Директор ІЕПД НАН України В.А. Устименко взяв участь в обговоренні Проекту моніторингової доповіді «Цілі розвитку тисячоліття. Україна. 2014»

Програма розвиткуУ вересні 2000 року Україна серед 189 країн-членів ООН підписала Декларацію Тисячоліття ООН, якою визначено глобальні Цілі Розвитку Тисячоліття (ЦРТ) до 2015 року.

Сформована на глобальному рівні система ЦРТ містить 8 цілей, 21 завдання розвитку та 60 індикаторів для кількісної оцінки прогресу.

Цілі Розвитку Тисячоліття є орієнтирами розвитку на довгострокову перспективу, вони є узагальненими та кількісно вимірюваними.

Цей документ визначив у відповідних розділах цінності та принципи, пріоритетність забезпечення миру, безпеки і роззброєння, заходи щодо соціального розвитку й викорінення бідності, комплекс завдань з охорони нашого навколишнього середовища, цілі захисту прав людини, демократії та належного врядування, захисту уразливих та інші спільні дії задля задоволення особливих потреб народів у боротьбі за мир і зміцнення Організації Об’єднаних націй.

ІДСД21 жовтня 2014 р. директор Інституту економіко-правових досліджень НАН України – доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України, член-кореспондент НАПрН України Володимир Устименко взяв участь в обговоренні Проекту моніторингової доповіді  «Цілі розвитку тисячоліття. Україна. 2014». Обговорення було організовано Інститутом демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України та проводилося у форматі круглого столу, присвяченого оцінці стану досягнення цілей розвитку тисячоліття в Україні.

Привітальна промоваНа початку круглого столу з привітанням учасників круглого столу виступили директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, академік НАН України Елла Лібанова, а також заступник Координатора системи ООН в Україні, Заступник постійного представника Програми Розвитку ООН в Україні Ініта Пауловіча.

Серед ключових висновків проекту доповіді «ЦРТ. Україна.2014» авторським колективом доповіді було репрезентовано докладну інформацію з таких питань:

  • Ціль 1. Подолання бідності.
  • Ціль 2. Забезпечення якісної освіти впродовж життя.
  • Ціль 3. Забезпечення ґендерної рівності.
  • Ціль 4. Зменшення дитячої смертності.
  • Ціль 5. Поліпшення здоров’я матерів.
  • Ціль 6. Обмеження поширення ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу і започаткування тенденції до скорочення їх масштабів.
  • Ціль 7. Сталий розвиток довкілля.

Цілі у сфері людського розвитку, сформульовані у Декларації Тисячоліття ООН, є для пересічних громадян в усьому світі маніфестом розвитку: нагальні, легкодоступні для розуміння завдання, які передбачають чіткі терміни вирішення та піддаються кількісному вимірюванню. При цьому, що є ще більш важливішим, вони обіцяють – за наявності відповідних статистичних даних – забезпечити підзвітність урядів цих країн і міжнародної спільноти загалом.

Під час обговорення доповіді учасники круглого столу зазначили, що Україна впроваджує низку інновацій, які дозволяють говорити про успіхи в дотриманні стандартів Декларації тисячоліття ООН і національної програми «Цілі Розвитку Тисячоліття».

Інформацію підготував:

старший науковий співробітник відділу

проблем модернізації господарського права та законодавства

к.ю.н., с.н.с. І.В. Кременовська