Хрімлі Катерина Олександрівна

Хрімлі Катерина Олександрівна

foto

науковий співробітник відділу

кандидат юридичних наук

Контактна інформація

email : Khrimlikateryna@gmail.com

Загальна кількість публікацій: 17

Основні публікації

1) Хрімлі К.О. Напрями адаптації законодавства України про господарсько-торговельну діяльність до законодавства ЄС / О.Р. Зельдіна, К.О. Хрімлі // Право і суспільство. – 2015. – № 4. – С. 56–62.

2) Хрімлі К.О. Судова практика з питань господарсько-торговельної діяльності / К.О. Хрімлі // Підприємництво, господарство і право. – 2015. – № 2. – С. 28–32.

3) Хрімлі К.О. Еволюція вітчизняного законодавства про господарсько-торговельну діяльність / К.О. Хрімлі // Право України. – 2015. – № 3. – С. 153–158.

4) Хримли Е. Направления совершенствования законодательства Украины о хозяйственно-торговой деятельности / Е. Хримли // Legea si Viata. – 2015. – № 5. – С. 83–87.

5) Хрімлі К.О. Аналіз законодавства щодо транспортного податку/ К.О.Хрімлі // Юридична Україна. – 2016. –7 – 8. – С. 13-18.

6) Правове забезпечення регіоналізації державного управління економікою: теорія і практика: монографія / під заг. ред. В.А. Устименка / НАН України, Ін-т економіко- правових досліджень.Чернігів: Десна Поліграф, 2016.248 с. (підрозділ 4.1.С 161-177.)

Біографічна довідка

Закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю “Правознавство” у 2013 році. У тому ж році вступила до аспірантури Інститута економіко-правових досліджень НАН України. У 2015 році захистила кандидатську дисертацію за темою “Правове регулювання господарсько-торговельної діяльності в Україні”. Має науковий ступень кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04. “Господарське право, господарсько – процесуальне право”. З квітня 2010 року по січень 2011 року працювала в Київському окружному адміністративному суді на посаді секретаря судових засідань відділу забезпечення документального обігу і контролю канцелярії. З січня 2011 року по серпень 2015 року працювала в Окружному адміністративному суду міста Києва на посадах секретаря судових засідань, провідного спеціаліста відділу статистики. За час роботи в Окружному адміністративному суді міста Києва була відзначена подяками Голови Окружного адміністративного суду міста Києва у 2011 році та Голови Вищого адміністративного суду України у 2015 році. З жовтня 2015 року Хрімлі Катерина Олександрівна працює в Інституті економіко-правових досліджень НАН України, у теперішній час займає посаду наукового співробітника сектору проблем реалізації господарського законодавства відділу проблем модернізації господарського права та законодавства Інституту економіко-правових досліджень НАН України.

Сфера наукових інтересів

Правове регулювання господарсько-торговельної діяльності.