Ресурсний Центр соціально-правової та професійної підтримки співробітників переміщених ЗВО/наукових установ

Інформація про Ресурсний Центр соціально-правової та професійної підтримки співробітників переміщених ЗВО/наукових установ

Ресурсний Центр соціально-правової та професійної підтримки співробітників переміщених закладів вищої освіти (ЗВО) і наукових установ створений в 2019 році за підтримки Офісу Ради Європи в Україні. Діяльність Центру та його статус базуються на принципах, закладених в Меморандумі взаєморозуміння між Урядом України та Радою Європи про створення в Україні Офісу Ради Європи та його правового статусу від 06.11.2006.

Метою створення Центру є консолідація зусиль співробітників переміщених ЗВО/наукових установ у напрямі захисту власних прав і свобод, сприяння адаптації та інтеграції у вітчизняне/міжнародне наукове співтовариство, попередження відтоку кадрового потенціалу, підвищення конкурентоспроможності на ринку освітніх послуг.

Завдання Центру:

  1. Створення Ресурсного Центру соціально-правової та професійної підтримки переміщених ЗВО/наукових установ на базі Інституту економіко-правових досліджень НАН України, а також інтернет сторінки на сайті установи.
  2. Вироблення методики здійснення планомірного та ґрунтовного аналізу наявних проблем у сфері захисту прав співробітників переміщених ЗВО/наукових установ та членів їх сімей, б) механізмів реагування на їх порушення і надання допомоги, а також в) систематичний моніторинг динаміки змін.
  3. Забезпечення можливості систематичного міжінституційного, міжвідомчого та міжнародного співробітництва (організації спільних заходів, особистого спілкування, листування тощо) з метою вчасного і комплексного вирішення проблем співробітників переміщених ЗВО/наукових установ і членів їх сімей, розвитку їх професійної перспективи.
  4. Розширення мережі комунікації і потенціалу гнучкої взаємодії і співпраці співробітників переміщених ЗВО/наукових установ з практикуючими фахівцями у сфері права, психології, педагогіки, ін. та службовцями відповідних органів державної влади (зокрема, МОН, інших міністерств, НАН та інших) з питань вирішення проблем вчених-ВПО та членів їх сімей.
  5. Створення умов для відкритого кросингу професійними знаннями, досвідом та науково-практичними ідеями, науковою інформацією та експертними порадами між співробітниками переміщених ЗВО/наукових установ на національному та міжнародному рівнях.
  6. Просування науково-обґрунтованих пропозицій у рішення органів влади шляхом інтегрування представників Центру у громадсько-консультативні ради при органах місцевої влади.

P90516-101554

На базі Центру постійно проводяться захисти докторських і кандидатських дисертацій спеціалізованими радами внутрішньо переміщених вищих навчальних закладів, семінари, тренінги, круглі столи тощо. Центр сприяє комунікації вчених – внутрішньо переміщених осіб з органами центральної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та міжнародними інституціями. Існує можливість науково-експертної підтримки проектів та заходів, які проводяться (проводитимуться) переміщеними ЗВО/науковими установами силами творчого колективу Інституту економіко-правових досліджень НАН України, який має значний досвід такої діяльності на національному та міжнародному рівнях.

8E26DAEB-2901-49EE-A23A-C2D150F157CE (1)

Центр на постійній основі співпрацює з Громадською організацією «Асоціація вчених – внутрішньо переміщених осіб».

Керівник Центру – Гудіма Тетяна Степанівна, e-mail: gudima.t@ukr.net

Адміністратор Центру – Ілларіонов Олександр Юрійович, тел.моб. +380509490905, e-mail: allexillarionov@gmail.com

Адреса Центру: 03057, м. Київ, вул. Марії Капніст, 2, оф. 227