримка пріоритетних для держави наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок Відділення економіки НАН України на 2022 – 2023 рр.

номер державної реєстрації 0122U002352

 

Цифрова трансформація як нова парадигма зовнішньоекономічної політики України (2022-2023 р.), науковий керівник – заступник завідувача відділу проблем модернізації господарського права та законодавства, д.ю.н., ст. дослід. Т.С. Гудіма.

Гранти НАН України дослідницьким лабораторіям/групам молодих вчених НАН України для проведення досліджень за пріоритетними напрямами розвиту науки і техніки 2022-2023 рр.

номер державної реєстрації 0122U001715

 

Утвердження ідеології соціальної справедливості в суспільстві на засадах правового регулювання економіки (І кв. 2022 р. – ІV кв. 2024 р.), наукові керівники – директор Інституту, д.ю.н., професор, чл.-кор. НАН України та чл.-кор. НАПрН України В.А. Устименко, заступник директора з наукової роботи, д.ю.н., професор Р.А. Джабраілов

номер державної реєстрації 0122U002121

 

Розбудова територій пріоритетного розвитку в умовах збройного конфлікту: оцінка результативності та ефективності (І кв. 2022 р. – ІV кв. 2024 р.), науковий керівник – директор Луганської філії д.е.н., професор І.В. Заблодська

номер державної реєстрації 0120U100654

Економіко-правові засоби вторинного ресурсокористування в енергетиці (І кв. 2020 р. – ІІ кв. 2022 р.), науковий керівник – зав. відділу господарсько-правових досліджень проблем економічної безпеки, к.ю.н. Н.В. Єремєєва

номер державної реєстрації 0122U200491

Правова модель «зеленої» енергетичної трансформації України в умовах повоєнного відновлення економіки (ІІІ кв. 2022 р. – IV кв. 2024 р.), науковий керівник – зав. відділу господарсько-правових досліджень проблем економічної безпеки, к.ю.н. Н.В. Єремєєва

номер державної реєстрації 0120U100653

Модернізація системи екологічної безпеки міста: економіко-правовий вимір (І кв. 2020 р. – ІІ кв. 2022 р.), науковий керівник – зав. відділу економіко-правових проблем містознавства, д.е.н., доцент О.В. Тарасевич

номер державної реєстрації 0122U200520

Економіко-правове забезпечення відкритості міста (ІІІ кв. 2022 р. – IV кв. 2024 р.), науковий керівник – зав. відділу економіко-правових проблем містознавства, д.е.н., доцент О.В. Тарасевич