Відділ проблем модернізації господарського права та законодавства

Відділ проблем модернізації господарського права та законодавства

Сфера дослідницьких інтересів відділу

Концептуальні засади розвитку економічного, господарського та комерційного права в Україні та зарубіжних країнах.

Модернізація господарського законодавства на основі Господарського кодексу України, забезпечення його стабільності, узгодженості та компактності.

Підвищення ефективності захисту прав і законних інтересів суб’єктів господарської діяльності, правових гарантій свободи підприємництва у взаємовідносинах з органами державної влади, захисту прав національного товаровиробника в умовах інтеграції України до світової господарської системи.

Господарсько-правове стимулювання ділової активності та інвестиційної привабливості у сфері економіки.

Забезпечення імплементації в господарське законодавство України загальноєвропейських принципів організації та здійснення економічної діяльності.

Забезпечення узгодження приватних інтересів суб’єктів господарювання та суспільних (публічних) інтересів за рахунок збалансування прав, обов’язків та відповідальності учасників господарських відносин; забезпечення соціальної спрямованості економіки.

Завідувач відділом

Устименко Володимир Анатолійовиччлен-кореспондент НАН України, член-кореспондент НАПрН України, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України.

Наукові співробітники відділу

Джабраілов Руслан Аятшахович – доктор юридичних наук, професор, заступник завідувача відділом;

Гудіма Тетяна Степанівна – кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник відділу;

Новікова Вікторія Сергіївна – кандидат юридичних наук, науковий співробітник відділу;

Розовський Борис Григорович – доктор юридичних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу (за сумісництвом);

Санченко Алевтина Євгенівна – кандидат юридичних наук, доцент, провідний науковий співробітник відділу, керівник Центру перспективних досліджень і співробітництва з прав людини у сфері економіки;

Коверзнев Вадим Олександрович – доктор юридичних наук, доцент, старший науковий співробітник (за сумісництвом).

У структурі відділу створено та функціонує Сектор проблем реалізації господарського законодавства:

Зельдіна Олена Романівна – доктор юридичних наук, професор, завідувач сектором;

Хрімлі Катерина Олександрівна – кандидат юридичних наук, науковий співробітник відділу (за сумісництвом);

Болотова Ганна Дмитрівна – молодший науковий співробітник відділу;

Гостєва Олена Юріївна – провідний економіст відділу;

Сошников Антон Олександрович – кандидат юридичних наук, в.о. наукового співробітника;

Гришко Віктор Володимирович  – провідний юрист.

Основні наукові роботи відділу

1. Право комунальної власності: сучасний погляд та перспективи розвитку: моногр. / за заг. ред. В.А. Устименка; НАН України, Ін-т економіко-правових досліджень. – Донецьк: ІЕП НАН України, 2013. – 524 с.

2. Публічна власність: проблеми теорії і практики: монографія / під заг. ред. В.А. Устименка / НАН України, Ін-т економіко-правових досліджень. – Чернігів: Десна Поліграф, 2014. – 308 с.

3. Правове забезпечення підприємницької активності внутрішньо переміщених осіб : брошура / під заг. ред. В.А. Устименка ; НАН України, Ін-т економіко-правових досліджень. – Чернігів: Десна Поліграф, 2015. – 152 с.

4. Судовий захист прав суб’єктів підприємництва: теоретичні та практичні аспекти: монографія / О.Р. Зельдіна, О.Г. Хрімлі // НАН України, Ін-т економіко-правових досліджень. – К.: Юрінком Інтер, 2015. – 176 с.

5. Правове забезпечення здійснення державної політики з реконструкції економіки : монографія / під заг. ред. В.А. Устименка ; НАН України, Ін-т економіко-правових досліджень. – Чернігів: Десна Поліграф, 2016. – 160 с.

6. Правове забезпечення регіоналізації державного управління економікою: теорія і практика: монографія / під заг. ред. В.А. Устименка / НАН України, Ін-т економіко-правових досліджень. – Чернігів: Десна Поліграф, 2016. – 248 с.