Гудіма Тетяна Степанівна

 

заступник завідувача відділу

доктор юридичних наук, старший дослідник

 

Профілі в Е-середовищі: 

Orcid ID: https://orcid.org/0000-0003-1509-5180

Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/400979

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57226035158&zone=

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=dECM17AAAAAJ&hl=uk

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Tetiana-Hudima 

Контактна інформація

тел. +38 (044) 200-55-68,

e-mail: gudima.t@ukr.net

Загальна кількість публікацій: 31 наукова публікація

Основні публікації

1) Гудіма Т.С. Правове регулювання венчурного інвестування: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.04 “господарське право; господарсько-процесуальне право” / Гудіма Тетяна Степанівна – Київ, 2015. – 22 с.

2) Правові аспекти лібералізації руху капіталу в Україні: проблеми та перспективи // Науковий журнал «Економіка і право». – 2015р. – №1 (38) – С. 67 – 72.

3) Перспективи впровадження Базель ІІІ в банківську систему України // European Reforms bulletin – 2015 р. – № 1 – р. 10 – 15.

4) Економічна безпека підприємства в умовах рейдерських загроз: колективна монографія [Текст] / [О.А. Бурбело, С.К. Рамазанова, О.М. Заєць, Т.С. Гудіма, О.М. Кузьменко / за наук. ред. О.А. Бурбело і С.К. Рамазанова]. – Сєвєродонецьк, 2015. –281 с.

Наукові стажування за кордоном (завантажити сертифікати)

Біографічна довідка 

Закінчила юридичний факультет Східноукраїнського національного університету за спеціальністю «правознавство» (2003). Кандидат юридичних наук (тема кандидатської дисертації «Правове регулювання діяльності з венчурного інвестування», 2015). У Інституті економіко-правових досліджень НАН України – з 2015 р. Стипендіат стипендії Президента України для молодих вчених (2016-2018).

Сфера наукових інтересів

Правове регулювання банківської та інвестиційної діяльності, грошово-кредитна політика держави, право ЄС та СОТ.