Представники Інституту взяли участі у роботі вченої ради ІЕП НАН України

ІЕП29 жовтня 2014 р. відбулося чергове засідання вченої ради Інституту економіки промисловості НАН України. На засіданні від Інституту економіко-правових досліджень НАН України були присутніми д.ю.н. доцент Джабраілов Руслан Аятшахович та аспірант і юрист відділу проблем господарсько-правового забезпечення економічної безпеки держави Малолітнева Веста Костянтинівна.

На засіданні вченої ради було розглянуто низку дуже актуальних проблемних питань, які зараз постали перед Україною, зокрема щодо відновлення та розвитку паливно-енергетичного комплексу як Донбасу, так і всієї країни. К.е.н. Л.Л. Стариченком та к.т.н. Д.Ю. Череватським було представлено Методичні рекомендації щодо розроблення програми відновлення та модернізації вугільної промисловості та Концептуальні положення щодо відновлення і розвитку електроенергетики Донбасу. Авторами розглядаються проблеми, що склалися у паливно-енергетичному комплексі як до початку військового конфлікту на Сході України, так і проблеми, які виникли  внаслідок подій, що зараз відбуваються у Донецькій та Луганській областях, в яких зосереджена найбільша кількість шахт, що є постачальниками вугільної продукції як сировини для виробництва коксу і металу та як палива для виробництва електроенергії. Ситуація значно ускладнена військовими діями, внаслідок яких у Донбасі у 2014 р. частина шахт припинила виробничу діяльність. Станом на середину вересня не діяли 74 шахти із 119 (62%), у тому числі в державному секторі – 64 шахти з 81 (79%) і в недержавному секторі – 10 шахт з 38 (26%). Багато шахт зазнали руйнувань комплексів поверхні, низку шахт затоплено. Разом з тим продовжувалося видобування вугілля з нелегальних «копанок».

Через руйнування, затоплення частини шахт і неможливості продовження нормальної роботи на шахтах, що вціліли, а саме тих, які видобувають вугілля для теплоелектростанцій (антрацит), значно може постраждати енергетична система не тільки Донбасу, але і всієї України. Так, через закінчення запасів вугілля вже призупинила свою діяльність Зміївська ТЕС у Харківській області, що свідчить про нагальну необхідність пошуку альтернативних шляхів реформування і модернізації електроенергетики як Донбасу, так і всієї країни.

Авторами було розглянуто світовий досвід у сфері розбудови енергетики та реформування вугільної промисловості і запропоновано низку пропозицій з відновлення та модернізації вугільної промисловості й електроенергетики на Донбасі. Доповіді супроводжувалися цікавими та жвавими обговореннями за участю спеціалістів з Інституту економіки і прогнозування НАН України.

Крім того, на засіданні вченої ради було представлено доповідну записку «Визначення чинників державного регулювання інноваційного розвитку вугільної промисловості з урахуванням ринкових трансформацій в економіці України», у якій розглядалися інвестиційні чинники інноваційної діяльності підприємств; чинники, що впливають на галузеві ризики інвестування інноваційної діяльності підприємств; чинники інституціонального забезпечення венчурного фінансування інноваційного розвитку підприємств та чинники інституціонального забезпечення економічної безпеки вугільних підприємств.

Як наголошується авторами роботи, одним з визначальних чинників прискорення економічного зростання є активізація інноваційної діяльності підприємств і перехід України на інноваційну модель розвитку економіки. А «…домінантою державної політики стосовно вугільної промисловості, як відзначають науковці Інституту економіки НАН України, є підвищення ефективності видобування вугілля, а не досягнення наперед заданих його обсягів за будь-яку ціну».

І серед запропонованих пропозицій для оздоровлення та стабілізації роботи вугільної промисловості науковцями відзначено: прискорення реструктуризації галузі з подальшим виведенням з експлуатації (переважно шляхом консервації) глибокозбиткових шахт і модернізації перспективних шахт (з відповідним соціальним захистом працівників, що вивільняються); законодавче врегулювання системи державної підтримки вугледобувних підприємств з наданням їй стимулюючого характеру; реалізацію випереджальної стратегії щодо створення принципово нових, нетрадиційних засобів і технологій виймання кам’яного вугілля з тонких пластів зі складними умовами, які необхідні для українських шахт тощо.

Хочемо подякувати колективу Інституту економіки промисловості НАН України за запрошення, плідну роботу та теплу і добру атмосферу, що панувала протягом всього засідання вченої ради Інституту!

 

                                                        Інформацію підготував:

юрист відділу проблем господарсько-правового

забезпечення економічної безпеки держави

В.К. Малолітнева