Тематика науково-дослідних робіт

Планом науково-дослідних робіт Інституту на 2018 рік передбачено дослідження за 5 науково-дослідними темами:

Тема 3.1.10.55

номер державної реєстрації 0118U003893

Принцип справедливості як основа правового забезпечення сталого розвитку економіки України (І кв. 2018 р. – ІV кв. 2018 р.), науковий керівник – д.ю.н., доцент, заступник директора з наукової роботи Джабраілов Р.А.

Тема 3.1.10.54

номер державної реєстрації 0117U002307

Економіко-правове забезпечення розвитку сфери житлово-комунальних послуг міста (І кв. 2017 р. – ІV кв. 2019 р.), науковий керівник – к.е.н., в.о. завідувача відділом економіко-правових проблем містознавства Тарасевич О.В.

Тема 3.1.10.53

номер державної реєстрації 0117U002308

Модернізація господарського законодавства як передумова сталого розвитку України (І кв. 2017 р. – ІІ кв. 2019 р.), науковий керівник – директор Інституту, д.ю.н., професор, чл.-кор. НАПрН України Устименко В.А.

Тема 3.1.10.52

номер державної реєстрації 0117U002306

Економіко-правове забезпечення розвитку новоутворених територіальних громад (І кв. 2017 р. – ІІ кв. 2019 р.), науковий керівник – директор Луганської філії д.е.н., професор Заблодська І.В.

Тема 3.1.10.51

номер державної реєстрації 0117U002309

Розвиток правової моделі енергетичного простору України (І кв. 2017 р. – ІV кв. 2019 р.), науковий керівник – кандидат юридичних наук, в.о. завідувача відділом проблем господарсько-правового забезпечення економічної безпеки держави Єремєєва Н.В.

 номер державної реєстрації 0118U004599 Правове забезпечення досягнення балансу між економічною ефективністю та соціальною справедливістю (ІІ кв. 2018 р. – ІV кв. 2018 р.), науковий керівник – директор Інституту, д.ю.н., професор, чл.-кор. НАПрН України Устименко В.А.