Склад членів спеціалізованої вченої ради

СКЛАД ЧЛЕНІВ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ Д 11.170.02

в Державній установі «Інститут економіко-правових досліджень

імені В.К. Мамутова Національної академії наук України»

з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій 

на здобуття наукового ступеня

доктора юридичних наук за спеціальністю

12.00.04 – «господарське право; господарсько-процесуальне право»

(Наказ МОН України від 10.10.2022 № 894)

П.І.Б.СпеціальністьНауковий ступінь, вчене звання, основне місце роботи члену спеціалізованої вченої ради
1.Устименко Володимир Анатолійович12.00.04голова спецради, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України, член-кореспондент НАН України, член-кореспондент НАПрН України, директор Державної установи «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України»
2.Джабраілов Руслан Аятшахович12.00.04заступник голови спецради, доктор юридичних наук, професор, заступник директора з наукової роботи Державної установи «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України»
3.Єремєєва Наталія Валеріївна12.00.04учений секретар спецради, кандидат юридичних наук, завідувач відділу господарсько-правових досліджень економічної безпеки Державної установи «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України»
4.Беляневич Олена Анатоліївна12.00.04доктор юридичних наук, професор, професор кафедри Донецького національного університету імені Василя Стуса МОН України
5.Гудіма Тетяна Степанівнна12.00.04доктор юридичних наук, старший дослідник, заступник завідувача відділу проблем модернізації господарського права та законодавства Державної установи «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України»
6.Зельдіна Олена Романівна12.00.04доктор юридичних наук, професор, завідувач сектору відділу проблем модернізації господарського права та законодавства Державної установи «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України»
7.Кірін Роман Станіславович12.00.04доктор юридичних наук, доцент, провідний науковий співробітник відділу економіко-правових проблем містознавства Державної установи «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України»
8.Коверзнев Вадим Олександрович12.00.04доктор юридичних наук, професор, заступник голови  Деснянського районного суду міста Чернігова
9.Малолітнева Веста Костянтинівна12.00.04доктор юридичних наук, учений секретар Державної установи «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України»
10.Олюха Віталій Георгійович12.00.04доктор юридичних наук, доцент, провідний науковий співробітник відділу господарсько-правових досліджень економічної безпеки Державної установи «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України»
11.Петруненко Ярослав Вікторович12.00.04доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
12.Поєдинок Валерія Вікторівна12.00.04доктор юридичних наук, професор, професор кафедри господарського права Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОН України