В Інституті відбулися 5-ті наукові читання пам’яті академіка В.К. Мамутова

28 червня 2024 року в Державній установі «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України» відбулися 5-ті наукові читання пам’яті академіка В.К. Мамутова (в оффлайн та онлайн форматі). Співорганізаторами чергових Наукових читань виступили Донецький національний університет імені Василя Стуса, Київський університет права Національної академії наук України та Донецький науковий центр Національної академії наук України та Міністерства освіти і науки України. Наукові читання продовжили традицію обміну думками та результатами новітніх досліджень у галузі господарського та господарського процесуального права в контексті розвитку економіки та подолання викликів сучасності, у т.ч. мілітарного впливу на економіку.

Із вступним словом до учасників Наукових читань звернувся директор Державної установи «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України», член-кореспондент НАН та НАПрН України, д.ю.н., проф., Заслужений юрист України Володимир Устименко, який надалі модерував захід.

Із привітальним словом до учасників заходу звернувся також ректор Київського університету права НАН України, керівник Міжнародного центру правових проблем інтелектуальної власності при Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, к.ю.н., проф., Заслужений юрист України Юрій Бошицький.

Надалі виступили: академік НАПрН України, д.ю.н., проф., Заслужений юрист України Антоніна Бобкова з доповіддю на тему «Щодо правового забезпечення розвитку соціального підприємництва» (Донецький державний університет внутрішніх справ, м. Кропивницький); академік НАПрН України, д.ю.н., проф. Валентин Щербина з доповіддю на тему «Правовий статус посадових осіб суб’єктів господарювання» (Навчально-науковий інститут права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ); член-кореспондент НАПрН України, д.ю.н., проф. Олег Подцерковний із доповіддю на тему «Про товарообіговий критерій ефективності правових рішень у сфері економіки» (Національний університет «Одеська юридична академія», м. Одеса); д.ю.н., проф. Богдан Деревянко з доповіддю на тему «Про легітимацію криптовалюти Кодексом України з процедур банкрутства» (Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака Національної академії правових наук України, м. Київ); д.ю.н., проф. Ліна Дорошенко з доповіддю на тему «Довіра як передумова виникнення корпоративних договірних відносин» (Навчально-науковий інститут права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ); д.ю.н., проф. Вадим Коверзнев із доповіддю на тему «Ринок хмарних послуг в Україні: тенденції розвитку і проблеми правового регулювання» (Державна установа «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України», м. Київ); д.ю.н., доц. Олена Гончаренко з доповіддю на тему «Основні вади законопроектів щодо корпоративних відносин в умовах правового режиму воєнного стану» (Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака Національної академії правових наук України, м. Київ); д.ю.н., проф. Людмила Ніколенко з доповіддю на тему «Шляхи трансформації енергосистеми на прикладі Великої Британії» (Державна установа «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України», м. Київ); д.ю.н., ст.н.с. Валерій Полюхович із доповіддю на тему «Окремі питання захисту економічної конкуренції в сфері інтелектуальної власності» (Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака Національної академії правових наук України, м. Київ); д.ю.н., доцент Наталія Щербакова з доповіддю на тему «Оспорювання реорганізації господарських організацій: підстави визнання процедури недійсною» (Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця); д.ю.н., проф. Віталій Олюха з доповіддю на тему «До питання визначення поняття цифрової платформи» (Державна установа «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України», м. Київ); к.ю.н., доц. Вадим Рошканюк з доповіддю на тему «Пенсійна реформа як фактор економічного розвитку України» (Ужгородський національний університет, м. Ужгород); к.ю.н., доц. Ольга Квасніцька з доповіддю на тему «Принципи правового регулювання містобудівної діяльності в сучасних умовах формування будівельного права» (Національний університет «Одеська юридична академія», м. Одеса); аспірант Максим Звєздічев із доповіддю на тему «Пріоритет застосування норм господарського законодавства при притягненні до відповідальності осіб винних у доведенні до банкрутства» (Державний податковий університет, м. Ірпінь) та ін.

У процесі дискусії учасники обмінялися думками і пропозиціями. На завершення заходу Володимир Устименко, Антоніна Бобкова, Валентин Щербина та Олег Подцерковний запропонували в рамках діяльності Координаційного бюро з проблем правових основ підприємницької діяльності, господарського та комерційного права Національної академії правових наук України узгодити актуальні теми проведення наступних спільних заходів.

Загалом надійшло близько 55 тез виступів, які будуть згруповані у збірку та видані впродовж наступних двох місяців. Електронна версія збірки буде розміщена в Репозитарії академічних текстів Державної установи «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України» у режимі вільного доступу.