Нові перспективи участі Інституту економіко-правових досліджень НАН України в розвитку транскордонного співробітництва у партнерстві з Радою Європи

16 жовтня 2019 року в приміщенні Офісу Ради Європи в Україні відбулася офіційна зустріч директора ІЕПД НАНУ, члена-кореспондента НАН і НАПрН України В.А. Устименка та керівника Центру перспективних досліджень і співробітництва з прав людини в сфері економіки ІЕПД НАНУ А.Є. Санченко з керівником Департаменту демократичного врядування Ради Європи Д. Попеску та менеджером Програми Ради Європи «Децентралізація та реформа місцевого самоврядування в Україні» А. Гуком.

Упродовж зустрічі учасники обмінялися інформацією про досвід і поточну діяльність Ради Європи, Європейського Союзу і національних органів влади, ІЕПД НАНУ та інших наукових установ у сфері забезпечення розвитку місцевого самоврядування, а також їхню участь у реалізації реформи децентралізації в Україні. Підкреслювалося, що становлення демократичного місцевого самоврядування на основі норм договорів Ради Європи сприяє раціональному та динамічному соціально-економічному поступу як окремих населених пунктів, так і регіонів та держави в цілому.

Зміцнення потенціалу громад і органів місцевого самоврядування є запорукою сталого людського розвитку. Й це особливо важливо в контексті впровадження сучасних європейських підходів до збалансованого забезпечення і захисту прав та інтересів усіх сторін-учасників життєдіяльності суспільства (людини, суб’єктів підприємництва, носіїв владних повноважень, ін.), і в умовах європейської політико-правової і економічної інтеграції. Підкреслювалося, що децентралізація відкрила широкі можливості співробітництва між громадами в середині країни, а євроінтеграція – перспективи їхньої плідної співпраці з громадами європейських країн. Однак ці можливості нині реалізуються недостатньо.

Тому окрема увага під час обміну думками була приділена питанням сприяння розвитку транскордонного співробітництва. Базуючись на позитивній оцінці досвіду ІЕПД НАНУ, який цього року разом із Юридичним факультетом ДВНЗ «Ужгородський національний університет» та Центральноєвропейською службою сприяння транскордонним ініціативам (Угорщина) вперше в Україні дослідив інституційно-правові аспекти участі України в європейських об’єднаннях територіального співробітництва, представники Ради Європи висловили зацікавленість у подальшій спільній діяльності в цьому напрямі.

За результатами зустрічі вирішено розпочати консультації з питань методів і форм співпраці в межах короткострокової та довгострокової перспективи, яка стосуватиметься декількох компонентів – правової підтримки розвитку прикордонного/транскордонного співробітництва,  зміцнення спроможності українських органів місцевого самоврядування та їх асоціацій, місцевих органів влади до такого співробітництва та ін.