Відділ проблем модернізації господарського права та законодавства

Відділ проблем модернізації господарського права та законодавства

Сфера дослідницьких інтересів відділу

  • Концептуальні засади розвитку економічного, господарського та комерційного права в Україні та зарубіжних країнах.
  • Модернізація господарського законодавства на основі Господарського кодексу України, забезпечення його стабільності, узгодженості та компактності.
  • Підвищення ефективності захисту прав і законних інтересів суб’єктів господарської діяльності, правових гарантій свободи підприємництва у взаємовідносинах з органами державної влади, захисту прав національного товаровиробника в умовах інтеграції України до світової господарської системи.
  • Господарсько-правове стимулювання ділової активності та інвестиційної привабливості у сфері економіки.
  • Забезпечення імплементації в господарське законодавство України загальноєвропейських принципів організації та здійснення економічної діяльності.
  • Забезпечення узгодження приватних інтересів суб’єктів господарювання та суспільних (публічних) інтересів за рахунок збалансування прав, обов’язків та відповідальності учасників господарських відносин; забезпечення соціальної спрямованості економіки.

Завідувач відділом

Джабраілов Руслан Аятшахович – доктор юридичних наук, професор, заступник директора з наукової роботи

Наукові співробітники відділу

Гудіма Тетяна Степанівна – заступник завідувача відділом, доктор юридичних наук, старший дослідник;

Устименко Володимир Анатолійовичголовний науковий співробітник, член-кореспондент НАН України, член-кореспондент НАПрН України, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України;

Санченко Алевтина Євгенівна – провідний науковий співробітник відділу, кандидат юридичних наук, доцент,  керівник Центру перспективних досліджень і співробітництва з прав людини у сфері економіки;

Розовський Борис Григорович – провідний науковий співробітник відділу, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України;

Краснова Юлія Андріївна – провідний науковий співробітник відділу, доктор юридичних наук, доцент;

Коверзнев Вадим Олександрович – старший науковий співробітник відділу, доктор юридичних наук, професор;

Петруненко Ярослав Вікторович – старший науковий співробітник відділу, доктор юридичних наук, професор;

Міщенко Вікторія Сергіївна – науковий співробітник відділу, кандидат юридичних наук;

Черних Олександр Сергійович – молодший науковий співробітник;

Довгаль Карина Олегівна – лаборант І категорії.

У структурі відділу створено та функціонує

Сектор проблем реалізації господарського законодавства:

Сошников Антон Олександрович – старший науковий співробітник, кандидат юридичних наук;

Россильна Ольга Василівна – старший науковий співробітник, кандидат юридичних наук;

Хрімлі Катерина Олександрівна – науковий співробітник, кандидат юридичних наук;

Сєрєбряк Станіслав Вадимович – науковий співробітник, доктор юридичних наук;

Болотова Ганна Дмитрівна – провідний юрист.

Основні наукові роботи відділу

1. Устименко В.А., Зельдіна О.Р., Гостєва О.Ю., Гришко В.В. Терито-рії пріоритетного розвитку як інструмент вирішення соціально-економічних проблем Донецької та Луганської областей: монографія / під заг. ред. О.Р. Зельдіной. Київ: НАН Ук-раїни, ДУ «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова НАН України», 2021. 102 с.

2. Науково-експертний висновок до Концепції оновлення Цивільного кодексу України: брошура / під заг. ред. члена-кореспондента НАН України В.А. Устименка. Київ : НАН України, ДУ «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова НАН України», 2021. 112 с.

3. Правова модель сталого розвитку України: монографія / під заг. ред. чл.-кор. НАН України В.А. Устименка. Київ : НАН України, ДУ «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова НАН України», 2021. 296 с.

4. Економіко-правове забезпечення відновлення сфери життєдіяльності міста на постконфліктних територіях: монографія / під заг. ред. чл.-кор. НАН України В.А. Устименка. Київ : НАН України, ДУ «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова НАН України», 2021. 248 с.

5. Правове забезпечення дотримання соціально-економічних прав людини на засадах ідеології нової якості життя: монографія / під заг. ред. В.А. Устименка. Київ : НАН України, ДУ «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова НАН України», 2020. 112 с.

6. Економіко-правові засоби стимулюючого впливу на розвиток Донбасу: монографія / під заг. ред. В.А. Устименка. Київ : НАН України, Інститут економіко-правових досліджень, 2019. 236 с.

7. Зміцнення засад у сфері бізнесу та прав людини: драйвери для України: збірник науково-практичних матеріалів міжнародного проекту. Наук. ред. В.А. Устименко. Київ: НАН України, Інститут економіко-правових досліджень, 2019. 200 с.

8. Господарське законодавство України: перспективи модернізації на засадах сталого розвитку: монографія / під заг. ред. В.А. Устименка. Київ : НАН України, Інститут економіко-правових досліджень, 2019. 320 с.