Відділ економіко-правових проблем містознавства

Відділ економіко-правових проблем містознавства

Відділ економіко-правових проблем містознавства функціонує з 2006 р.

Сфера дослідницьких інтересів відділу

полягає у вирішенні проблем, пов’язаних з:

  • розвитком наукових засад містознавства в контексті стратегічного розвитку міста та гармонізації системи соціально-економічних відносин на місцевому, регіональному та державному рівні;
  • формуванням економіко-правового забезпечення реалізації принципів місцевої економічної політики, спрямованої на підвищення соціально-економічного потенціалу міст та їх збалансованого розвитку;
  • розробкою концепції господарювання міста та економіко-правових механізмів її реалізації;
  • теоретико-методологічним обґрунтуванням напрямів розвитку міського управління для зростання якості життя територіальної громади;
  • розробкою науково-методичних підходів щодо управління розвитком міських агломерацій.

Завідувач відділом

Тарасевич Олена Вікторівна – доктор економічних наук, доцент.

Наукові співробітники відділу 

Кірін Роман Станіславович – провідний науковий співробітник відділу, доктор юридичних наук, доцент, старший науковий співробітник;

Жилінська Людмила Олександрівна – старший науковий співробітник відділу, доктор юридичних наук, доцент;

Волкова Анастасія Олександрівна –  старший науковий співробітник відділу, кандидат юридичних наук;

Заблодська Дар’я Вадимівна – в.о. наукового співробітника відділу, кандидат економічних наук;

Лига Андрій Іванович – провідний економіст відділу.

Основні наукові роботи відділу 

1) Теория и практика городского управления в Украине: моногр. / М.В.Мельникова, В.А.Устименко и др. / НАН Украины, Ин-т экономико-правовых исследований. – Донецк, 2014. – 250 с.

2) Хозяйствование города: теория и практика: моногр. / М.В. Мельникова, В.А. Устименко и др. / НАН Украины. Ин-т экономико-правовых исследований. – Донецк, 2012. – 270 с.