Планування як один із засобів соціально-економічної модернізації

Изображение 6 001Враховуючи те, що Інститут економіко-правових досліджень НАН України давно і плідно співпрацює з науковими установами та вищими навчальними закладами зарубіжних країн, вивченню їхнього досвіду правового регулювання господарських відносин приділяється особлива увага.

Передусім, для українських учених становить науковий інтерес питання про роль планування соціально-економічного розвитку на прикладі практики Китайської народної республіки та Республіки Казахстан. У системі планування КНР застосовується метод “комплексного балансування”, розробляються інтикативні (спрямувальні) плани, а використовувані механізми управління та контролю в економіці здатні локалізувати негативні кризові явища, котрі періодично виникають в економіці. Сучасний Казахстан переживає декілька паралельних процесів динамічного розвитку економіки, побудови політичної системи, оновлення структури та філософії управління, освіти й охорони здоров’я. Запровадження зарубіжного досвіду КНР дозволить Казахстану удосконалити наявну систему стратегічного планування. Досвід КНР сприяє побудові більш раціональної моделі соціально-економічного розвитку, стимулюванню ефективного використання різноманітних ресурсів.

Цій тематиці присвячено наукову статтю, що було підготовлено працівниками Інституту і опубліковано в часописі Казахського гуманітарно-юридичного університету “Право и Государство” – № 2 (63) за 2014 рік.

Изображение 6 004

Изображение 6 005

Изображение 6 006

Изображение 6 007

Изображение 6 008

Изображение 6 009

Інформацію підготував:

старший науковий співробітник відділу

проблем модернізації господарського права та законодавства

к.ю.н., с.н.с. І.В. Кременовська