Грудницька Світлана Миколаївна

Грудницька Світлана Миколаївна

сайт_Грудницька

завідувач сектором

доктор юридичних наук, професор

Контактна інформація

тел. +380 (44) 200-55-68

e-mail iepd@rambler.ru

Загальна кількість публікацій 

понад 140

Основні публікації

1) Грудницкая С.Н. Хозяйственная правосубъектность государственных предприятий: проблемы теории и практики: моногр. / С.Н. Грудницкая; НАН Украины, Ин-т экономико-правовых исследований. – Донецк: Юго-Восток, Лтд, 2011. – 428 с.

2) Грудницкая С.Н. Методологические подходы к исследованию проблем хозяйственной правосубъектности предприятий (стратегическое значение органической концепции правопонимания) [Электронный ресурс] / С.Н. Грудницкая // Форум права.2010. – №4.С. 245261.Режим доступа: http://www.ncipt.org.ua/.

3) Грудницкая С.Н. Сочетание экономической и правовой теории предприятия / С.Н. Грудницкая // Экономика и право. – 2010. – № 3 (28). – С. 110–116.

4) Грудницька С.М. Конституційні основи господарської правосуб’єктності підприємств: поняття і структура господарсько-правового інституту [Електронний ресурс] / С.М. Грудницька // Часопис Академії адвокатури України: електронне видання.2010. – №. 3 (8).12 с.Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/chaau/2010-3/content.html.

5) Грудницька С.М. Сполучення природної і позитивної господарської правосуб’єктності підприємств [Електронний ресурс] / С.М. Грудницька // Часопис Академії адвокатури України: електронне видання.2010. – №. 4 (9).12 с.Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/chaau/2010-4/content.html.

6) Грудницкая С.Н. Экономико-правовая сущность и понятие предприятия на современном этапе / С.Н. Грудницкая // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 11. – С. 57–61; № 12. – С. 3–7.

7) Грудницька С.М. Проблема кваліфікації підприємства як суб’єкта чи об’єкта права в контексті правового інституціонального підходу / С.М. Грудницька // Юридична Україна. – 2010. – № 12. – С. 86 –93.

8) Грудницкая С.Н. Анатолий Васильевич Венедиктов (1887-1959): великий сподвижник / С.Н. Грудницкая // Економіка та право.2013. – № 1 (35).С. 166-173.

9) Грудницкая С.Н. Хочешь есть калачи, так не лежи на печи / С.Н. Грудницкая // Юридичний вісник України. 2013.28 листопада ( 44).С. 12.

10) Грудницкая С.Н. Cистемоорганизующая функция хозяйственного права в современном мире / С.Н. Грудницкая, Н.В. Никитченко // Часопис Київського університету права. – 2014. – № 3. – С. 128–133.

11) Грудницька С.М. Окремі питання концептуальних засад державного управління економікою в умовах регіоналізації суспільних відносин / С.М. Грудницька, Н.В. Никитченко // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – 2015. – №3. – С.187-196.

12) Грудницька С.М. Господарсько-правове регулювання діяльності громадських організацій як фактор розвитку громадського сектору в цілому: національний та регіональний аспект / С. М. Грудницька, Т. П. Руцинська // Порівняльне аналітичне право. – 2016. – № 1. – С. 32-42.

13) Грудницька С.М. Проблема співвідношення понять «підприємство» і «юридична особа» в контексті правового інституціонального підходу / С.М. Грудницька // Вісник господарського судочинства. – 2011. – № 1. – С. 91–99.

14) Грудницька С.М. Регіоналізація як напрям розвитку законодавства про громадські організації в Україні (господарсько-правовий аналіз) / С.М. Грудницька, Т.П. Руцинська // Форум права. – 2016. – №2. – С. 59-69.

Біографічна довідка

Закінчила Донецький державний університет за спеціальністю «Правознавство» (1991). У 1997 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Правовий статус обєднань підприємств». У 2012 р. захистила докторську дисертацію на тему «Господарська правосубєктність державних підприємств». У Інституті економіко-правових досліджень НАН України з 1992 р. Під науковим керівництвом захистилося 12 кандидатів наук.

Сфера наукових інтересів

Розвиток господарського законодавства про суб’єкти господарювання у контексті євроінтеграції та концепції сталого розвитку, правовий статус суб’єктів господарювання державного сектору економіки, розвиток правової моделі енергетичного простору України.