Герасименко Наталія Олександрівна

Герасименко Наталія Олександрівна

2016-12-06 00.35.11науковий співробітник відділу

кандидат юридичних наук

Контактна інформація

тел. +38 (044) 200-55-68

e-mail Gerasimenkonatali@yandex.ru

Загальна кількість публікацій: 22

Основні публікації

1) Герасименко Н.О. Комунальні банки: реалії і перспективи правового регулювання / Н.О. Герасименко // Економіка і право. – 2013. – № 2 (36). – С. 81–87.

2) Герасименко Н.О. Практичні аспекти фінансування комунальним банком видатків місцевих бюджетів / Н.О. Герасименко // Порівняльно-аналітичне право. – 2013. – № 3-2.– С. 158–161.

3) Герасименко Н.О. Напрями вдосконалення організаційно-господарських повноважень органів місцевого самоврядування по відношенню до комунальних банків / Н.О. Герасименко // Підприємництво, господарство і право. – 2013. – № 10. – С. 101–106.

4) Герасименко Н.О. Визначення поняття «комунальний банк» / Н.О. Герасименко // Проблеми правотворчості очима науковців: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 1–2 листоп. 2011 р.): у 2-х ч. – Одеса: ГО «Причорноморська Фундація права», 2011. – Ч. 2. – С. 11–13.

5) Герасименко Н.О. Організаційно-господарські відносини за участю комунальних банків / Н.О. Герасименко // Розвиток вітчизняного законодавства в умовах новітніх інтеграційних процесів: матеріали всеукраїнських наук.-практ. читань (Львів, 16–17 грудня 2011 р.). – Львів: Центр правничих ініціатив, 2011. – С. 36–38.

6) Герасименко Н.О. Створення комунальних банків в Україні в контексті економічної безпеки регіонів / Н.О. Герасименко // Економіко-правові дослідження в XXI столітті: правові засоби захисту національної економіки: матеріали Дев’ятої міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (Донецьк, 9–16 березня 2012 р.). – Донецьк: Ноулидж, 2012. – С. 143–149.

7) Герасименко Н.О. Теоретико-правові передумови для створення комунальних банків в Україні / Н.О. Герасименко // Законність і правопорядок: механізм забезпечення: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 11–12 травня 2012 р.): у 2-х т. – Х.: ГО «Асоціація аспірантів-юристів», 2012. – Т. 1. – С. 71–73.

8) Герасименко Н.О. Створення комунального банку як проект розвитку місцевого самоврядування чи захід державно-приватного партнерства / Н.О. Герасименко // Роль права та закону у сучасному суспільстві: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 22–23 вересня 2012 р.): у 2-х т. – К.: Центр правових наукових досліджень, 2012. – Т. 1. – С. 34–36.

9) Герасименко Н.О. Правове регулювання здійснення господарської діяльності комунальними банками / Н.О. Герасименко // Право комунальної власності: сучасний погляд та перспективи розвитку: моногр. / за заг. ред. В.А. Устименка; НАН України, Ін-т економіко-правових досліджень. – Донецьк: ІЕП НАН України, 2013. – С.376-402.

10) Герасименко Н.О. Правове забезпечення функціонування комунальних банків в контексті державної регіональної політики / Н.О. Герасименко // Актуальні проблеми господарського права та процесу: матеріали наук.-практ. круглого столу (Київ, 30 жовтня 2015 р.).

11) Герасименко Н.О. Щодо правового регулювання довірчих товариств / Н.О. Герасименко // Економіка і право. – 2016. – № 1 (43). – С. 72–78.

12) Герасименко Н.О. Перспективи правового регулювання похідного позову в України / Н.О. Герасименко // Економіка і право. – 2016. – № 3 (45). – С. 140-146.

13) Герасименко Н.О. Щодо правового регулювання довірчих товариств / Н.О. Герасименко // Матеріали круглого столу Проблеми розвитку науки господарського права і вдосконалення господарсь-кого законодавства (м. Київ, 4 грудня 2015 р.). – К: Вид-во Ліра – К.,2015р. – С. 63-66.

Біографічна довідка

Герасименко Наталія Олександрівна народилася 19 грудня 1986 р. в Україні, у м. Селидове Донецької області. У 2004 році закінчила Селидівську загальноосвітню гімназію та вступила до Донецького національного університету на денне відділення економіко-правового факультету за спеціальністю «Правознавство». Свою професійну карєру розпочала з роботи на кафедрі господарського права Донецького національного університету МОН України, будучи ще студенткою.

У 2009 р. отримала диплом магістра та восени того ж року була зарахована як аспірант без відриву від виробництва до Інституту економіко-правових досліджень НАН України. Працювала на посадах юрисконсульта на приватних підприємствах, а також на державній службі. У січні 2015 року захистила дисертацію на тему «Правий статус комунальних банків» за спеціальністю 12.00.04«господарське право; господарсько-процесуальне право». З травня 2015 р. по теперішній час працює на посаді наукового співробітника відділу проблем господарсько-правового забезпечення економічної безпеки держави в Інституті економіко-правових досліджень НАН України.

Сфера наукових інтересів

господарське право, правове регулювання енергоефективності та енергозбереження, державна регуляторна політика України, право ЄС.