Наступні кроки реалізації проекту Міжнародного Вишеградського фонду «Розвиток транскордонного співробітництва для європеїзації українських кордонів» за участю ДУ «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова НАН України»

Виконання першого етапу Проекту завершилося публікацією «Узагальнення результатів порівняльно-правового дослідження щодо компетенції органів місцевої та регіональної влади у сфері транскордонного співробітництва п’яти європейських країн», яка вийшла в перекладі на українську мову. Інформація про це вже розміщена на сторінці Проекту на Інтернет-сайті Центральноєвропейської служби сприяння транскордонним ініціативам (CESCI, Угорщина).

Снимок экрана 2021-05-12 в 09.55.53

Повний текст згаданого Порівняльно-правового дослідження був підготовлений експертами установ-партнерів міжнародного наукового консорциуму англійською мовою та в квітні ц.р. поширений на Інтернет-сайтах цих наукових установ.

Упродовж квітня-червня 2021 року ведеться спільна робота у межах другого етапу Проекту, що передбачає підготовку тематичних науково-практичних матеріалів, які використовуватимуться для подальшого навчання представників суб’єктів та учасників транскордонного співробітництва з України. Науковці Інституту розробляють тематики щодо правового, інституційного та економічного підґрунтя транскордонного співробітництва  ̶ у співпраці з колегами із Польської академії наук та Університету м. Пряшів (Словаччина), а також стосовно нормативно-правового забезпечення участі громадян у прийнятті рішень щодо розвитку транскордонного співробітництва та їх реалізації  ̶  у співпраці з колегами із ДВНЗ «УжНУ» та Університету м. Ліберець (Чехія).

З боку Інституту ця робота виконується Санченко А.Є., відповідальним координатором Проекту, керівником Центру перспективних досліджень і співробітництва з прав людини в сфері економіки, провідним науковим співробітником відділу проблем модернізації господарського права та законодавства, канд. юр. наук, ст. наук. співр., національним консультантом Програми Ради Європи «Децентралізація і реформа публічної адміністрації в Україні»; Заблодською І.В., директором Луганської філії Інституту, завідувачем відділу проблем міжрегіонального співробітництва Інституту, докт. екон. наук, проф., Заслуженим економістом України; Рогозян Ю.С., заступником завідувача відділу проблем міжрегіонального співробітництва Інституту, ученим секретарем Луганської філії Інституту, докт. екон. наук, ст. наук. співр.; Сошниковим А.О., науковим співробітником відділу проблем модернізації господарського права та законодавства, канд. юр. наук, експертом Центру перспективних досліджень і співробітництва з прав людини в сфері економіки, національним консультантом Програми Ради Європи «Децентралізація і реформа публічної адміністрації в Україні».

Загальне керівництво участю Інституту в даному Проекті здійснюється Устименком В.А.,Директором Інституту, членом Президії НАН України, членом-кореспондентом НАН України, членом-кореспондентом НАПрН України, докт. юр. наук, проф., Заслуженим юристом України.