Тематика науково-дослідних робіт

Планом науково-дослідних робіт Інституту на 2023 рік передбачено дослідження за 6 науково-дослідними темами:

номер державної реєстрації 0123U101199

Гарантії дотримання соціально-економічних та екологічних прав людини в умовах війни та повоєнної трансформації (2023-2024), наукові керівники – директор Інституту, д.ю.н., професор, чл.-кор. НАН України та чл.-кор. НАПрН України В.А. Устименко, заступник директора з наукової роботи, д.ю.н., професор Р.А. Джабраілов

Наукові і науково-технічні (експериментальні) роботи за пріоритетним напрямком “Стійкий (резільєнтний) розвиток вітчизняної економіки у воєнний і повоєнний періоди”

номер державної реєстрації 0122U002352

Цифрова трансформація як нова парадигма зовнішньоекономічної політики України (2022-2023 р.), науковий керівник – заступник завідувача відділу проблем модернізації господарського права та законодавства, д.ю.н., ст. дослід. Т.С. Гудіма.

Гранти НАН України дослідницьким лабораторіям/групам молодих вчених НАН України для проведення досліджень за пріоритетними напрямами розвиту науки і техніки 2022-2023 рр.

номер державної реєстрації 0122U001715

Утвердження ідеології соціальної справедливості в суспільстві на засадах правового регулювання економіки (І кв. 2022 р. – ІV кв. 2024 р.), наукові керівники – директор Інституту, д.ю.н., професор, чл.-кор. НАН України та чл.-кор. НАПрН України В.А. Устименко, заступник директора з наукової роботи, д.ю.н., професор Р.А. Джабраілов

номер державної реєстрації 0122U002121

Розбудова територій пріоритетного розвитку в умовах збройного конфлікту: оцінка результативності та ефективності (І кв. 2022 р. – ІI кв. 2024 р.), науковий керівник – директор Луганської філії д.е.н., професор І.В. Заблодська

номер державної реєстрації 0122U200491

Правова модель «зеленої» енергетичної трансформації України в умовах повоєнного відновлення економіки (ІІІ кв. 2022 р. – IV кв. 2024 р.), науковий керівник – зав. відділу господарсько-правових досліджень проблем економічної безпеки, к.ю.н. Н.В. Єремєєва

номер державної реєстрації 0122U200520

Економіко-правове забезпечення відкритості міста (ІІІ кв. 2022 р. – IV кв. 2024 р.), науковий керівник – зав. відділу економіко-правових проблем містознавства, д.е.н., доцент О.В. Тарасевич