Просування поваги прав людини у сфері бізнесу в контексті імплементації Цілей сталого розвитку в Україні

У жовтні 2019 року Центр перспективних досліджень і співробітництва з прав людини в сфері економіки Інституту економіко-правових досліджень НАН України розпочав реалізацію Другого міжнародного Проекту на тему «Просування поваги прав людини у сфері бізнесу в контексті імплементації Цілей сталого розвитку в Україні».

Проект реалізується у співпраці з Ресурснім центром з питань бізнесу та прав людини (Велика Британія), Секретаріатом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та Асоціацією вчених – внутрішньо переміщених осіб.

Метою цьогорічного Проекту є сприяння впровадженню в Україні Керівних принципів ООН з питань бізнесу та прав людини шляхом консолідації професійних і громадських зусиль для системної загальнонаціональної діяльності щодо реалізації Цілей сталого розвитку (ЦСР).

Для досягнення окресленої мети передбачається проведення низки заходів, що включатимуть, зокрема: 1) створення і діяльність робочої групи Проекту з представників організацій-партнерів та інших ключових установ щодо опрацювання обраної проблематики та вироблення підходів до його реалізації; 2) здійснення аналітико-прикладних розвідок щодо загальних і найбільш очевидних кореляцій ЦСР та Керівних принципів ООН з питань бізнесу та прав людини в українському контексті, а також стану їх імплементації та перспектив, яких слід досягати; 3) проведення Експертних консультацій високого рівня за участю відповідальних представників Парламенту, Уряду, центральних органів виконавчої влади, соціальних партнерів – профспілок та роботодавців, академічної спільноти та організацій громадянського суспільства; 4) створення під егідою Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини  Міжсекторальної платформи експертів із просування поваги прав людини в сфері бізнесу в контексті досягнення ЦСР; 5) підготовку та видання матеріалів проекту для поширення з метою підвищення обізнаності стейкхолдерів.

29 жовтня ц.р. відбулося перше засідання робочої групи Проекту під керівництвом Представника Уповноваженого з дотримання соціальних та економічних прав О.А. Степаненко та директора Інституту економіко-правових досліджень НАН України, члена-кореспондента НАН та НАПрН України, доктора юр. наук, професора В.А. Устименка.

Керівник Центру перспективних досліджень і співробітництва з прав людини в сфері економіки ІЕПД НАНУ, кандидат юр. наук Санченко А.Є. представила Проект та План його реалізації.

У заході взяли участь працівники Секретаріату Уповноваженого, Міністерства юстиції, Міністерства соціальної політики, Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, Федерації професійних спілок України, Федерації роботодавців України, Асоціації вчених – внутрішньо переміщених осіб.

Під час засідання відбувся обмін думками щодо актуальності та шляхів впровадження Україною міжнародних стандартів поваги до прав людини в сфері економіки, ролі держави в забезпеченні їх реалізації та відповідальності бізнесу в контексті прав людини й дотримання принципу належної обачності у ході підприємницької діяльності, ролі соціальних партнерів, громадянського суспільства та наукового середовища в цій роботі.

Учасники обговорили і погодили План заходів із реалізації Проекту та домовилися про подальшу взаємодію для його успішної реалізації.

Наступним запланованим заходом є спільне проведення Експертних консультацій високого рівня під патронатом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Л.Л. Денісової, які стануть площадкою для залучення різних зацікавлених сторін до процесу імплементації Керівних принципів ООН з питань бізнесу та прав людини (http://www.iepd.kiev.ua/?page_id=8524), Рекомендації CM/Rec (2016)3 Комітету міністрів Ради Європи державам-членам про права людини та бізнес, а також реалізації інших відповідних зобов’язань України, які в т.ч. пов’язані з виконанням Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.