Month – Січень 2021

Підвищення кваліфікації співробітниками інституту

Вимушена віртуалізація потребує, з одного боку, употужнення знань щодо сучасних цифрових освітніх технологій, а з іншого – оволодіння принципово новими інформаційно-комунікативними навичками. Досягненню саме таких цілей присвячено курс «РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ В УМОВАХ ІНТЕНСИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ», який був організований фахівцями Навчально-наукового інституту менеджменту та освіти дорослих Вищого навчального закладу «Університет економіки та […]