Джабраілов Руслан Аятшахович

Джабраілов Руслан Аятшахович

Фото_Джабраілов Р.А.

доктор юридичних наук, професор

заступник директора з наукової роботи

https://scholar.google.com.ua/citations?user=v2GysTUAAAAJ&hl=ru

Контактна інформація

тел. +38 (044) 200-55-68

е-mail: dzhabrailov@nas.gov.ua

Загальна кількість публікацій 

Усього опубліковано 182 роботи загальним обсягом 258,21 д.а., з яких особисто автору належать 122,67 д.а., у тому числі: особиста монографія – 1 шт., колективна монографія – 16 шт., наукові статті – 57 шт., матеріали конференцій та «круглих столів» – 54 шт., збірники наукових праць – 21 шт., брошури – 10 шт., наукові доповіді – 1 шт., національні доповіді – 2 шт., аналітичні доповіді – 1 шт., коментарі – 3 шт., підручники – 2 шт., навально-методичні посібники – 1 шт., публікації у газетах – 3 шт., публікації в електронних інформаційних блогах – 10 шт.

Основні публікації

1) Господарська правосуб’єктність міста: теорія і практика: монографія / Р.А. Джабраілов ; НАН України. Ін-т економіко-правових досліджень. – Донецьк : Вид-во «Ноулідж», 2010. – 455 с.

2) Джабраілов Р.А. Принцип верховенства права: неповнота врахування у законодавстві України та наслідки (господарсько-правовий аспект) / В.А. Устименко, Р.А. Джабраілов // Право України. – 2010. – № 8. – С. 80–87.

3) Джабраилов Р.А. Перспективы развития научных исследований природы публичной собственности и ее роли в экономике государства / В.А. Устименко, Р.А. Джабраилов // Государство и право. – 2013. – № 7. – С. 68–78.

4) Джабраілов Р.А. Правове забезпечення впровадження засад регіоналізації у сферу державного управління економікою / В.А. Устименко, Р.А. Джабраілов // Регіональна економіка. – 2014. – № 4. – С. 24–30.

5) Джабраілов Р.А. Правові засади державної політики з реконструкції економіки / В.А. Устименко, Р.А. Джабраілов // Реконструктивний економічний розвиток: основні напрями, ефективність і соціальна справедливість : монографічний збірник / за ред. акад. НАН України Гейця В.М., чл.-кор. НАН України Гриценка А.А. ; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – Електрон. дані. – К., 2016. – С. 199–205.

Наукові стажування за кордоном (завантажити сертифікати)

Біографічна довідка

Закінчив економіко-правовий факультет Донецького національного університету МОН України за спеціальністю «правознавство» (2002 р.). У 2005 р. захистив кандидатську дисертацію за темою «Правове забезпечення ефективного використання обєктів комунальної власності» (спеціальність 12.00.04господарське право; господарсько-процесуальне право). У 2011 р. захистив докторську дисертацію за темою «Господарська правосубєктність міста» (спец. 12.00.04господарське право; господарсько-процесуальне право). У Інституті економіко-правових досліджень НАН Україниз 2002 р. З 2011 р. виконує обовязки ученого секретаря Донецького регіонального наукового центру Національної академії правових наук України, а з 2012 р.додатково виконує обовязки ученого секретаря Координаційного Бюро з проблем правових основ підприємницької діяльності, господарського та комерційного права Національної академії правових наук України. Стипендіат стипендії Президента України для молодих учених (2005-2007 рр.). Стипендіат іменної стипендії Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених (2013 р.).

Сфера наукових інтересів

Правове регулювання відносин публічної власності, засоби державного регулювання економіки, правові засади здійснення державної економічної політики.