Захист дисертацій у 2013 році

ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙНИХ РОБІТ

2013 рік

 Юридичні спеціальності:

 

 

П.І.Б

 

Тема дисертаційного дослідження

 

Спеціальність

Науковий ступінь

1.
Володін Артем Вікторович Господарсько-правові засоби запобігання банкрутству внаслідок недобросовісного господарювання

12.00.04

к.ю.н.

2.
Дурнєва Юлія Анатоліївна Правовий статус суб’єктів господарювання комунального сектора економіки

12.00.04

к.ю.н.

3.
Поляков Віталій Юрійович Правове регулювання господарської діяльності некомерційних організацій

12.00.04

к.ю.н.

4.
Філипенко Євген Сергійович Правове регулювання випуску та обігу акцій

12.00.04

к.ю.н.

5.
Хрипун Олег Олексійович Розгляд корпоративних спорів у господарському процесі

12.00.04

к.ю.н.

6.
Віхров Сергій Олександрович Правовий статус інституційних інвесторів

12.00.04

к.ю.н.

7.
Полякова Наталія Геннадіївна Податкові пільги як засіб державного регулювання господарської діяльності

12.00.04

к.ю.н.

8.
Ніколенко Людмила Миколаївна Перегляд судових актів у господарському судочинстві

12.00.04

д.ю.н.

9.
Марахін Євген Анатолійович Правове забезпечення використання земельних ділянок за цільовим призначенням

12.00.06

к.ю.н.

10.
Заруднєв Євген Олегович Правовий статус суб’єктів господарювання в Федеративній Республіці Німеччина

12.00.04

к.ю.н.

11.
Переясловська Юлія Анатоліївна Захист корпоративних прав та законних інтересів держави

12.00.04

к.ю.н.

12. Крисенко Анна Євгенівна Господарсько-правове регулювання використання акредитиву

12.00.04

к.ю.н.

13.
Труш Ігор Валентинович Господарсько-правове забезпечення діяльності комунальних підприємств

12.00.04

д.ю.н.

14.
Толкаченко Олена Володимирівна Правова охорона зелених насаджень в населених пунктах України

12.00.06

к.ю.н.

 

 

Економічні спеціальності:

 

 

П.І.Б. 

 

Тема дисертаційного дослідження

 

Спеціальність

Науковий ступінь

15.
Гопцій Дмитро Олександрович Методичне забезпечення оцінки розвитку міст обласного значення (на прикладі адміністративних центрів Харківської області)

08.00.05

к.е.н.

16.
Пудов Костянтин Олександрович Регулювання місткості регіонального ринку праці

08.00.07

к.е.н.

17.
Медяник Адріана Вікторівна Підвищення ефективності функціонування регіональної банківської системи

08.00.05

к.е.н.

18.
Рязанова Наталія Олексіївна Визначення перспектив реалізації експортного потенціалу регіону (на прикладі Луганської області)

08.00.05

к.е.н.

19.
Лучик Василь Єфрімович Визначення пріоритетів у політиці регіонального розвитку

08.00.05

д.е.н.

20.
Парфьонова Лариса Геннадіївна Вибір векторів розвитку національної системи вищої освіти

08.00.07

к.е.н.

21.
Зубенко Олександр Анатолійович Визначення пріоритетів у промисловій політиці регіону

08.00.05

к.е.н.

22.
Лифар Владислава Віталіївна Формування та реалізація транзитного потенціалу регіону

08.00.05

д.е.н.

23.
Крикун Наталя Олександрівна Організаційне забезпечення відтворення інтелектуального потенціалу регіонального соціуму

08.00.07

к.е.н.

24.
Візіренко Світлана Вікторівна Формування та використання потенціалу економіки знань регіону

08.00.05

к.е.н.

25.
Северин Володимир Сергійович Формування регіональної стратегії розвитку культурно-освітнього рівня населення

08.00.07

к.е.н.

26.
Бурлуцький Сергій Віталійович Формування механізму соціальної підтримки домогосподарств

08.00.07

д.е.н.

27.
Тарабановська Світлана Вікторівна Подолання диспропорцій у промисловому розвитку регіону

08.00.05

к.е.н.

28.
Зайцев Віталій Сергійович Підвищення ефективності організації праці верстатників на машинобудівному підприємстві

08.00.07

к.е.н.

29.
Черемісіна Тетяна Володимирівна Вибір методів планування розвитку приморського курортного міста

08.00.05

к.е.н.

30.
Панкова Алла Юріївна Забезпечення структурних змін в економіці великого промислового міста

08.00.05

к.е.н.

31.
Кононська Наталія Дмитрівна Вибір методів економічної діагностики розвитку сільських територій (на прикладі Кіровоградської області)

08.00.05

к.е.н.