Оголошується конкурс на заміщення вакантних посад наукових працівників (до 26.08.2021)

Державна установа «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України» (Україна, фактична адреса: 03057, м. Київ, вул. Марії Капніст, буд. 2, оф. 323, тел. (044) 200-55-68; юридична адреса: 01032, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, буд. 60, оф. 201, тел. (044) 200-55-68; e-mail: office.iepd@nas.gov.ua; офіційний веб-сайт Інституту: https://www.iepd.kiev.ua/) відповідно до Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад наукових працівників у Державній установі «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України» (нова редакція) оголошує конкурс на заміщення вакантних посад наукових працівників.

Вакантні посади:

заступник завідувача відділу проблем модернізації господарського права та законодавства (1 вакансія);

старший науковий співробітник відділу економіко-правових проблем містознавства (1 вакансія);

старший науковий співробітник сектору проблем реалізації господарського законодавства відділу проблем модернізації господарського права та законодавства (1 вакансія);

науковий співробітник сектору сприяння розвитку економіко-правових досліджень відділу господарсько-правових досліджень проблем економічної безпеки (1 вакансія);

молодший науковий співробітник відділу проблем міжрегіонального співробітництва  Луганської філії (1 вакансія);

Вимоги до учасників конкурсу:

Учасник конкурсу на заміщення вакантних посад наукових працівників повинен мати:

вищу освіту з відповідного напряму підготовки не нижче другого (магістерського) рівня та залежно від наукової посади мати науковий ступінь з відповідного наукового напряму;

мати досвід наукової, науково-технічної, науково-педагогічної, науково-організаційної діяльності, якого потребує робота на посаді (далі – досвід);

результати наукової діяльності, кількість і якість яких відповідає рівню вакантної наукової посади та особливостям відповідного наукового напряму;

Заступник завідувача наукового підрозділу – доктор наук або доктор філософії (кандидат наук), який має не менше п’яти років досвіду, за останні п’ять років не менше десяти публікацій, за темою, що відповідає науковому напряму вакантної посади, у тому числі не менше однієї у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз, та/або патентів.

Старший науковий  співробітник – доктор наук або доктор філософії (кандидат наук), який має не менше п’яти років досвіду, за останні п’ять років не менше п’яти публікацій за темою, що відповідає науковому напряму вакантної посади,  та/або патентів.

Науковий співробітник – доктор філософії (кандидат наук), який  має не менше трьох років досвіду, за останні три роки не менше трьох публікацій, за темою, що відповідає науковому напряму вакантної посади,  та/або патентів.

Молодший науковий співробітник – доктор філософії (кандидат наук) або особа, яка має вищу освіту другого (магістерського) рівня.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, подає особисто, надсилає поштою або надсилає на зазначену в оголошенні адресу електронної пошти такі документи:

1) письмова заява на ім’я директора Державної установи «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України» про участь у конкурсі (завантажити doc.; завантажити pdf), написану власноруч;

2) копію документа, що посвідчує особу;

3) заповнену особову картку (анкету) встановленого зразка (завантажити doc.; завантажити pdf);

4) автобіографію;

5) копію трудової книжки (у разі наявності) або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування;

6) копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка або тимчасового посвідчення (для військовозобов’язаних);

7) перелік наукових праць кандидата, опублікованих впродовж останніх п’яти років у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях (далі – наукові праці) (завантажити doc.; завантажити pdf), зокрема опублікованих:

у наукових виданнях, включених до Переліку наукових фахових видань України, який затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері науки, наукової, науково-технічної діяльності та інноваційної діяльності;

у наукових виданнях інших держав;

у іноземних (міжнародних) виданнях, проіндексованих у міжнародних наукометричних базах.

8) письмову згоду на обробку персональних даних (завантажити doc.; завантажити pdf).

Кандидати, які працюють на наукових посадах в Державній установі «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України» подають лише заяву про участь у конкурсі.

У разі подання документів, визначених підпунктами 1-8, на зазначену в оголошенні адресу електронної пошти такі документи подаються у сканованому вигляді (формат PDF, кожен документ окремим файлом).

Додатково кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний рівень і репутацію (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати тощо), а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на посаді; особистий внесок у розроблення сучасних методологій та методик виконання досліджень і розробок; володіння сучасними методами та методологіями досліджень і розробок; досвід участі у підготовці звітних матеріалів про виконання досліджень і розробок, проведення експертизи за міжнародними програмами, звітів за результатами експертних оцінювань (peer review); участь в редколегіях міжнародних та вітчизняних наукових видань, членство у міжнародних фахових товариствах; наявність Державної премії України в галузі науки і техніки, премій Національної академії наук України імені видатних учених України, інших наукових відзнак, у тому числі міжнародних; рівень володіння іноземною мовою (іноземними мовами) тощо.

Строк прийняття заяв та документів:  до 26 серпня 2021 року включно.

Адреса прийняття документів

  1. Особисто: відділ кадрів Державної установи «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України», 03057, м. Київ, вул. Марії Капніст, буд. 2, оф. 323.
  2. Поштові відправлення: фактична адреса: 03057, м. Київ, вул. Марії Капніст, буд. 2, оф. 323, тел. (044) 200-55-68; юридична адреса: 01032, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, буд. 60, оф. 201.
  3. Е-mail: office.iepd@nas.gov.ua.
  4. Телефон:  (044) 200-55-68

Уповноважена особа для надання роз’яснень щодо проведення конкурсу: Волкова Анастасія Олександрівна – начальник відділу кадрів Державної установи «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України».