Джабраілов Руслан Аятшахович

доктор юридичних наук, професор

заступник директора з наукової роботи

Профілі в Е-середовищі: 

Google Scholarhttps://scholar.google.com.ua/citations?user=v2GysTUAAAAJ&hl=uk

ORСIDhttps://orcid.org/0000-0002-4422-2102

Scopushttps://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57221752354

WoSWeb of Science ResearcherID: ABD-5173-2021

Контактна інформація

тел. +38 (044) 200-55-68

е-mail: dzhabrailov@nas.gov.ua

Загальна кількість публікацій 

Усього опубліковано 276 наукових робіт загальним обсягом 334,38 д.а., з яких особисто автору належать 153,84 д.а., у тому числі: особиста монографія – 1 шт., колективна монографія – 29 шт., наукові статті – 89 шт., матеріали конференцій та «круглих столів» – 91 шт., збірники наукових праць – 25 шт., брошури – 11 шт., наукові доповіді – 1 шт., національні доповіді – 4 шт., аналітичні доповіді до щорічного Послання Президента України – 2 шт., енциклопедії – 1 шт., коментарі – 3 шт., підручники – 2 шт., практикуми – 1 шт., навчально-методичні посібники – 1 шт., публікації у газетах – 4 шт., публікації в електронних інформаційних блогах – 10 шт.

Основні публікації за останні 5 років:

1. Malolitneva V., Dzhabrailov R. The Promotion of Sustainable Development through Trade Instruments in the EU: Case Study for Ukraine. European Journal of Sustainable Development. 2018. Vol 7. № 2. P. 165-174 (Web of Science Core Collection). DOI: https://doi.org/10.14207/ejsd.2018.v7n2p165

2. Malolitneva V., Dzhabrailov R. Strategic Public Procurement: Facilitating Sustainable Development in Ukraine. European Journal of Sustainable Development. 2019 Vol 8. № 2. P. 91-100 (Web of Science Core Collection). DOI: https://doi.org/10.14207/ejsd.2019.v8n2p91

3. Malolitneva V., Dzhabrailov R. Implementation of the Environmental Policy Objectives within the Public Procurement System in the context of the EU-Ukraine Association Agreement. International Journal of Ecology & Development. Year 2020. Volume 35. Issue No. 2. P. 78–92. (Web of Science Core Collection). http://www.ceser.in/ceserp/index.php/ijed/article/view/6454

4. Malolitneva V., Dzhabrailov R. New Steps Towards Sustainable Public Procurement in Ukraine in the Context of the EU-Ukraine Association Agreement. Croatian Yearbook of European Law and Policy. 2020. Vol. 16. P. 355 – 374. (Web of Science Core Collection, Scopus). DOI: https://doi.org/10.3935/cyelp.16.2020.368

5. Hudima T. ., Ustymenko V. ., Dzhabrailov R. ., Oliukha V., & Illarionov O. Labour Market and Educational Services Trends in Post-Conflict Territories of Ukraine. European Journal of Sustainable Development. 2021. Vol. 10 № 3. P. 262–272. (Web of Science Core Collection, Scopus). https://doi.org/10.14207/ejsd.2021.v10n3p262

6. Гудіма Т., Устименко В., Джабраілов Р., & Черних О. Особливості правового регулювання обігу віртуальних активів в Україні: де-факто vs де-юре. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice. 2022. № 5 (46), 137–148. https://doi.org/10.55643/fcaptp.5.46.2022.3844 (Web of Science Core Collection)

7. Устименко В.А., Джабраілов Р.А. Економічна ефективність правових норм та її оцінка через призму принципу верховенства права (на прикладі податкового законодавства). Економіка України. 2021. № 2 (711). С. 63–74.

8. Устименко В., Джабраілов Р., Гудіма Т. Правове регулювання ринку віртуальних активів в Україні та Європейському Союзі: порівняльне дослідження. Право України. 2022. № 8. С. 48–61.

9. Устименко В., Джабраілов Р. Утвердження соціальної справедливості в суспільстві: деякі підходи у правотворчій та правозастосовній практиці. Вісник Національної академії правових наук України. 2023. Том 30. № 3. С.126–155. DOI: 10.31359/1993‑0909‑2023‑30‑3‑126

10. Устименко В., Джабраілов Р., Гудіма Т. Пріоритетні напрями формування правового поля повоєнного відновлення економіки України. Право України. 2023. № 9. С. 9-23

Наукові стажування за кордоном (завантажити сертифікати)

Біографічна довідка

Закінчив економіко-правовий факультет Донецького національного університету МОН України за спеціальністю «правознавство» (2002 р.). У 2005 р. захистив кандидатську дисертацію за темою «Правове забезпечення ефективного використання обєктів комунальної власності» (спеціальність 12.00.04господарське право; господарсько-процесуальне право). У 2011 р. захистив докторську дисертацію за темою «Господарська правосубєктність міста» (спец. 12.00.04господарське право; господарсько-процесуальне право). У Інституті економіко-правових досліджень НАН Україниз 2002 р. З 2011 р. виконує обовязки ученого секретаря Донецького регіонального наукового центру Національної академії правових наук України, а з 2012 р.додатково виконує обовязки ученого секретаря Координаційного Бюро з проблем правових основ підприємницької діяльності, господарського та комерційного права Національної академії правових наук України. Стипендіат стипендії Президента України для молодих учених (2005-2007 рр.). Стипендіат іменної стипендії Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених (2013 р.).

Сфера наукових інтересів

Правове регулювання відносин публічної власності, засоби державного регулювання економіки, правові засади здійснення державної економічної політики.