Економіко-правові засоби стимулюючого впливу на розвиток Донбасу (2018 р.)

Прапор ВБ 15.06           СПІЛЬНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИЙ ПРОЕКТ 2018 р.

Інституту економіко-правових досліджень НАН України,

Асоціації вчених – внутрішньо переміщених осіб

і Фонду Фрідріха Еберта

«ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ ЗАСОБИ СТИМУЛЮЮЧОГО ВПЛИВУ НА РОЗВИТОК ДОНБАСУ»

Інститут економіко-правових досліджень НАН України, Асоціація вчених – внутрішньо переміщених осіб та Представництво Фонду імені Фрідріха Еберта у 2018 році співпрацюють у рамках Проекту спільної діяльності «Економіко-правові засоби стимулюючого впливу на розвиток Донбасу».

Пріоритетність урахування в державній політиці України безпрецедентних процесів на Донбасі, що спричинені масштабним і тривалим воєнним конфліктом та тягнуть значні людські, моральні, соціально-політичні, економічні та екологічні втрати, не викликає сумнівів. Ці втрати вкрай негативно впливають на економічний потенціал всієї країни. Проведення в Україні цілого комплексу назрілих політико- адміністративних, економічних і соціальних реформ відкриває можливості для кардинального та ефективного реагування, але водночас потребує дуже чіткого узгодження специфічних новацій, адресованих Донбасу, із зобов’язаннями, які наша держава взяла на себе в рамках Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

Метою Проекту є підготовка ґрунтовних науково-практичних пропозицій для органів державної та місцевої влади, бізнес-середовища та громадянського суспільства України щодо розробки нових і вдосконалення наявних економіко-правових засобів стимулювання розвитку економіки Донбасу.

В основу реалізації Проекту покладені емпіричні дослідження, що відбуватимуться під час роботи експертів із зацікавленими сторонами безпосередньо в Донецької та Луганської областях, а також теоретико-прикладні та порівняльні дослідження.

Заходи Проекту, що триває з березня по листопад поточного року, включають виїзди експертів Проекту у Донецьку та Луганську області для проведення робочих зустрічей, консультацій та інтерв’ю з представниками органів місцевої влади і місцевого самоврядування, Торгово-промислових палат, громадських організацій та мешканців Донбасу, проведення засідань регіональних круглих столів у мм. Краматорськ та Северодонецьк, підсумкового засідання круглого столу в м. Київ, підготовку заключного науково-практичного аналітичного документу, його публікація та публічна презентація.

Серед очікуваних результатів Проекту, зокрема, наступні:

– економіко-правова оцінка сучасного стану розвитку Донбасу, визначення секторів економіки, розвиток яких має справити вирішальний вплив на покращення економічного стану Донбасу на засадах сталого розвитку;

– визначення ключових проблем, що зумовлюють незначну ефективність економічних трансформацій у Донбасі, із висвітленням їх характеру (внаслідок військових подій, притаманні застарілій економічній моделі господарювання тощо);

– наукові положення із висвітленням особливостей застосування економіко-правових механізмів відновлення Донбасу в контексті вимог Угоди про асоціацію між Україною та ЄС;

– пропозиції щодо розвитку перспективних форм державно-приватного партнерства з урахуванням специфіки економічних процесів на території Донбасу;

– наукова оцінка можливостей запровадження спеціального режиму господарювання на території Донбасу;

– пропозиції щодо вдосконалення правового регулювання відносин зі створення техніко-впроваджувальних (наукових і технологічних парків) і промислових інвестиційних зон (індустріальних парків);

– пропозиції щодо сприяння формуванню сучасних моделей бізнесу, що орієнтований на забезпечення дотримання прав людини з врахуванням міжнародних зобов’язань України, Цілей сталого розвитку та вимог європейського права.