Підсумки засідання Вченої ради від 02 липня 2024 року

02 липня 2024 року відбулося позачергове засідання Вченої ради Державної установи «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України».

Основним питанням порядку денного стало обговорення запиту на проведення наукової роботи «Правові чинники розвитку економіки України в умовах війни та повоєнного відновлення» (програмно-цільова та конкурсна тематика НАН України) в рамках цільової програми «Підтримка розвитку пріоритетних напрямів наукових досліджень» (КПКВК 6541230) на 2025–2026 роки. Із доповіддю про основні положення запиту виступив заступник директора з наукової роботи Інституту, д.ю.н., професор Руслан Джабраілов. Як рецензенти (д.ю.н., професор Віталій Олюха і д.е.н., доцент Олена Тарасевич), так і члени Вченої ради позитивно оцінили представлене на розгляд обґрунтування наукової роботи, відзначили актуальність обраної теми та висловили одноголосну підтримку колективу виконавців запланованого дослідження.

Також про зміни до Правил прийому до аспірантури доповів завідувач відділу аспірантури та докторантури, Відповідальний Секретар приймальної комісії, к.ю.н. Антон Сошников. За результатами виступу доповідача Вчена рада прийняла рішення затвердити Правила прийому до аспірантури в новій редакції.

Завершилося засідання обговоренням низки інших важливих питань організаційного характеру.