Інститутом укладено Меморандум про співпрацю з Верховним Судом

03 червня 2024 року у Кловському палаці (Київ) був укладений Меморандум про співробітництво між Верховним Судом та Державною установою «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України», Науково-дослідним інститутом приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака Національної академії правових наук України.

Укладення Меморандуму ознаменувало черговий етап поглиблення рівня співпраці між науковцями та суддями Верховного Суду. Меморандум було підписано Головою Верховного Суду Станіславом КРАВЧЕНКОМ, членом Президії НАН України, директором ДУ «ІЕПД імені В.К. Мамутова НАН України» Володимиром УСТИМЕНКОМ, директором НДІ приватного права ім. Ф.Г. Бурчака НАПрН України Олександром КРУПЧАНОМ.

Меморандум спрямовано на співпрацю та обмін досвідом в межах відповідних функцій і повноважень учасників, напрацювання наукових підходів до забезпечення єдності судової практики в умовах інтеграції України до Європейського Союзу.

У своїх виступах при обговоренні першочергових кроків щодо реалізації Меморандуму Секретар Великої Палати Верховного Суду Віталій УРКЕВИЧ, суддя Верховного Суду Олександр БАНАСЬКО акцентували увагу на важливості наукового супроводження становлення єдності судової практики, європеїзації судової системи та процесу, найширшого впровадження до діяльності Верховного Суду досягнень науки.

Науковці В. УСТИМЕНКО та О. КРУПЧАН підкреслили надзвичайну актуальність співпраці в рамках Програми спільних дій НАН України та НАПрН України щодо інституційної підтримки реформування судової гілки влади, ролі доктринальних підходів до вирішення фундаментальних проблем укріплення верховенства права, підвищення рівня довіри до нашої країни, в тому числі з боку іноземних партнерів, інвесторів в умовах воєнного стану та для повоєнного розвитку.