Нові результати реалізації Міжнародного проєкту Інституту в складі наукового консорціуму «РОЗВИТОК ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ДЛЯ ЄВРОПЕЇЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ КОРДОНІВ»

Упродовж другого етапу Проєкту міжнародний колектив науковців із установ-партнерів Проєкту розробив Збірку тематичних науково-практичних матеріалів з питань транскордонного співробітництва (завантажити), які використовуватимуться для подальшого навчання представників суб’єктів та учасників транскордонного співробітництва з України.

Снимок экрана 2021-09-30 в 15.41.31

Серед тем, висвітлених у цій Збірці, наступні:

  • «Правове, інституційне та економічне підґрунтя транскордонного співробітництва»;
  • «Європейська політика транскордонного співробітництва»
  • «Управління транскордонним співробітництвом»,
  • «Залучення громадян до процесу прийняття рішень, у тому числі щодо транскордонного співробітництва»,
  • «Найкращі практики щоденного транскордонного співробітництва»,
  • «Парадипломатія регіональних та місцевих суб’єктів»,
  • «Міжкультурна комунікація у транскордонному контексті»,
  • «Транскордонне планування»,
  • «Розробка транскордонного проєкту»,
  • «Фандрейзинг для здійснення транскордонного співробітництва».

Науковці Інституту очолювали підготовку теми щодо правового, інституційного та економічного підґрунтя транскордонного співробітництва, що здійснювалося у співпраці з колегами із Польської академії наук та Університету м. Пряшів (Словаччина), а також брали участь разом із колегами ДВНЗ «Ужгородський національний університет» та Університету м. Ліберець (Чехія) у підготовці теми стосовно нормативно-правового забезпечення участі громадян у прийнятті рішень щодо розвитку транскордонного співробітництва та їх реалізації.

З боку Інституту ця робота виконана під керівництвом Устименка В.А., Директора Інституту, члена Президії НАН України, члена-кореспондента НАН України, члена-кореспондента НАПрН України, д.ю.н., проф., Заслуженого юриста України, Санченко А.Є., відповідальним координатором Проєкту, провідним науковим співробітником відділу проблем модернізації господарського права та законодавства, к.ю.н., с.н.с., національним консультантом Програми Ради Європи «Децентралізація і реформа публічної адміністрації в Україні»; Заблодською І.В., директором Луганської філії Інституту, завідувачем відділу проблем міжрегіонального співробітництва Інституту, д.е.н., проф., Заслуженим економістом України; Рогозян Ю.С., заступником завідувача відділу проблем міжрегіонального співробітництва Інституту, вченим секретарем Луганської філії Інституту, д.е.н., ст. досл.; Сошниковим А.О.,старшим науковим співробітником відділу проблем модернізації господарського права та законодавства, к.ю.н., національним консультантом Програми Ради Європи «Децентралізація і реформа публічної адміністрації в Україні».

Збірка вийшла в перекладі на українську мову. Звіт про цю подію та текст Збірки в електронному форматі вже розміщені на сторінці Проєкту на Інтернет-сайті Центральноєвропейської служби сприяння транскордонним ініціативам (CESCI, Угорщина) – https://budapest.cesci-net.eu/en/training-material-to-improve-the-capacity-of-ukrainian-local-actors/, https://budapest.cesci-net.eu/wp-content/uploads/_publications/CESCI-IVF_2021-Training_materials_UA.pdf.

У подальшому Міжнародним проєктом передбачено проведення навчальних заходів із використанням матеріалів цієї Збірки, які плануються на базі Центру з підвищення кваліфікації публічних службовців ДВНЗ «Ужгородський національний університет» в листопаді 2021 року.