Відділ проблем міжрегіонального співробітництва

Відділ проблем міжрегіонального співробітництва

Для виконання завдань, покладених на Луганську філію, співробітники відділу проблем міжрегіонального співробітництва організовують свою роботу відповідно до єдиного плану науково-дослідних робіт Інституту економіко-правових досліджень НАН України:

  • проводять згідно затвердженого в установленому порядку плану науково-дослідних робіт Інституту наукові дослідження у фундаментальних і прикладних напрямах, забезпечуючи, насамперед, виконання робіт за державним замовленням, конкретним програмам і завданням, і спільно з науковими організаціями і підприємствами здійснюють роботу з використання отриманих результатів в національному господарстві;
  • вивчають, аналізують і узагальнюють досягнення світової науки за науковим напрямом філії, беруть участь в розробці і реалізації міжнародних програм і проектів;
  • координують з іншими науково-дослідними організаціями дослідження, що проводяться ними і надають допомогу науковим організаціям і ВНЗ регіону в дослідженнях і підготовці наукових кадрів за профілем діяльності філії;
  • беруть участь в конкурсах робіт (проектів, заявок);
  • проводять конференції, наради, дискусії з найважливіших проблем, які розробляються філією, організовують виставки, наукові школи;
  • здійснюють підготовку наукових кадрів через аспірантуру, докторантуру Інституту економіко-правових досліджень НАН України, проводять стажування науково-педагогічних кадрів;
  • здійснюють пропаганду наукових знань, інформаційну і видавничу діяльність за проведеними філією дослідженнями і отриманим результатам;
  • надають науково-методичну роботу галузевим організаціям і підприємствам, місцевим органам управління, при необхідності залучають їх до виконання найважливіших наукових робіт; укладають наукову співпрацю з науково-дослідними організаціями зарубіжних країн з метою вирішення найважливіших комплексних наукових проблем;
  • розробляють прогнози і проводять експертизу за відповідними напрямами науки і техніки; проводять наукові дослідження на підставі господарських договорів з підприємствами, органами управління, а також здійснюють впровадження у практику розроблених проектів і рекомендацій;
  • проводять наукові експертизи, аудиторські перевірки, реалізують накопичений досвід шляхом консультування і надають інші економіко-правові послуги згідно основним напрямам науковій діяльності;
  • проводять сумісні наукові дослідження з організаціями-виконавцями інших країн для виконання наукових тем за робочими планами, а також на підставі договорів (угод), укладених з окремими державами, створюють сумісні наукові колективи з організаціями зарубіжних країн;
  • експортують результати своєї науково-дослідної роботи; здійснюють інші види діяльності, не заборонені законодавством.

  Завідувач відділом:

  Заблодська Інна Володимирівна – доктор економічних наук, професор, Заслужений економіст України.

  Наукові працівники:

  Рогозян Юлія Сергіївна – заступник завідувача відділом, доктор економічних наук, старший дослідник;

  Вартанова Олена Вікторівна – старший науковий співробітник відділу, доктор економічних наук, професор;

  Гречана Світлана Іванівна – старший науковий співробітник відділу, кандидат економічних наук, доцент;

  Галгаш Руслан Анатолійович – старший науковий співробітник відділу, доктор економічних наук, професор;

  Адаменко Тетяна Михайлівна – науковий співробітник, кандидат економічних наук, доцент;

 • Ромахова Оксана Олександрівна – науковий співробітник, кандидат економічних наук, доцент;
 • Ляшенко Павло Андрійович – молодший наковий співробітник відділу, кандидат економічних наук;
 • Нестеров Геннадій Геннадійович – молодший науковий співробітник відділу;
 • Бурбело Сергій Олегович – провідний економіст відділу.