Підвищення кваліфікації співробітниками інституту

Без заголовкаВимушена віртуалізація потребує, з одного боку, употужнення знань щодо сучасних цифрових освітніх технологій, а з іншого – оволодіння принципово новими інформаційно-комунікативними навичками. Досягненню саме таких цілей присвячено курс «РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ В УМОВАХ ІНТЕНСИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ», який був організований фахівцями Навчально-наукового інституту менеджменту та освіти дорослих Вищого навчального закладу «Університет економіки та права «Крок».

Курс спрямований на розвиток професійних компетентностей та використання інформаційно-комунікативних і цифрових технологій задля підвищення ефективності діяльності науково-педагогічних працівників. За результатами підвищення кваліфікації  д.е.н., професору Заблодській І.В. надано свідоцтво. 

свид