Ілларіонов Олександр Юрійович

Ілларіонов Олександр Юрійович

illСтарший науковий співробітник, відповідальний секретар – редактор наукового журналу «Економіка та право»

Контактна інформація

allexillarionov@gmail.com

+ (38) 050-949-09-05

Загальна кількість наукових публікацій

більше 50

Основні публікації

1) Илларионов А.Ю. Политико-правовые аспекты модернизации хозяйственного законодательства. Часть первая. НАН Украины. Ин-т экономико-правовых исследований. – Чернигов: Десна Полиграф, 2017. – 160 с.

2) Правове регулювання зовнішньоторговельної діяльності в умовах реалізації інтеграційних прагнень України : монографія / за ред. О.О. Ашуркова ; НАН України, Ін-т економіко-правових досліджень. – Чернігів : Десна Поліграф, 2015. – 392 с. (Розділ 4.1, 5, 6, Висновки).

3) Реалізація інтеграційного вибору України: правові проблеми, можливі ризики та наслідки (частина друга): брошура / за ред. О.О.Ашуркова; НАН України, Інститут економіко-правових досліджень. – Чернігів: Десна Поліграф, 2015. – 80 с. (Вступ, Розділ 1, 2, 3, 4, у співавторстві).

4) Реалізація інтеграційного вибору України: правові проблеми, можливі ризики та наслідки: брошура / за ред. О.О. Ашуркова; НАН України, Інститут економіко-правових досліджень. – Донецьк : ІЕП НАН України, 2013. – 186 с. (Розділ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, у співавторстві).

5) Концепція правового забезпечення державного регулювання відносин у сфері зовнішньоторговельної діяльності в умовах змін її міжнародно-правового режиму : брошура / О.О. Ашурков, О.Ю. Ілларіонов ; НАН України ; Ін-т економіко-правових досліджень . – Донецьк : Юго-Восток, 2014. – 34 с.

6) Ілларіонов О.Ю. Правове забезпечення економічних інтересів України у взаємовідносинах із державами СНД (розділ 5, С. 154–199.). В кн.: Економічний суверенітет держави та напрями його правового забезпечення : монографія / за ред. О.О. Ашуркова ; НАН України, Ін-т економіко-правових досліджень. – До­нецьк : Юго-Восток, 2012. – 406 с.

7) Ілларіонов О.Ю. Стан і перспективи правового регулювання зовнішньоторговельних відносин у вугільній галузі України : наукова доповідь / О.Ю. Ілларіонов; НАН України, Ін-т економіко-правових досліджень. – Донецьк : Юго-Восток, 2011. – 33 с.

Наукові статті

1) Ілларіонов О.Ю. Поняття та види організаційно-господарських відносин: окремі проблеми. Проблеми господарського права і методика його викладання: Зб. наук. пр. / НАН України. Ін-т економіко-правових досліджень; Редкол.: Мамутов В.К. (відп. ред.) та ін. – Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, ЛТД», 2006. – С.161–170.

2) Ілларіонов О.Ю. Правове регулювання експорту та імпорту вугілля. Вісник Донецького національного університету. Серія В. Економіка і право. – 2008. – № 2. – С. 476–484.

3) Ілларіонов О.Ю. Економіко-правові проблеми приватизації у вугільній галузі України. Економіка та право. – 2009. – № 2. – С. 33–43.

4) Ілларіонов О.Ю. Організаційно-господарські правовідносини в контексті виконання положень Угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Юридичний бюлетень. – 2016. – Випуск 2. – С. 34–43.

5) Ілларіонов О.Ю. О вкладе в науку и о процентах по этому вкладу (о творческом наследии академика НАН Украины В.К. Мамутова). Экономика и право. – 2018. – № 1 (49). – С. 3–14. https://doi.org/10.15407/econlaw.2018.01.003

Публікації в ЗМІ

1. Ілларіонов О.Ю. «Європейський досвід» кодифікації господарського законодавства // Юридичний вісник України. – № 3 (22–28 січня). – С. 14 (початок).

2. Ілларіонов О.Ю. «Європейський досвід» кодифікації господарського законодавства // Юридичний вісник України. – № 4 (29 січня – 4 лютого). – С. 14 (закінчення).

3. Ілларіонов О.Ю. Ремонт у кабмінівській «кухні» // Юридичний вісник України. 2016. 36 (915 вересня). С. 67.

4. Ілларіонов О.Ю. «Уніфікація» правил господарського та цивільного судочинства. Навіщо? // Юридичний вісник України. – № 12 (1132) (24–30 березня). – С. 10.

5. Ілларіонов О.Ю. Суспільний запит на заборону колабораціонізму // Юридичний вісник України. – № 13 (1133) (31 березня – 6 квітня). – С. 4.

6. Ілларіонов О.Ю. Збережемо і примножимо Мін’юстівську «монопольку» // Юридичний вісник України. – № 19-20 (12–25 травня). – С. 14–15.

7. Ілларіонов О.Ю. Інвентаризація майна на окупованих територіях – крок до їх звільнення // Юридичний вісник України. – № 37–38 (1157–1158) (15–28 вересня). – С. 8–9.

8. Ілларіонов О.Ю. Процесуальна реформа чи процесуальна диверсія? // Юридичний вісник України. – № 32 (1152) (11–17 серпня). – С. 13.

9. Ілларіонов О.Ю. Каста правників, або Юристи геть! // Юридичний вісник України. 2017. 43/44 (27 жовтня 9 листопада). С. 8

Біографічна довідка

Закінчив Київський університет права НАН України (2004 рік). До 1 вересня 2016 року – в.о. завідувача відділом проблем господарсько-правового забезпечення економічної безпеки держави ІЕПД НАН України. Тепер – старший науковий співробітник відділу проблем господарсько-правового забезпечення економічної безпеки держави ІЕПД НАН України, відповідальний секретар – редактор наукового журналу «Економіка та право». Стипендіат стипендії Президента України для молодих вчених (2008-2009 роки). Нагороджений Грамотою Президії НАН України за серію наукових робіт «Модернізація правового регулювання господарських відносин у вугільній галузі України» (24 лютого 2010 року), почесними грамотами Донецької обласної організації Союзу юристів України (2012 рік) тощо.

Сфера наукових інтересів

Теорія господарського права, правове забезпечення організаційно-господарських відносин, правове забезпечення господарських відносин у паливно-енергетичному комплексі (зокрема, у вугільній галузі), енергетичне право ЄС, право торговельних об’єднань (ЄС, Митний Союз, СОТ), економічна безпека, наукова експертиза.