Академії Наук Латвії

11 жовтня 2019 року наукові співробітники Інституту економіко-правових досліджень НАН України – д.е.н., проф. Заблодська І.В. і провідний економіст Заблодська Д.В. завітали до Академії Наук Латвії.

Відбулась зустріч з завідуючою Департаментом міжнародної навчальної  програми по соціальному розвитку і добробуту Lize Trapenciere, яка розповіла, що до складу Академії наук Латвії входять такі відділи: фізико-технічний відділ, відділ хімічних, біологічних та медичних наук, відділ гуманітарних та соціальних наук, відділ сільського господарства та лісу, науково-дослідний центр, комісія з термінології, центр європейських програм, державна рада з присудження звань «emeritus», зарубіжний відділ і дирекція. У складі Академії наук – 100 академіків (дійсних членів), 50 членів-кореспондентів і 100 зарубіжних кореспондентів.Якщо за радянських часів Академія наук була тісно пов’язана з держпланом і радянською промисловістю, то за часів незалежності вона стала приватною і переорієнтувала свою діяльність.

У понад двомільйонній Латвії діє 150 науково-дослідних інститутів. У латвійській науці задіяні понад чотири тисячі вчених, із яких дві тисячі мають докторський ступінь. Сьогодні Латвія виділяє на розвиток науки 0,7% від ВВП. Це – один із найменших показників в регіоні. Зокрема, сусідня Естонія надає дотації на науку в розмірі понад 1,5% від ВВП. Щоб вирішити фінансові проблеми, латвійські вчені активізували свою міжнародну діяльність, отримують замовлення від відомих світових виробників, однак у такому випадку кінцевий продукт дослідження не залишається в Латвії, а стає власністю закордонних фірм.

3

Lize Trapenciere запросила відвідати оглядову площадку “Panorama Riga”, яка заходиться на висоті 65 метрів.